Huvudkontor - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolans huvudkontor är en hyllning till naturen

Vi kan stolt konstatera att Biolans huvudkontor är ett prov på ekologiskt byggande när det är som bäst.

Detta gör vår huvudbyggnad från 2010 unik:

 • Kontoret är Finlands största pelarbalkhus i trä
 • Byggnaden har det till arealen största vasstaket i Norden
 • Fastighetens cirkulationstoalett och cirkulationsreningsverk har tagits fram av Biolan och kommer att lanseras på marknaden framöver
 • Droppridån, som Biolan har utvecklat för Novarbo-systemet, används nu för första gången i kontorslokaler (systemet är ursprungligen avsett för växthus)
 • Växtväggen i nedre aulan är den tredje av sitt slag i Finland (en växtvägg som är gjord enligt samma princip finns till exempel i restaurang Kaarna i Helsingfors)

I byggnaden har man använt många ekologiska och experimentella lösningar samt mycket naturmaterial. Det är en hyllning till trä, sten och övrig natur. Många av idéerna kommer direkt från Pekka Kariniemi:

”Varför göra millimetertjock faner av upp till 300 år gamla, värdefulla träd, när hela träd kan utnyttjas till exempel i byggen och som inredningselement. Rätt behandlat trä är synnerligen långlivat. Dessutom är det vackert. Det lönar sig inte att gömma det utan tvärtom lyfta fram det.”

Information om byggnaden

Tekniska data
 • Yta/våningsyta ca 2150 kvadratmeter

 • Volym 13600 kubikmeter

 • Byggnadens höjd från första våningens golv till glastakets högsta punkt 26 meter

 • Byggnadens längd 38 meter och bredd 36 meter

 • Kontoret har separata kontorsrum för över 50 personer (lokaliteterna möjliggör dubblering av personal)

 • I alla kontorsrum finns bevattningssystem för grönväxter

 • Separat sprinklersystem behövs inte eftersom det finns nödutgångar från arbetsrummen

Byggmaterial och mängder
 • Stenen i fasaden är Ikikivi Oy:s kvartsit från Nilsiä och den utgör ca 95 procent av all sten som använts i byggnaden

 • Man har använt sammanlagt ca 650 kvadrat kvartsit från Nilsiä i fasadens skivor, i aulans golv och i interiörens stenhällar

 • Överdelens ljustak av glas är ca 300 kvadratmeter

 • Taksprångets glastak är ca 850 kvadratmeter

 • Vasstakets areal är ca 1200 kvadratmeter och det är 30 centimeter tjockt

 • Terrassen som omger andra våningen är 150 meter lång

 • Det gick åt sammanlagt knappa 400 kubikmeter trä till stommen, totalt ca 2 500 delar (trämängden skulle ta upp ca 12 lastbilsflak och man skulle kunna bygga ungefär 10 enfamiljshus av den här mängden)

 • Kontorets trästomme binder uppskattningsvis 500 ton koldioxid (trä binder koldioxid ungefär två gånger sin egen vikt, ett timrat enfamiljshus väger i medeltal 25000 kilo)

 • Det gick åt sammanlagt 490 hinkar Valtti Pohjuste och Valtti Color (1 hink = 9 liter) till att ytbehandla stommen

 • Sammanlagt har det gått åt ca 4 000 kvadrat gipsskiva till väggar och tak

 • Nästan 7 kilometer tjugomillimeters värmerör löper under golvet på första och andra våningen samt på källarvåningen (har att göra med bergvärmesystemet, på tredje våningen finns elektriska värmeelement)

 • Utomhus löper ca 5 kilometer värmekollektorslingor (tre separata rör)  

Energi- och miljölösningar

Kontorsbyggnaden har ritats och uppförts av finländska Oy TimberHeart Ltd/Marko Vuorinen. Stommen är lagd med pelarbalkteknik (TimberFrame), där massiva träpelare och balkar som fungerar som bärande konstruktioner delvis förblir synliga på byggnadens fasad och i interiören.Med hjälp av TimberFrame-ramkonstruktionen uppnår man de nya kraven på värmevärden i den rymliga byggnaden. Stomlösningen är också kraftig och osänkbar. 

Biolans kontor är Finlands största pelarbalkhus i trä. Samma teknik har använts bl.a. vid konstruktionen av det köpcenter på 1800 kvadrat som Tessa och Marcus Grönholm äger i Ingå centrum och av ett åtta bostäders flervåningshus på 600 kvadrat på Levi. 

Den värmeenergi som behövs för uppvärmningen av huset tas från åtta 200 meter djupa borrhål. På det här djupet är temperaturen 4–6 grader. Bergvärme är en trygg, säker, långvarig och miljövänlig uppvärmningsmetod. Ju större byggnad man värmer upp, desto förmånligare blir bergvärme. Samma system värmer kontorets varmvatten och kyler ner huset på sommaren.

Kontorets bergvärmesystem har en effekt på 120 kilowatt i timmen. Under de tre första åren är förbrukningen i genomsnitt större, eftersom det går åt extra värmeenergi då konstruktionerna torkar. Därefter borde förbrukningen stabiliseras.  

I aulan på den första våningen finns en droppridå, som ingår i Novarbo-systemet, och med den kan inneluften kylas ner. Novarbo-systemet är en innovation som Biolan Oy har utvecklat för växthus, men nu tillämpar man droppridån också i kontorslokaler. Med hjälp av Novarbo kan man reglera temperaturen och fuktigheten i växthus samt öka mängden koldioxid ekonomiskt och ekologiskt.

Novarbo-systemet vann år 2009 den nationella processerien i tävlingen The European Business Awards for the Environment. Härmäst kommer den att ta del i den allmäneuropeiska fortsättningstävlingen som avgörs i juni 2010. Novarbo-systemet har tidigare belönats med Innofinland 08-priset för Satakunta för sin nya växthusinnovation. Den har patenterats i över 20 länder. 

En specialitet i det över 2 000 kvadratmeter stora huset är vasstaket som håller värme bra och andas och som man vet håller i användning längre än de takmaterial som vanligtvis används.

Vasstaket är störst i Norden till sin areal. För Biolan, som bland annat tillverkar reningsverk för hantering av avloppsvatten, passar vasstaket speciellt bra i och med att man tillsammans med vassen avlägsnar näringsämnen från övergött vatten. Både havsvassen och experterna som byggde vasstaket kommer från Estland.

Inne i byggnaden har man använt vass bl.a. i de stora prydnadspanelerna nära taket. På gården lättar vassen upp stenmuren och får den att se levande ut.

Byggnaden är stadigare delvis tack vare det separata glastaket som täcker vasstaket och takfoten av glas som omger huset. Takglaset är självrengörande, härdat specialglas, som har levererats av Jaakko-Tuote Oy.

Presentation av byggnaden

Första våningen

Entréhall:

 • Golvet är kvartsit från Nilsiä

 • Receptionsdiskens sockel är granit och väger över tre ton (från Matti Fontell i Bjärnå)

 • Diskens ytor är glas

 • I växtväggen bakom disken finns ca 1 100 växter, som vattnas och gödslas automatiskt

 • Växtväggen är 60 kvadratmeter (12 meter hög och 5 meter bred)

 • Droppridån, som ingår i Novarbo-systemet, kyler ner rumsluften

 • ”Piazzans” kantmurar är murade av sprängsten från Yläne

 • Det vatten som konstant cirkulerar i vattenfallen rengörs med hjälp av UV-ljus (dödar skadliga bakterier)

 


 

Pelarna på centraltorgets ”piazza”:

 • I första hand har inhemskt trä använts i byggnaden, men också en del importträ

 • Allt använt trä är certifierat

 • Till exempel de tjockaste pelarna och den runda mittstången (gran) bredvid den öppna spisen kommer från Tyrolen i Österrike (träet hämtades formskuret till Finland där det bröts, blästrades, rötskyddades och ytbehandlades)

 • I pelarnas och balkarnas skarvar finns ekpluggar

 • Pelarnas skarvringar i metall är gjutna av en smed, de kraftiga fastsättningstapparna är järnvägsbultar

 

 
 


 

Personalens uppehållsrum:

 • Alla bord och möbler i uppehållsrummet är specialbeställda (bordet för 9 personer är ek, bordet för 6 personer transparent vårtbjörk, bordet för 3 personer är alm, den långa bardisken är björk och al, till bordet i det högra hörnet har man använt bl.a. sälg, al och björk)
 • Andra träslag som använts i uppehållsrummet är bl.a. körsbär och blånad tall

 • Möblerna har tillverkats av konstsnickare Tarmo Eloranta från Säkylä och möbelrestaurerare Harri Turunen från Eura

 • På väggarna på nedre våningen och på andra våningen har man använt Effex-inredningspanel

 • Panelen är en ny och innovativ produkt av naturträ (förädlad tall) som har utvecklats av Stora Enso Timber (förädlad tall) och som bl.a. förbättrar luftkvalitén inomhus

 • Den öppna spisen och dess kant är murad av smågatsten i granit (två olika storlekar)

 • Rökkanalen från öppna spisen går till källaren istället för att ledas till taket (från öppna spisen leds röken med hjälp av aspiratorn först till källaren och därefter ut)

 •  Tanken är det dagtid ska glöda hela tiden i den öppna spisen

 • Den övre delen av stenspisen pryds av ett trästycke som Pekka Kariniemi hittade i skogen och som möjligtvis är  sällsynt vårtgran (de bruna områdena i träet är kådfickor)

Pekka släpade hem det unika träfyndet för ungefär fem år sedan. Han flottade det i sjön Pyhäjärvi i en månad, flådde det, skalade det och till slut torkade han träet. I det här skedet var träets blivande funktion ännu inte klar.Andra våningen:

 • I huvudtrappan, som går förbi den öppna spisen till andra våningen, finns en fäststolpe (mittstången) som är certifierad gran från Österrike medan trappstegen är rotblock från övergrovt talltimmer.

 • I de övriga trapporna som leder till de övre våningarna är trappstegen och träbakgrunden ek (man har med avsikt låtit bakgrunden förbli oslipad för att få en levande yta)

 • Trappans grundstomme och träet i trappräcket är blästrat och korroderat stål, räcket är glas

 • I arbetsrummen har man låtit en del av tekniken förbli synlig, i motsats till de allmänna lokalerna där all teknik, med undantag av luftkonditioneringsrören, har gömts undan

 • I vd:ns rum har man målat två Biolan logohönor på väggen

 • Resten av väggen har behandlats med specialmålfärg som innehåller halm, lera och krossade snäckskal (då ljuset tilltar börjar väggen skimra)

 • Korridorväggen på andra våningen pryds av en gatuvy från Florens

 
 
 

Tredje våningen:

 • På tredje våningen finns bl.a. sammanträdesrum (rummet är en halvöppen balkong som kantas av ett räcke i trä)
 • Det finns inga bord i sammanträdesrum, endast bekväma stolar
 • Från rummet leder en spiraltrappa upp till ytterligare en övre plattform med fin utsikt inåt byggnaden
 • Väggmålningen föreställer en vid vy

  
Källarvåningen:

 • I källarvåningen finns skyddsrum, personalrum, reningsverket för toalettvatten, övriga tekniska utrymmen samt maskineriet för bergvärmeanläggningen (bl.a. två värmepumpar på 60 kilowatt, en varmvattenberedare på två kubik)

 
Uppgifter:
 
Bergvärme (motsvarar jordvärme, men värmen hämtas från hål borrade djupare ner i berget), I marken finns en kostnadsfri värmekälla vars temperatur hålls så gott som oförändrad året om. Bergvärme lämpar sig för alla sorters byggnader. Kollektorn behöver bara lite utrymme, så den kan installeras också på små tomter. Eftersom landskapet inte behöver särskilt mycket rekonstruering i efterhand påverkar bergvärmen knappt alls den omgivande naturen.
I en korrekt byggd anläggning förblir grundvattnets kvalitet och höjd oförändrad eftersom bergvärmeanläggningen är helt och hållet sluten.
 
Växtväggen Svenskutvecklade Green Fortune-växtväggen har en liten dator installerad på baksidan. Med hjälp av den sköts både bevattning och gödsling av växterna. Mellan det porösa stödtyget och väggen löper en vattenslang. Slangen har små hål genom vilka vattnet matas till växterna. Bevattnings- och gödslingstätheten kan programmeras så att den passar respektive vägg. Oftast får växterna vatten fyra gånger per dag tre minuter åt gången. Växtnäring ges i medeltal med tre veckors mellanrum.
 
Stödtyget har egna ficköppningar för varje växt. I fickan kan man förutom mull lägga till exempel sten, så att växtunderlaget hålls luftigt. Oftast suger växterna i sig allt vatten. Om det trots allt skulle rinna över finns det ränna och utloppsrör. Växterna får det ljus de behöver från starka spotljus. Växterna behöver 12 timmar ljus per dygn och samma mängd mörker.
 
Förutom att växtväggen är en fröjd för ögat så har man också konkret nytta av den i och med att den renar luften. Växterna binder koldioxid och damm.
Blommande växter lämpar sig inte för växtväggen. De vanligaste grönväxterna som används är: aralia, guld- och silverranka, olika slags murgröna, monstera, porslinsblomma samt ormbunkar.
 
Växtväggen behöver också skötsel, bl.a. klippning av blommorna. Oftast sköts det här jobbet av en representant från det företag som levererar växtväggen. Men eftersom Biolan har specialkunnande då det gäller trädgårdsbranschen har företaget fått tillstånd att sköta underhållet själv.
 
Dekorationsmålningar Florensväggen, den norska fjordvyn, den 12 meter höga hönsbården och de två Biolanhönorna på väggen i vd:ns rum har gjorts av byggnadsmålare Miia Herranen som arbetar för Maalausliike Heino i Raumo.
 
Glas Räckenas glas och terrassens takglas är härdat och laminerat glas.
I taket har man använt 3K-specialglas som har tre separata glaslager samt mellanlister av aluminium.

Det yttersta glaset är 6 millimeters härdat och självrengörande Activ-glas. Glasets utsida har behandlats med högklassig beläggning av titandioxid.

Activ-glaset behöver endast dagsljus och regnvatten för att bli rent. Naturljuset sätter igång en process där organisk smuts så som pollen, harts, fågelavföring och löv faller sönder på glasets yta.

Vid regn eller spolning bildas på glasets yta en jämn vattenhinna som helt enkelt sköljer bort den sönderfallna smutsen. Efter regn torkar fönstret utan att det bildas kalkränder. Activ-glaset, K-glaset samt räckenas glas är Pilkingtons glasprodukter. Fortsatt förädling, så som härdning, laminering och omvandlingsarbete av specialglas har gjorts av Jaakko-Tuote Oy.
 
Pelarbalktekniken En byggmetod som har använts runt om i världen i åtminstone 2000 år. Husens stomme läggs av massiva träpelare och balkar. Träskarvarna fabriksgörs färdigt och pelarna sammanförs på byggplatsen antingen med traditionell ekplugglåsning eller med s.k. laxstjärtteknik. Resultatet blir en mycket kraftig och osänkbar stomlösning som också passar till öppna och stora lokaler.
 
Trävirket från Österrike skaffades av byggherrens representant (ESC Teollisuus/Erkki Granlund), och det bearbetades på byggplatsen enligt den plan som gjorts upp tillsammans med TimberHeart.
 
TimberFrame-stommen är en självbärande konstruktion. Stommen är finländsk tall. Idén till byggnadens form bottnar i Biolans styrelseordförande Pekka Kariniemis önskemål om en byggnad som arkitektoniskt skulle vara något annat än den normala ”glaskuben”. Huset skulle ha rum och rymd och ändå vara en hemtrevlig plats där personalen trivs. Byggnaden skulle också framhäva företagets image. På basis av de här utgångspunkterna skisserade TimberHeart upp en plan som man tillsammans slipade så att den motsvarade beställarens önskemål. Bakom den speciella formen gömmer sig en viss symmetri och analys av utrymmena. Trots den utmanande formen var det möjligt att realisera stommen med millimeters noggrannhet tack vare de unika planerings- och produktionsmetoderna, konstaterar man på TimberHeart. Idén var att allt trämaterial och alla skarvar i stommen skulle vara synliga och en del av den bärande konstruktionen.

Certifiering Avsikten med skogscertifiering är att producera tillförlitlig information för konsumenter och slutanvändare om trävaror och speciellt skogen de härstammar från och dess skötsel.
 
Piha-alue ja piharakenteet Det nya kontorets gård och dess konstruktioner är en oskiljaktig del av den helhetsmässiga betoningen på naturmaterial. Också för konstruktionerna på gården är ryggraden finländsk sten, trä, växter och vatten.

Gårdskonstruktionerna/sten

 • Murarna är samma Nilsiäkvartsit från Ikikivi Oy som har använts i byggnaden, bl.a. i fasadens skivor och i golvet
 • Man kan hitta Nilsiäkvartsit också som beläggning, trappsteg, prydnadsgrus samt i konstruktionen för den täckta grillplatsen som Pekka Kariniemi har planerat 
 • Ett vasstäcke lättar upp murarnas intryck
 • All natursten som man hittade på platsen har tagits i bruk
   

Vatten och träd

 • På gården finns fyra dammar som förenas med varandra genom bäckar som fodrats med natursten
 • Vattnet cirkulerar genom högklassiga filtreringssystem över naturstenarna
 • Gårdens specialitet är en björkpark där man planterar speciella finländska björkslag

Växterna

 •  Inhemska växter är i huvudrollen
 • På trädgårdsområdet finns det förutom träd och buskar hundratals mång- och ettåriga blommande växter
 • Också ris och mossa från den närbelägna skogen har planterats på gården
 • På gården finns en separat nyttoträdgård där man odlar bl.a. ekogrönsaker och örter


Metall

 • På gården finns två valv i metall, av vilka den ena har sin förebild i rosenbågen från Monet’s trädgård
 • Största delen av belysningen är inbyggd (endast enstaka lyktstolpar och lamporna på klätterväxtstöden har lämnats synliga)