Garantianvisningar - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Garantianvisningar: 

Garanti

På stommen till Biolan Snabbkompostor 220eco och Komposttoalett eco som används i privathushåll ges 20 års garanti från köpdatum, om kunden har registrerat produkten i registret på www.biolan.fi eller fyllt i den registreringsblankett som medföljer produkten och skickat blanketten per post till Biolan (Biolan Oy, PB 2, FI-27510 Kauttua).
 
Garantin begränsar inte konsumentens rättigheter som grundar sig på lag.
 
Garantin gäller endast produkter som köpts 1.3.2017 och efter detta. Det ursprungliga köpkvittot eller en kopia av det ska sparas som inköpsbevis.
 
Eventuell service som utförs på produkten under garantitiden förlänger inte garantin. 

 

Garantin beviljas av:
Biolan Oy
FO-nummer: 0132209-5
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua

Konsumentservice och reklamationer:
Telefon: 0600 16999
E-post: info@biolan.fi 

Garantin gäller i Finland.

Garantin täcker tekniska fel och felaktiga komponenter i fråga om material och tillverkning. Fel som är en följd av användning i strid med bruksanvisningen och reparation av dessa omfattas inte av garantin.

För att garantin ska gälla ska ett garantianspråk lämnas till försäljaren av produkten inom tre (3) månader från upptäckten av felet.

Undantag till garantin specificeras nedan.

Garantin täcker inte:

  • Slitage, skråmor och bucklor som beror på normal användning eller skador som beror på att produkten har tappats, fått stötar eller utsatts för motsvarande yttre och oförutsedda faktorer.
  • Fel eller skador som beror på felaktig förvaring eller användning av produkten i strid med bruksanvisningen eller på användning för andra ändamål än de av tillverkaren fastställda ändamålen.
  • Enskilda slitdelar: delarna 3‒26 enligt delförteckningen för Snabbkompostor 220eco och delarna 2‒8 och 10‒14 enligt delförteckningen för Komposttoalett eco.

Fel eller skador som beror på undermålig eller bristfällig förpackning av produkten vid transport av produkten från köpstället eller till service eller på felaktig installation.

Garantin täcker inte heller skador som beror på kemiska ämnen, frätning, vatten, frost, gnagare eller annan exceptionell yttre påverkan.

Garantin gäller endast produkter som är i privat bruk i privathushåll.