Biolan Trädgårdskalk - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Trädgårdskalk
Biolan Trädgårdskalk
Biolan Trädgårdskalk
Biolan Trädgårdskalk Biolan Trädgårdskalk Biolan Trädgårdskalk
Biolan Trädgårdskalk

Kritkalken kommer från kalkavlagringar som under kritperioden bildades på havsbotten. Kalken har en porös struktur och består närmast av skalen från mikroskopiska organismer med kalkskal. Biolan Trädgårdskalk passar för kalkning för att minska surheten i marken överallt i trädgården:

 • på gräsplaner
 • i grönsaksland
 • i blombänkar
 • för kalkning av torv- och mullblandningar

Förpackningsstorlek: 10 kg ja 25 kg säck

Sprid ut Biolan trädgårdskalk i trädgårdslandet på våren eller hösten helst i samband med jordbearbetningen. Du kan också sprida ut kalken som ytkalkning t.ex. på gräsplaner och under buskgrupper och träd. Bevattning gör att kornen löses upp snabbare.

Lämplig bruksmängd för underhållskalkning i trädgården är 10–30 kg/100 m² vartannat eller vart tredje år. Vid användning av naturgödselmedel är kalkningsbehovet mindre än då man använder konstgödsel.

Som grundkalkning för sura jordar rekommenderar vi 60–100 kg Biolan Trädgårdskalk/100 m². Det krävs mera kalk för att få bort surhet från ler- och mulljordar än från lätta sand- och mojordar.

Du kan ta reda på kalkningsbehovet i trädgårdsjorden genom att låta göra en markkartering eller genom att själv mäta markens surhet med pH-stickor.

 • Typnamn: Magnesiumhaltig kritkalk
 • Neutraliseringsförmåga: 37 % Ca
 • Snabbverkande neutraliseringsförmåga: 31 % Ca
 • Näringsämneshalter:
  • Kalsium (Ca) total 31 % 
  • Kalsium (Ca) vattenlöslig 0,03 %
  • Magnesium (Mg) 3 %
 • Finhetsgrad:
  • 100 % släpper igenom, 8 mm siktning
  • 50 % släpper igenom, 3 mm siktning
 • Fuktighet: 8 %
 • Skadliga ämnen mg/kg ts:
  • Arsenik (As) < 25
  • Kvicksilver (Hg) < 1,0
  • Kadmium (Cd) < 1,5
  • Krom (Kr) < 300
  • Koppar (Cu) < 600
  • Bly (Pb) < 100
  • Nickel (Ni) < 100
  • Zink (Zn) < 1500

Produkten fyller alla kvalitetskrav  bestämd av Jord och skogsbrukministeriet i Finland ((MMM 24/11). Värdena som har givits i varudeklaration grundar till forskningsresultat av laboratorium som Livsmedelsverket har godkänt.