Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Växtmossa
Biolan Växtmossa

Biolan Växtmossa är ett gödslat och kalkat användningsklart odlingssubstrat för plantodling, krukväxter och sommarblommor. Växtmossan tillverkas av luftig, levande vitmossa som förnyas snabbt.

Växtmossans egenskaper:

• Lätt att vattna. Mossan lagrar vatten som växterna kan utnyttja.

• Växtmossan har en luftig struktur som främjar rötternas välbefinnande.

• Mossan är luftig även när den är våt, vilket minskar risken för övervattning.

• Ingen skorpbildning. Mossan absorberar vatten effektivt även när den har torkat.

• Vitmossa har visat sig förhindra tillväxten av många mikrober som är skadliga för växter.

Typbeteckning: Mossunderlag
Handelsnamn: Biolan Växtmossa
Bruksändamål: Växtunderlag
Råämnen: Odlingsunderlagsmossa
Kalkningsmedel: Magnesiumhaltig kalkstensmjöl 8 kg/m³
Gödsling: Grundgödsel för torv NPK 12-6- 20 1,0 kg/m³
pH: 6,2
Ledningsförmåga: 30 mS/m
Näringsämneinnehåll:

Kväve (N) vattenlösligt 55 mg/l (930 mg/kg ts)
Fosfor (P) löslig 51 mg/l (860 mg/kg ts)
Kalium (K) löslig 310 mg/l (5250 mg/kg ts)

Volymvikt: 295 g/l
Fuktighet: 80 %
Halten av organiskt material: 82 % av ts
Lös volym: 24 l
Grovleksgrad: < 20 mm


Tillverkare: Biolan Ab
PB 2
27501 Kauttua
Finland


(FIO236-6590/2015)
Produkten fyller alla kvalitetskrav bestämd av jord och skogsbruksministeriet i
Finland (MMM 24/2011). Värdena som har givits i varudeklaration grundar sig
på forskningsresultat från laboratorier ackrediterade av
Livsmedelssäkerhetsverket.