Vattenrening - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Lösningar för hantering av hushålls- och avloppsvatten

Vatten är en viktig del av det finländska nationallandskapet. Genom att värna om våra vattentillgångar enligt principerna om hållbar utveckling kan vi bidra till att säkerställa att det finns tillräckligt med rent vatten i Finland även i framtiden.

Hantering av avloppsvatten

Syftet med avloppsvattenreningen är att skydda människorna och naturen och att spara på naturresurserna. Bland annat avföringsbakterier och -virus samt rengöringsmedels- och kemikalierester är skadliga för människan. Genom rätt hantering av avloppsvattnet kan man förhindra att dessa kommer ut i närliggande brunnar, grundvatten eller sjöar och vattendrag. Naturen belastas av näringsämnen i avloppsvattnet och av ämnen som förbrukar syre och orsakar övergödning av våra sjöar och vattendrag.

De näringsämnen som avloppsvattnet rengörs från härstammar från den mat vi äter. Då näringsämnena i vattnet tas tillvara i en återanvändbar form och det renade vattnet kan släppas ut i naturen främjar vi näringsämnenas kretslopp. Kompostering och torrtoaletter främjar näringsämnenas kretslopp. I glesbygden är avloppsvattnet den faktor som utgör den näst största belastningen på sjöar och vattendrag efter lantbruket.

Välj avloppsvattensystem efter ditt behov

När du söker ett lämpligt avloppsvattensystem för en fastighet är det första steget att ta reda på om fastigheten kan anslutas till det kommunala systemet. Om det inte är möjligt ska du kartlägga vilket system som lämpar sig bäst i den aktuella fastigheten och för dess invånare. 

Det finns olika avloppssystemlösningar med olika funktioner, reningsmetoder och effekt.  Välj med hjälp av en expert ett system som uppfyller kraven i fastigheten. Experten kan till exempel vara en Biolan Ekomästare.

Om mängden avloppsvatten i fastigheten är liten är en sluten tank en enkel lösning. Om vattenmängden är stor blir tömningskostnaderna höga. Då blir det förmånligare med dubbla vattensystem där avloppsvattnet från toaletter leds till en separat sluten tank och gråvattnet, dvs. BDT-vattnet (bad, disk och tvätt), renas med ett gråvattenfilter eller genom markbehandling.

Minireningsverk är avsedda för rening av allt avloppsvatten, till dem kan med andra ord såväl toalettvatten som BDT-vatten ledas. När avloppsvattnet har renats i ett minireningsverk kan det ledas direkt ut i marken, till exempel ett dike.

System avsedda för markbehandling, dvs. infiltration och resorption, lämpar sig för allt avloppsvatten.

Bland Biolan Ekoasuminens avloppsvattensystem finns det ett lämpligt alternativ för alla slags användningsändamål och behov, för både dagligt bruk och fritidsbruk.

Ta del av produkterna

 

 

Ta kontakt