Biolan Kaivopuhdistamo - Biolan

Oikopolut

Selaa tuotteita

Lue puurhanhoidon artikkeleita

Lue ekoasumisen artikkeleita


Etsi lähin Biolan-jälleenmyyjäsi

Jälleenmyyjähaku


Biolan Oy – pääkonttori

Käyntiosoite: Lauttakyläntie 570, 27510 Eura
Postiosoite: PL 2, 27501 Kauttua, avoinna arkisin: 8–16

Jälleenmyyjille

Tilauspalvelu: (02) 5491 666, arkisin klo 8–16,myynti@biolan.fi

Kuluttajille: 

Tuoteneuvonta puhelimitse: 0600 16999, arkisin klo 9–12 (50 senttiä minuutti + paikallisverkko tai matkapuhelumaksu)

Biolan Kaivopuhdistamo
Biolan Kaivopuhdistamo
Biolan Kaivopuhdistamo
Biolan Kaivopuhdistamo
Biolan Kaivopuhdistamo
Biolan Kaivopuhdistamo
Biolan Kaivopuhdistamo
Biolan Kaivopuhdistamo
Biolan Kaivopuhdistamo Biolan Kaivopuhdistamo Biolan Kaivopuhdistamo Biolan Kaivopuhdistamo Biolan Kaivopuhdistamo Biolan Kaivopuhdistamo Biolan Kaivopuhdistamo Biolan Kaivopuhdistamo
Biolan Kaivopuhdistamo

Kustannustehokas ratkaisu!

 • tekniikkapaketti vanhojen betonikaivojen saneeraukseen
 • kaikille kiinteistön jätevesille
 • ympärivuotiseen käyttöön
 • kaivojen koosta riippuen 1-7 henkilön talouden käyttöön
 • biologis-kemiallinen käsittelyprosessi 
 • valmistettu Suomessa
 • tutustu huolellisesti asennusohjeeseen

Tuotenumero: 70570100
LVI-numero: 3623610

 


Tarvikkeet

Biolan Kaivopuhdistamoon johdetaan kiinteistön pesuvedet ja vesikäymälän vedet. Puhdistamoon ei saa johtaa hulevesiä eli sadevesiä ja perustusten salaojavesiä. Jätevesijärjestelmää on käytettävä ja huollettava ohjeiden mukaisesti sekä seurattava säännöllisesti sen toimintaa.

Veden kulutusta vähentämällä puhdistamon kuormitus ja saostuskemikaalin kulutus pienenevät.

Kaivopuhdistamon biologinen puhdistustoiminta perustuu mikrobeihin, jotka ovat herkkiä erilaisille desinfioiville ja myrkyllisille aineille. Myrkyllisiä aineita, kuten öljyjä ja liuottimia ei saa johtaa puhdistamoon. Myöskään sekajätettä, kuten siteitä, tamponeja ja vanupuikkoja ei saa laittaa viemäriin. Ne saattavat tukkia puhdistamon mekaanisia osia, kuten pumppuja.

Puhdistamon toiminta sietää pieniä määriä siivouksessa käytettäviä desinfioivia esimerkiksi klooripohjaisia puhdistusaineita. Kaikkien pesuaineiden annostelussa tulee noudattaa valmistajan antamia annosteluohjeita.

Viemäriin EI SAA laittaa:

 • ongelmajätettä: öljyä, liuottimia, maaleja, vanhoja lääkkeitä
 • biojätettä: ruuan tähteitä, kahvinporoja
 • sekajätettä: siteitä, tamponeita, kondomeja, vanupuikkoja, tupakantumppeja
 • muuta paperia kuin wc-paperia
 • hiuksia
 • rasvoja
 • hiekkaa

Käyttötauot

Biologinen puhdistusprosessi kestää häiriintymättä muutamien viikkojen mittaiset käyttötauot, esimerkiksi lomat. Tätä pidempien käyttötaukojen vaikutuksesta järjestelmän puhdistusteho heikkenee orgaanisen aineen ja typen osalta, mutta palautuu ennalleen muutamassa viikossa käyttötauon päätyttyä. Fosforin poiston tehokkuuteen käyttötauot eivät vaikuta, sillä fosfori poistetaan kemiallisella saostuksella.

Huolto

Onnistunut jäteveden käsittely on useiden tekijöiden summa. Oikeanlaisen asennuksen lisäksi laitetta tulee käyttää oikein ja huoltaa säännöllisesti. Puhdistamon yleisiin toimintaperiaatteisiin perehtyminen on edellytys sen oikealle käytölle ja seurannalle. Vähintään kerran kuukaudessa tulee kaivoihin kurkistamalla tarkistaa, että kaikki on niin kuin pitääkin. 

Tutustu huolellisesti Käyttöohjeeseen. 

Huolto-ohjelman noudattaminen varmistaa toimivan ja pitkäikäisen puhdistamon. Omaseuranta- ja huoltopäiväkirja ovat mahdollisen tarkastuskäynnin tai kiinteistökaupan tullessa tärkeitä asiakirjoja.

Tulosta tarvittaessa lisäsivuja tästä:
 • Omaseurantapäiväkirja (pdf)
 • Huoltopäiväkirja (pdf)

Biolan Kaivopuhdistamon asennus

Biolan Kaivopuhdistamo tulee asentaa suunnitelmien mukaisesti asennusohjetta noudattaen. Kaivopuhdistamon saa asentaa vain hyväkuntoisiin, ehjiin, suorassa oleviin, betonisiin, pohjarenkaallisiin saostuskaivoihin. Kaivojen on oltava asennuksen aikana tyhjiä.

Jätevesijärjestelmän asentaminen on luvanvaraista rakentamista. Lupa haetaan kiinteistön sijaintikunnan rakennusvalvonnasta asianmukaisilla suunnitelmilla. Suunnitelma toimii rakentamisen ohjeena, johon mahdolliset muutokset korjataan asennusvaiheessa.

Biolan Kaivopuhdistamo asennetaan uusiin tai jo olemassa oleviin hyväkuntoisiin, betonisiin, pohjarenkaallisiin saostuskaivoihin. Kaivojen tulee olla ehjät, suorassa ja täyttää tietyt minimivaatimukset. Puhdistamon asukasvastineluku (AVL) määräytyy samalla tavoin riippumatta siitä, onko puhdistamo asennettu uusiin tai vanhoihin saostuskaivoihin.

Uudet saostuskaivot

Kaivopuhdistamon vaatimukset on hyvä huomioida uusia betonisia saostuskaivoja hankittaessa. Kaivoihin tehdään valmiiksi läpiviennit ja kaivojen asennuksen yhteydessä asennetaan valmiiksi yhdysputket ilma- ja takaisinkierrätysletkua varten. Näin säästytään Kaivopuhdistamon asennuksen yhteydessä läpivientien tekemiseltä ja suojaputkien kaivamiselta.

Kolmannesta kaivosta tulee olla yhteys sekä ensimmäiseen että toiseen kaivoon. Mikäli saostuskaivot sijaitsevat peräkkäin, letkut viedään yhdessä putkessa (Ø ³ 75 mm) kolmannesta kaivosta toiseen kaivoon, josta takaisinkierrätysletku jatkaa ensimmäiseen kaivoon. Yhdysputket tulee asentaa jokaisessa kaivossa vedenpinnan yläpuolelle. Niiden tulee myös peittyä kaivojen ympäristöä täytettäessä. Yhdysputkien tulee sijaita siten, että ne eivät hankaloita selkeyttimen eivätkä pumppuastian asennusta. Tämän vuoksi yhdysputkien tulee sijaita toisessa ja kolmannessa kaivossa vähintään 300 mm etäisyydellä keskilinjasta tai vähintään 700 mm kolmannen kaivon tuloputken yläreunan yläpuolella. Etäisyyden kolmannen kaivon yhdysputken yläreunasta kaivon yläreunaan tulee olla vähintään 300 mm. Yhdysputkia varten tehtävät läpiviennit tulee tiivistää kuten jätevesiputkien läpiviennit.
Uusien kaivojen asennuksen yhteydessä suositellaan sakkapesällisen näytteenottokaivon asentamista puhdistamon perään.

Asukasvastineluvun muodostuminen

Biolan Kaivopuhdistamon asukasvastineluku (AVL) ja käsittelykapasiteetti määräytyvät saostuskaivojen koon perusteella oheisten taulukkojen mukaisesti. Kaivon halkaisijan ja vesisyvyyden mukaan katsotaan taulukosta ensimmäisen ja toisen kaivon mahdollistama AVL. Puhdistamon AVL on näistä kahdesta luvusta PIENEMPI.

Puhdistamon asukasvastineluvun tulee olla suurempi tai yhtä suuri kuin luku, joka saadaan jakamalla asuinkiinteistön huoneistoala neliömetreissä luvulla 30. Asukasvastineluvun arvon tulee kuitenkin olla vähintään viisi (5).

Vaatimukset ensimmäiselle (1.) saostuskaivolle:

 • lähtöputkessa tulee olla T-haara
 • halkaisija ja vesisyvyys mahdollistavat riittävän asukasvastineluvun kohteeseen.

Vaatimukset toiselle (2.) saostuskaivolle:

 • suuaukon tulee olla halkaisijaltaan vähintään 600 mm
 • halkaisija ja vesisyvyys mahdollistavat riittävän asukasvastineluvun kohteeseen
 • kaivon halkaisijan (BD) tulee olla 800 tai 1000 mm.

Vaatimukset kolmannelle (3.) saostuskaivolle:

 • suuaukon tulee olla pyöreä ja halkaisijaltaan 600 mm, mikäli laitekotelo asennetaan kaivon päälle
 • lähtöputkessa tulee olla T-haara
 • kaivon halkaisijan (CD) tulee olla 800 tai 1000 mm ja vesisyvyyden (C) vähintään 1000 mm
 • mikäli laitekotelo sijoitetaan kolmannen kaivon yläosaan, tulee etäisyyden (CH) olla vähintään 1000 mm
 • kaivon lähtöputken tulee olla vähintään 50 mm tuloputkea alempana.

Muuta huomioitavaa

Yllä kuvattujen vaatimusten lisäksi Biolan Kaivopuhdistamoa suunniteltaessa täytyy huomioida seuraavat seikat:

 • saostuskaivoihin ei saa tulla hulevesiä eli sadevesiä ja perustusten kuivatusvesiä
 • saostuskaivojen tulee olla hyväkuntoiset ja kaivonrenkaiden välisten saumojen tulee olla tiiviit
 • kaivojen tulee olla suorassa
 • saostuskaivot toisiinsa yhdistävien putkien tulee olla tukevasti paikoillaan ja niiden halkaisijan tulee olla 110 mm
 • takaisinkierrätys- ja ilmaletkun suojaputket kaivetaan maahan
 • asennus ja huoltotoimenpiteiden kannalta on suositeltavaa, että viemäriputkien etäisyys kaivojen yläreunaan on korkeintaan 160 cm
 • Kaivopuhdistamon toimitussisältöön kuuluvat ilma- ja takaisinkierrätysletku sekä niiden suojaputket ovat mitoitetut siten, että sekä ensimmäisen että toisen kaivon etäisyys kolmanteen kaivoon on korkeintaan 5,5 m
 • puhdistamo vaatii toimiakseen sähköä (230 V 1-vaiheinen, vikavirtasuojattu)
 • virransyöttörasia tulee kytkeä sulaketauluun 16 A sulakkeen taakse.
Kaivo 1
Halkaisija (m) (AD) Vesisyvyys (m) (A) AVL (hlö) Kapasiteetti (m3/d)
1,2 1,00–1,09 5 0,75
1,2 1,10–1,24 6 0,90
1,2 1,25– 7 1,05
1,0 1,30–1,54 5 0,75
1,0 1,55–1,79 6 0,90
1,0 1,80– 7 1,05
0,8 2,00–2,39 5 0,75
0,8 2,40–2,79 6 0,90
0,8 2,80– 7 1,05
Kaivo 2
Halkaisija (m) (AD) Vesisyvyys (m) (A) AVL (hlö) Kapasiteetti (m3/d)
1,0 1,00–1,14 5 0,75
1,0 1,15–1,34 6 0,90
1,0 1,35– 7 1,05
0,8 1,50–1,79 5 0,75
0,8 1,80–2,09 6 0,90
0,8 2,10– 7 1,05

1. Kaivo

Jätevesi tulee kiinteistön viemäriä pitkin ensimmäiseen saostuskaivoon. Saostuskaivossa tapahtuu jäteveden esiselkeytys, eli kaivo toimii normaalina saostuskaivona. Vettä raskaampi aines painuu kaivon pohjalle ja kevyempi, esimerkiksi rasva, nousee veden pintaan. Kaivoon myös pumpataan kolmannesta kaivosta fosforilietettä. Jätevesi siirtyy ensimmäisestä kaivosta toiseen painovoimaisesti. Poistoyhteessä tulee olla T-haara.

2. Kaivo

Toisessa kaivossa aktiivilietteen pieneliöt hajottavat jäteveden sisältämää orgaanista eli eloperäistä ainesta, typpeä ja fosforia. Aktiiviliete syntyy kaivoon jäteveden pieneliöiden eli mikrobien lisääntyessä. Mikrobit tarvitsevat elääkseen happea. Laitekotelossa oleva ilmapumppu pumppaa kaivoon ilmaa pohjalla olevan lautasilmastimen avulla. Mikrobit hajottavat orgaanisen aineen hiilidioksidiksi ja vedeksi. Typpi muuttuu ilmastusvaiheessa nitraattitypeksi.

Ilmastus on poikki päivittäin klo 22-04. Tänä aikana nitraattityppi muuttuu typpikaasuksi, joka vapautuu ilmakehään. Aktiiviliete erottuu kaivosta poistuvasta vedestä sylinterimäisessä selkeyttimessä. Selkeyttimessä veden liike rauhoittuu, jolloin vettä painavampi aktiiviliete laskeutuu takaisin kaivoon. Kirkastunut vesi siirtyy kolmanteen kaivoon sitä mukaa kuin toiseen kaivoon tulee syrjäyttävää vettä.

3. Kaivo

Kolmanteen kaivoon tuleva vesi kertyy pumppuastiaan. Astiassa on pumppu, joka nostaa vettä annos kerrallaan pumppuastian yläpuolella olevaan sekoitusastiaan. Samalla kemikaalinannostelupumppu annostelee kemikaalisäiliöstä alumiinipohjaista saostuskemikaalia sekoitusastiaan, jolloin vesi ja kemikaali sekoittuvat.

Sekoitusastiasta vesi johdetaan kaivoon alasvientiputkea pitkin. Saostuskemikaalin kanssa reagoinut fosfori painuu vettä painavampana kaivon pohjalle lietteeksi. Takaisinkierrätyspumppu pumppaa lietettä kaksi kertaa vuorokaudessa ensimmäiseen kaivoon.

Selkeytynyt vesi nousee pintaan ja poistuu kolmannesta kaivosta painovoimaisesti järjestelmän purkuputkeen. Kaivon poistoyhteessä on oltava T-haara.

Biolan Kaivopuhdistamo on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu jatkuvatoiminen pienpuhdistamo asuinkiinteistön kaikille jätevesille. Puhdistamo asennetaan uuteen tai jo olemassa olevaan kolmesta betonikaivosta koostuvaan saostuskaivojärjestelmään. Kaivojen koosta riippuen puhdistamo soveltuu 1-7 hengen talouksille.

Puhdistamo täyttää Valtioneuvoston asetuksen (157/2017) vaatimukset talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla.

 

Puhdistustulokset: ValoniaLänsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry., Savonia

Valmistusmateriaalit

Suodatin on valmistettu pakkasenkestävistä materiaaleista ja lämpöeristetty. Metalliosat ovat ruostumatonta terästä. Laite on toimintavarma ja pitkäikäinen.

Asennus- ja havainnekuvat

Biolan Kaivopuhdistamo suunnitelmapiirustukset sekä dwg -että pdf-muodossa. Huomaa, että dwg-muotoisen kuvan avaaminen vaatii omalle koneellesi asennetun ohjelman, joka on tarkoitettu tämän tiedostomuodon avaamiseen.

Biolan Kaivopuhdistamo havainnekuvat:
 • asennus- ja havainnekuva (dwg, pdf)
Muut dokumentit:
 • Biolan Saostuskemikaalin käyttöturvallisuustiedote (pdf)
 • Omaseurantapäiväkirja (pdf)
 • Huoltopäiväkirja (pdf)

Varaosat Kaivopuhdistamoon verkkokaupastamme

Hyödynnä vanhat saostuskaivot

Biolan Kaivopuhdistamo on ympärivuotiseen käyttöön tarkoitettu jatkuvatoiminen pienpuhdistamo kaikille kotitalouden jätevesille. Puhdistamon asentaminen ei vaadi tontilla järeitä maansiirtotöitä. Kaivopuhdistamon laitteisto asennetaan suoraan käytössä olleisiin betonisiin saostuskaivoihin.

 

Laite pitää, minkä lupaa

Kaivopuhdistamon valitsi omalle tontilleen jo vuosia sitten myös Visa Pakkanen.
Meidän Kaivopuhdistamomme asennettiin paikoilleen keväällä 2009. Kaikki sujui helposti, sillä nurmea ei tarvinnut repiä auki, itsekin asennustöihin osallistunut Visa Pakkanen muistelee.

Kaivojen koosta riippuen, pienpuhdistamo on suunniteltu 1-6 hengen talouksille.
Meidän perheen koko on muuttunut siitä, kun puhdistamo asennettiin. Laitteen käyttöönoton aikaan kotona asusteli 5 henkilöä, mutta nyt enää 3,5 henkilöä. En ole huomannut, että tällä olisi ollut vaikutusta kaivopuhdistamon toimintaan. Laite toimii moitteettomasti.

Huolto sujuu helposti

Kaivopuhdistamon toiminta perustuu biologis-kemialliseen käsittelyprosessiin. Kemikaalin lisäksi prosessi vaatii toimiakseen keskimäärin 420 kilowattituntia sähköä.
Laitteiston huoltaminen on tehty niin helpoksi, että sen voi tehdä itse.
Laitteisto ilmoittaa, milloin huollon tai tyhjennyksen tarvetta on. Mitään ei siis tarvitse arvuutella.

Huoltotoimenpiteinä ovat ainoastaan kemikaaliastian vaihto ja samanaikainen kalkinlisäys. Aikaa tähän menee noin 10 minuuttia. Välillä olen puhdistanut myös ilmapumpun suodattimen.

Kaivopuhdistamon avulla kiinteistön jätevesijärjestelmää voidaan tehostaa ja muuttaa haja-asutusalueen jätevesiasetuksen mukaiseksi.


Aiheeseen liittyviä tuotteita

Aiheeseen liittyviä artikkeleita