Registerbeskrivning - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Garantiregister


1. Den registeransvarige

Biolan Oy, PB 2, FI-27501 Kauttua
Tfn +358 2 5491 600 (växel)
web(at)biolan.fi
www.biolangroup.fi/svenska


2. Kontaktperson i ärenden angående registret


Biolan Oy, PB 2, FI-27501 Kauttua
Tfn +358 2 5491 600 (växel)
www.biolan.fi/svenska


3. Registrets namn


Garantiregister


4. Ändamål med behandling av personuppgifter


Personuppgifterna används för skötsel av kundrelationer, uppfyllande av kundernas och Biolan Oy:s rättigheter och skyldigheter, behandling av personuppgifter i anknytning till webbtjänster, forskningsverksamhet och information enligt personuppgiftslagen samt för inriktning av Biolan Oy:s och/eller dess samarbetspartners reklam och/eller direktmarknadsföring utifrån kunduppgifterna via Biolan Oy:s kommunikationskanaler och tjänster utan att lämna ut personuppgifter till externa parter.


5. Registrets datainnehåll

 

Registret kan innehålla följande uppgifter:
Produktnamn, för- och efternamn, e-postadress, mobiltelefonnummer, postadress, köpdatum, köpställe, tillverkningsdatum och marknadsföringstillstånd.


6. Regelmässiga uppgiftskällor


Den registeransvarige registrerar de uppgifter som personen själv uppger genom att fylla i en elektronisk registreringsblankett på Biolans webbplats eller skicka den med produkten bifogade registreringsblanketten ifylld per post till Biolan (Biolan Oy, PB 2, FI-27510 Kauttua) inom 14 dygn från köpdatum.


7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter


Uppgifter lämnas inte ut till tredje parter, om inte myndighetsåtgärder i Finland så kräver.


8. Översändande av uppgifter utanför EU eller EES


Uppgifter översänds inte utanför EU eller EES.


9. Principer för skydd av registret


Den registeransvarige datasystem och filer är skyddade genom sådana tekniska skyddsmetoder som normalt används i företagsverksamhet. Nyttjanderätt till registret förutsätter användarnamn och lösenord, vilka beviljas endast sådana anställda hos den registeransvarige eller hos en tjänsteleverantör som agerar för Biolans räkning till vilkas ställning och uppgifter nämnda nyttjanderätt och behandling av personuppgifter hänför sig. Det elektroniska registret finns i en bevakad servercentral på en server som är skyddad med användarnamn och lösenord. Biolan och leverantören av registertjänsten sörjer för upprätthållande av dataskyddet efter bästa förmåga. 


10. Rätt till insyn, rättelse av uppgift och användande av förbudsrätt


Var och en har rätt att få veta vilka uppgifter om honom eller henne som har sparats i register. En skriftlig, undertecknad begäran om insyn ska skickas till den registeransvarige som anges i denna registerbeskrivning. Var och en har rätt att kräva rättelse av en felaktig uppgift i registret.