Biolan Mossätare för Gräsmattor - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Mossätare för Gräsmattor
Biolan Mossätare för Gräsmattor
Biolan Mossätare för Gräsmattor Biolan Mossätare för Gräsmattor
Biolan Mossätare för Gräsmattor

Biolan Mossätare för Gräsmattor är en granulerad organisk-mineralisk gödsel för alla typer av gräsmattor. Mossätaren gör att mossan inte trivs i gräsmattan. Den organiska substans som gödselmedlet innehåller aktiverar mikroorganismernas aktivitet. Dessutom innehåller produkten nyttomikrober som i samverkan med jordmånens egna mikrober bryter ned den döda mossan. I Mossätare för Gräsmattor kombineras de goda egenskaperna från organiska gödselmedel och från mineralgödsel. En del av näringsämnena är i sådan form att det är enkelt för växterna att tillgodogöra sig dem medan en del av dem frigörs långsamt och på så sätt upprätthåller tillväxten längre.

Sprid ut Biolan Mossätare för Gräsmattor på våren eller sommaren. Gödseln verkar snabbare om du vattnar. Produkten verkar mera effektivt då jordmånens temperatur är över 10 °C. Produkten färgar inte av sig på plattor eller på övriga ytor på gården.

Åtgång

 • 4 kg: 40 m2
 • 10 kg: 100 m2
 • 20 kg: 200 m2

 

PRODUKTBESKRIVNING

 • Typnamn: Organisk mineralgödsel av animaliskt ursprung (NPK 5-2-17), innehåller Ca, S, Mg 
 • Handelsnamn: Biolan Mossätare för Gräsmattor
 • Råämnen:    
  • Benmjöl (DK-04-2-REND-001)
  • kaliumklorid
  • kieserit
  • fjädermjöl (BG 1817010)
  • ammoniumsulfat
  • dikalciumfosfat
  • kakaoskal
  • Bacillus subtilis spp. 105 cfu/g
 • Näringshalter:    
  • Totalkväve (N) 5 % (% ts), varav vattenlösligt 0,7 % 
  • Totalfosfor (P) 2 %, varav vattenlöslig    0,02 %
  • Totalkalium (K)  17 %
  • Svavel (S)  5 %
  • Kalcium (Ca) 5 %
  • Magnesium (Mg) 2 %
 • Fuktighet: 7 %
 • Halt av organisk substans: 38 %

OBS. Använd skyddshandskar och -kläder. Undvik hudkontakt med det behandlade området tills granulatet har löst upp sig. Förvara produkten torrt och utom räckhåll för barn och husdjur.

Marknadsföring:
Biolan Oy
PB 2
27501 Kauttua
Finland

Används endast för konstaterat behov. De vederbörliga doseringsmängderna får inte överskridas. Produkten uppfyller de kvalitetskrav som Jord- och skogsbruksministeriet ställer (JSM 24/2011). De värden som har givits i varudeklarationen baserar sig på forskningsresultat av ett laboratorium som är ackrediterat för gödselfabrikat.