Biolan Ört- och plantgödsel - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Ört- och plantgödsel
Biolan Ört- och plantgödsel
Biolan Ört- och plantgödsel
Biolan Ört- och plantgödsel
Biolan Ört- och plantgödsel Biolan Ört- och plantgödsel Biolan Ört- och plantgödsel Biolan Ört- och plantgödsel
Biolan Ört- och plantgödsel

Biolan Ört- och plantgödsel är en pulveriserad gödsel för örter, sallat och plantor. Den innehåller alla huvudnäringsämnen och spårämnen i naturlig form som växten behöver. Det organiska materialet i gödseln ger livligare mikrobverksamhet i växtunderlaget och effektiviserar på så sätt frisättningen av näringsämnen som kan tas upp av växterna. 

Förpackning: 1 l

Bruksanvisning:

Blanda gödseln före användning. Gödseln kan ges till växter som depågödsling eller blandas ned i växtunderlaget. 

Depågödsling:

Gör en grop i jorden och häll i gödselpulver enligt doseringsanvisningarna. Till sallat och örter kan du bredvid såraden göra en fåra där du doserar gödseln. Täck gödselpulvret med jord. Vid depågödsling kan växten ta upp näringsämnen efter behov och det finns ingen risk för övergödsling.

 • Örter 0,5 dl/planta
 • Sallat 2 dl/radmeter
 • Plantodling av tomat och chili: 2 msk/planta
 • Plantodling av sommarblommor: 1 msk/planta 

Gödsling av växtunderlag:

 • Örter och sallat: 4 dl/1 m2

Typnamn: Organisk gödselmedel av animaliskt ursprung (NPK 9-3-5)    

Handelsnamn: Biolan Ört- och plantgödsel

Råämnen: Kött- och benmjöl, blodmjöl, kaliumsulfat 

Näringsinnehåll:    

 • Total kväve (N)    9,4 %
  • varav vattenlösligt    0,5 %
 • Total fosfor (P)    2,7 %
  • varav vattenlösligt    0,1 %
 • Total kalium (K)    4,7 %
 • Kalcium (Ca)        5,5 %
 • Svavel (S)        2,2 %
 • Magnesium (Mg)    0,2 %
 • Järn (Fe)        0,1 %
 • Zink (Zn)        0,006 %

Fuktighet: 3 %

Halten av organiskt material: (% av ts): 72 %        
 


Relaterade produkter