Gräsmattan - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Gräsmattan

Gräsmattan

Anläggning av gräsmatta

Gräsmattan

Anläggning av gräsmatta

Anläggning av gräsmatta

Den blivande gräsmattan dräneras och bottenjorden formas så, att där inte finns sänkor som samlar vatten. Före sådden kalkar och gödslar man jorden. Kalken förbättrar markstrukturen och frigör näringsämnen till gräsväxternas förfogande. För grundkalkning används snabbverkande Biolan Trädgårdskalk 40–100 kg/100 m² beroende på jordens surhetsgrad. Lämplig grundgödsling är 20–40 liter Biolan Gräsmattsgödsel per 100 m². Behovet av kalkning och gödsling kan utredas genom att låta utföra en markkarteringsanalys innan man anlägger gräsmattan. Då man som växtunderlag för en ny gräsmatta använder Biolan Mylla för Gräsmatta, behövs ingen skild grundgödsling eller kalkning.

Gräsmattans yta ska jämnas, krattas och vältas före sådden. Den bästa såningstiden är i maj och i början av juni, då det ännu finns naturlig fukt i marken. Man kan också så gräsmattan på hösten, från augusti till medlet av september, då gräsfröna hinner gro och sätta plantor innan det blir köld. Fröna sås i korsande riktningar över området. Man behöver cirka 2–3 kg frö per 100 m². Efter sådden täcker man fröna tunt genom att kratta och sedan ska sådden vältas.

Kuvagalleria1

 

Lagning av vinterskador

Den bästa tidpunkten att lappa gräsmattan är på våren. På ställen som behöver lagas söndrar man markytan och breder ut ett 1–2 cm tjockt lager Mylla för Gräsmatta som växtunderlag. Mullytan jämnas med en kratta. Man sår fröna och krattar lätt in dem i ytmullen. Mullen packas till och sådden vattnas tills fröna har grott.

 

Gödsling av gräsmattan

Gödslingsbehovet beror på hur gräsmattan ska användas och hur ofta den klipps. Om gräsmattan klipps regelbundet och klippavfallet är kort, kan man lämna kvar det på gräset. Från gräsklippet frigörs näringsämnen via nedbrytning och kan på nytt användas av gräsväxterna. Då räcker det att man en gång gödslar med långverkande Biolan Gräsmattsgödsel. På våren då tillväxten kommer i gång använder man Gräsmattsgödsel 2,5 liter/10 m². Om man samlar ihop gräsklippet och för bort det, ger man under sommaren vid behov som tilläggsgödsling 0,5–1 liter Gräsmattsgödsel/10 m². Eftersom Gräsmattsgödsel innehåller kalk, behövs ingen skild underhållskalkning. En gödslad, kraftigt växande gräsmatta kan bättre konkurrera med bland annat mossa.

Kuvagalleria2

Skötsel av en mossig gräsmatta

Mossa kan inte tävla med en frisk och kraftigt växande gräsmatta. Ofta är orsaken till att gräsmattan blir mossig att marken är alltför hoppackad, då får rötterna inte tillräckligt syre. Tillväxten hos en sådan gräsmatta kan förbättras med hjälp av täckning. För mineraljordar, såsom gräsmatta med ler- och sandbotten, passar bäst som täckmaterial en färdig specialblandning, Biolan Mylla för Gräsmatta. På humusrik jordbotten kan man använda gödslad sand som täckmaterial: Blanda i 100 liter sand 2 liter Biolan Gräsmattsgödsel. Man sätter ut cirka 1 cm tjockt lager av täckmaterialet på den klippta gräsmattan. Under täckningen blir markens mikrobverksamhet livligare, vilket gör markstrukturen och luftväxlingen bättre och rotsystemet kraftigare. I Biolan Gräsmattsgödsel finns det också lättlöslig kalk, som neutraliserar surheten i jorden. För att höja markens pH-nivå använder man snabbverkande Biolan Trädgårdskalk: som underhållskalkning räcker 10–30 kg/100 m². Gräsväxterna trivs i väl kalkad jord, medan de flesta mossor trivs i sur jord.

Kuvagalleria3

Klippning av gräsmattan

Gräsmattan ska klippas regelbundet. Normal klipphöjd är ungefär 4–5 cm. Bäst är att på en gång klippa 1/3 av gräsets totalhöjd. Om gräset har vuxit längre än normalt, skall man inte på en gång klippa ner det till standardhöjden. I maj, då klippsäsongen börjar, klipper man gräsmattan en gång i veckan och under tiden för den bästa tillväxten ännu oftare. Under torra perioder är det skäl att öka på klipphöjden och klippa med längre intervaller, eftersom gräsens rötter och i synnerhet rothalsen är känsliga för hetta. På hösten lämnar man gräsmattan för övervintring som cirka 5 cm hög.

Kuvagalleria4