Biolan Harmaavesisuodatin 70 - Biolan

Oikopolut

Selaa tuotteita

Lue puurhanhoidon artikkeleita

Lue ekoasumisen artikkeleita


Etsi lähin Biolan-jälleenmyyjäsi

Jälleenmyyjähaku


Biolan Oy – pääkonttori

Käyntiosoite: Lauttakyläntie 570, 27510 Eura
Postiosoite: PL 2, 27501 Kauttua, avoinna arkisin: 8–16

Jälleenmyyjille

Tilauspalvelu: (02) 5491 666, arkisin klo 8–16,myynti@biolan.fi

Kuluttajille: 

Tuoteneuvonta puhelimitse: 0600 16999, arkisin klo 9–12 (50 senttiä minuutti + paikallisverkko tai matkapuhelumaksu)

Biolan Harmaavesisuodatin 70
Biolan Harmaavesisuodatin 70
Biolan Harmaavesisuodatin 70
Biolan Harmaavesisuodatin 70 Biolan Harmaavesisuodatin 70 Biolan Harmaavesisuodatin 70
Biolan Harmaavesisuodatin 70

Matala puhdistamo harmaille vesille!

 • puhdistamo kaikille pesuvesille
 • kapasiteetti 500 litraa vuorokaudessa  
 • asennetaan maan päälle  
 • kotimainen ja ekologinen suodatinmateriaali  
 • sopii myös talvikäyttöön
 • valmistettu Suomessa

VALIKOIMISTA POISTUVA TUOTE

Tuotenumero: 70573300 
LVI-numero: 3623601


Tarvikkeet

Suodattimen käyttö

Laitetta tulee käyttää ja huoltaa ohjeiden mukaan sekä seurata säännöllisesti sen toimintaa. 

Suodattimeen voi johtaa pesu- ja saunavedet sekä tiski- ja pyykinpesukoneenvedet. Puhdistamo sietää pieniä 
määriä siivouksessa käytettäviä antibakteerisia ja klooripohjaisia puhdistusaineita. Pesuaineiden annostelussa tulee noudattaa valmistajan antamia ohjeita.

Suodattimeen ei saa johtaa WC:n tai kuivakäymälän jätevesiä, sade-, hule- tai perustusten kuivatusvesiä. Puhdistamoon ei saa johtaa myrkyllisiä kemikaaleja tai niitä sisältäviä aineita, jotka voivat tappaa jätevettä puhdistavat pieneliöt, esimerkiksi putkenavausaineet, maalit, öljyt, liuottimet. Haitalliset aineet tunnistaa tuotteen pakkauksen kemikaalimerkinnöistä.

Toiminnan seuranta

Suodattimen toimintaa pitää seurata vähintään kaksi kertaa käyttökauden aikana. Oikein toimivan puhdistamon suodatinmateriaali on kosteaa ja ulostuleva vesi on kirkasta ja hajutonta eikä juurikaan sisällä kiintoainetta.

Tarkista, että
 1. jätevettä virtaa tasaisesti molemmissa moduuleissa, kaikista laatikon aukoista
 2. suodatinmateriaali on noin 5 cm:ä irti laatikon purkupäädyn aukoista
 3. ilmanvaihtoventtiilien säätö on oikeassa asennossa ja ilma kulkee esteettä
 4. viemäreiden näkyvät liitokset ovat kunnossa
 5. puhdistettu jätevesi virtaa vapaasti pois suodattimesta 

Suodatinmateriaalin vaihtoväli

Puhdistamon suodatinmateriaali on vaihdettava normaalitilanteessa noin 100 käyttövuorokauden välein. Suodatinmateriaalina saa käyttää vain Biolan suodattimille tarkoitettua materiaalia. Biolan Oy ei takaa laitteen puhdistustehoa millään muulla suodatinmateriaalilla.


Laitetta tulee käyttää ja huoltaa ohjeiden mukaan sekä seurata säännöllisesti sen toimintaa. Jätevesijärjestelmän huollossa on huomioitava myös mahdollisesti käytössä olevan pumppukaivon ja saostussäiliöiden huolto.

Suodatinmateriaalin vaihto

Puhdistamon suodatinmateriaali on vaihdettava normaalitilanteessa noin 100 käyttövuorokauden välein. Suodatinmateriaalina saa käyttää vain Biolan suodattimille tarkoitettua materiaalia. Biolan Oy ei takaa laitteen puhdistustehoa millään muulla suodatinmateriaalilla.

 1. Vaihda kaikkien laatikoiden suodatinmateriaalit kerralla sadan (100) käyttöpäivän välein.  
 2. Avaa puhdistamon huolto-ovi ja vedä suodatinmateriaalilaatikot vaakatasossa ulos laitteesta.
 3. Tyhjennä suodatinmateriaali kompostiin.
 4. Suodatinmateriaali revitään ilmavaksi ja levitetään kevyesti taputtelemalla tasaisesti laatikkoon. Pakkaustavasta johtuen pussissa saattaa olla ylimääräistä suodatinmateriaalia. Jaa yhden pussin sisältö viiteen (5) suodatinmateriaalilaatikkoon. Suodatinmateriaalia on laatikossa sopivasti kun sen pinta on noin 2 cm laatikon reunojen alapuolella. Lopuksi suodatinmateriaalia vedetään n. 5 cm taaksepäin laatikon purkupäässä olevien V-aukkojen edestä.
 5. Tarkista ja puhdista jäteveden tulo- ja poistoyhteet.
 6. Laita suodatinmateriaalilla täytetyt laatikot takaisin suodattimeen. Suodatinmateriaalilaatikot ovat identtisiä, mutta huomioi laatikoiden suunta – ylimmäinen laatikko vie veden takaseinää kohti, seuraava tuo veden huolto-ovelle päin jne. Alimmainen laatikko vie veden takaseinää kohti, mistä vesi valuu muotoiltua pohjaapitkin purkuviemäriin.
 7. Varmista, että laite on vaakasuorassa sekä pituus- että poikittaissuunnassa, jotta jätevesi jakaantuu tasaisesti molempiin moduuleihin ja valuu tasaisesti suodatinlaatikosta toiseen.
 8. Sulje suodattimen huolto-ovet huolellisesti.
 9. Kirjaa ylös huoltotoimenpiteet.

Suodattimen asentaminen

Suodatin asennetaan tasaiselle, kantavalle, routimattomalle alustalle, esimerkiksi sorapatjan, murskepatjan tai valetun betonilaatan päälle. Suodattimen tulee olla vaakasuorassa sekä pituus- että poikittaissuunnassa, jotta jätevesi virtaa tasaisesti hyödyntäen kaiken puhdistuspinta-alan suodatinmateriaalista. 

Tulevan ja lähtevän viemäriputken liittäminen

Viettoviemäreitä asennettaessa tulee huomioida riittävä kaltevuus (vähintään 1–1,5 %), jotta jätevesi virtaa esteettä talon lähtöviemäristä aina purkupisteeseen saakka.

Moduuleissa on molemmilla puolilla tulo- ja poistoyhteet 75 mm viemäriputkille. Tuloyhteet sijaitsevat moduulien yläreunassa ja poistoyhteet alareunassa. Moduulien tuloyhteet liitetään toisiinsa liitosputkien ja muhvihaaran avulla. Rakennuksesta tuleva viemäriputki liitetään moduulit yhdistävään muhvihaaraan. Muhvihaaran avulla tuleva jätevesivirta jaetaan tasaisesti molempiin moduuleihin. Tasaisen jakautumisen voi varmistaa siten, että tuloputkessa on ennen muhvihaaraa 80 cm:n mittainen suora osuus vähentämässä tulevan vesivirran pyörteilyä.

Puhdistetun veden poistoyhteet ovat suodattimen alareunassa, molemmin puolin moduleita. Puhdistettu jätevesi voidaan johtaa purkupaikkaan joko molemmista moduuleista erikseen tai yhdistämällä moduulien purkuyhteet toisiinsa väliputkella ja johtamalla vesi ulos toisen moduulin purkuyhteestä. Moduulien purkuyhteet voi yhdistää myös tuloputken kaltaisella muhvihaaralla, jolloin puhdistetun jäteveden ulosottopaikka saadaan moduulien väliin. Ylimääräiset tulo- ja poistoyhteet suljetaan toimistussisältöön kuuluvilla tulpilla.

Tuloviemäri tulee eristää, mikäli puhdistamoa käytetään talvella. Mikäli suodattimeen on asennettu lämpökaapeli, se lämmittää myös purkuputken alkupäätä. Koko purkuputken  eristyksen tarve ja/tai lämmityksen tarve on arvioitava tapauskohtaisesti. 

Suodatinmateriaalin paikoilleen laittaminen

Aloituspakkaus suodatinmateriaalia toimitetaan suodattimen mukana. 

 1. Suodatinmateriaali revitään ilmavaksi ja levitetään kevyesti taputtelemalla tasaisesti laatikkoon. Pakkaustavasta johtuen pussissa saattaa olla ylimääräistä suodatinmateriaalia. Jaa yhden pussin sisältö viiteen (5) suodatinmateriaalilaatikkoon. 
 2. Lopuksi suodatinmateriaalia vedetään n. 5 cm taaksepäin laatikon purkupäässä olevien V-aukkojen edestä.
 3. Laita suodatinmateriaalilla täytetyt laatikot takaisin suodattimeen. Suodatinmateriaalilaatikot ovat identtisiä, mutta huomioi laatikoiden suunta – ylimmäinen laatikko vie veden takaseinää kohti, seuraava tuo veden huolto-ovelle päin jne. Alimmainen laatikko vie veden takaseinää kohti, mistä vesi valuu muotoiltua pohjaa pitkin purkuviemäriin.

Ilmanvaihto

Suodattimen toiminta perustuu pieneliöiden toimintaan. Elääkseen pieneliöt tarvitsevat happea, joten suodattimen ilmanvaihdosta on huolehdittava. Ilmanvaihtoa varten moduulien takaseinissä on kaksi säädettävää lautasventtiiliä. Kesäajaksi avataan moduulin molempia lautasventtiileitä 10–20 mm raolleen. Talvikäytössä venttiilit pidetään vain hiukan raollaan (n. 5–10 mm).

Tutustu huolellisesti asennusohjeeseen ja muista kirjata asennuspäivä huoltovihkoon. 

Toimintaperiaate

Suodattimen toiminta perustuu jäteveden mekaaniseen ja biologiseen suodattamiseen. Suodattimessa käytetään orgaanista suodatinmateriaalia, johon jäteveden epäpuhtaudet tarttuvat. Suodatinmateriaalin pinnalla elävä pieneliöstö käyttää epäpuhtaudet ravinnokseen. 

Rakenne

Harmaavesisuodatin 70 koostuu kahdesta puhdistusyksiköstä eli moduulista. Tuleva jätevesi jaetaan moduuleihin niiden välissä olevan muhvihaaran avulla. Molemmissa moduuleissa on viisi päällekkäin sijoitettua suodatinlaatikkoa. Jätevesi johdetaan ylimmäisiin suodatinlaatikoihin. Suodattimen sisällä jätevesi valuu painovoimaisesti suodatintasolta toiselle laatikon päädyssä olevien aukkojen kautta.

Ilmankierto toimii moduuleissa painovoimaisesti: takaseinän alemmasta ilmanvaihtoventtiilistä sisään ja yläventtiilistä ulos. Pieneliöstön hapensaanti on laitteen toiminnan kannalta oleellista.

Suunnittelu ja sijoituspaikanvalinta

Jätevesijärjestelmän rakentaminen tai sen muuttaminen edellyttää yleensä kunnan rakennusvalvonnan myöntämää rakennus- tai toimenpidelupaa tai toimenpideilmoitusta. Rakentamisen lupaa haetaan asianmukaisella suunnitelmalla. Suunnitelma sisältää mm. asemapiirroksen ja poikkileikkauskuvan korkeusasemineen. Varmista tarvittavat luvat, vaatimukset ja ohjeet kotikuntasi rakennusvalvonta- tai ympäristöviranomaiselta.

Sijoitetaan maan päälle

Biolan Harmaavesisuodatin 70 sijoitetaan maan päälle. Suodatin sijoitetaan paikkaan, johon ei kerry seisovaa vettä esimerkiksi tulva-aikana. Puhdistamo voidaan asentaa ulos ilman sääsuojaa. Laite on lämpöeristetty, minkä ansiosta se toimii pikkupakkasilla. Mikäli suodatinta käytetään talvella, siihen on kuitenkin asennettava lisävarusteena saatava Biolan Lämmityskaapeli, tai suodatin tulee sijoittaa tilaan, jonka lämpötila on nollan yläpuolella.

Sijoittaminen asuinrakennuksen yhteyteen

Biolan Harmaavesisuodattimet ovat ensisijaisesti tarkoitettu sijoitettavaksi ulkotiloihin. Mikäli suodatin asennetaan sisätiloihin tai asuinrakennuksen välittömään yhteyteen (esim. terassin alle) suunnittelussa tulee huomioida, että tilaan on oma huoltosisäänkäynti. Tilassa on oltava lattiakaivo tai tila on maapohjalla mahdollisten häiriötilanteiden vuoksi.

Puhdistamon korvausilma otetaan purkuputken päästä ja poistoilma johdetaan viemärituuletuksena rakennuksen katolle. Hajuhaittojen välttämiseksi laitteen ilmaventtiilit pidetään suljettuina. Poistoilma voidaan myös johtaa suodattimen takaseinän ylemmästä ilmaventtiilistä erilliseen poistoilmakanavaan. Sisätiloihin asennettaessa poistoilmakanavaan asennetaan imuri, jotta suodattimen sisätila pysyy lievästi alipaineisena.

Aina kun Harmaavesisuodatin sijoitetaan asuinrakennuksen lämpimiin tiloihin, tai asuinrakennuksen välittömään yhteyteen, asennuksen oikeellisuus tulee varmistaa rakennuksen LVI-suunnittelusta vastaavalla asiantuntijalla.

Jätevesien johtaminen suodattimeen

Jätevedet johdetaan suoraan suodattimeen joko viettoviemärillä tai pumppukaivon avulla. Tasaisen jakautumisen varmistamiseksi tuloputkessa on hyvä olla ennen muhvihaaraa 80 cm:n mittainen suora osuus vähentämässä tulevan vesivirran pyörteilyä.

Mikäli pumppauksessa hyödynnetään olemassa olevia saostuskaivoja, niiden on oltava umpinaiset ja hyväkuntoiset. Pumpun käyntiä tulee jaksottaa kellokytkimellä niin, että yhden käyntijakson aikana pumppu tuo suodattimelle korkeintaan 20 litraa jätevettä. Käyntijaksojen välin tulee olla vähintään 10 minuuttia. Biolan Ajastin, Uppopumppu ja Pumppukaivo ovat saatavilla lisävarusteina.

Asennusesimerkkikuvat viettoviemärillä ja pumppauksella

Käyttö- ja huoltotoimenpiteiden vaatima tila

Sijoituspaikkaa valittaessa on huomioitava käyttö- ja huoltotoimenpiteiden vaatima tila. Laitteen edessä tilaa on oltava suodatinmateriaalin vaihtoa varten vähintään yksi metri. Myös laitteen sivuilla ja takana tulee olla riittävästi tilaa, jotta viemärin lähtöyhteen liitoksen huolto sekä takaseinän ilmanvaihtoventtiilien säätö on mahdollista. Ilmanvaihtoventtiileitä ei saa peittää, jotta pieneliöiden tarvitsema hapensaanti varmistuu.

Jäteveden purku

Puhdistettu jätevesi johdetaan sopivaan purkupaikkaan, esim. kivipesään tai avo-ojaan. Suunnittelussa tulee huomioida, että jäteveden purku on esteetöntä eikä putken pää ole veden alla edes korkean pinta- tai pohjaveden aikaan. Avo-ojaan johdettaessa putken päähän on hyvä laittaa läppä tai verkko jyrsijöiden ja muiden pieneläinten pääsyn estämiseksi.

Suodattimen kuormituskapasiteetti ja puhdistusteho

Biolan Harmaavesisuodatin 70 on suunniteltu erityisesti vapaa-ajan asuntojen pesuvesien puhdistukseen. Suodatin puhdistaa kiinteistön pesu-, sauna-, tiski- ja pyykinpesuvedet.

Oikein mitoitettu, asennettu ja käytetty Biolan Harmaavesisuodatin 70-jätevesijärjestelmä täyttää ympäristönsuojelulain (527/2014) ja asetuksen (157/2017) mukaiset raja-arvot kokonaisfosforille, kokonaistypelle ja orgaaniselle materiaalille harmaissa jätevesissä.

Ohjeiden mukaisesti asennetun suodattimen puhdistuskapasiteetti on 500 litraa vuorokaudessa, eli käytännössä 1–5 henkilön pesuvedet. Suodatinmateriaalin puhdistusteho säilyy noin 100 käyttövuorokautta, jonka jälkeen se on vaihdettava huolto-ohjeiden mukaisesti.

Valmistusmateriaalit

Suodatin on valmistettu pakkasenkestävistä materiaaleista ja se on lämpöeristetty polyuretaanilla. Metalliosat ovat ruostumatonta terästä. Laite on toimintavarma ja pitkäikäinen.

Mittatiedot
 • Yhden moduulin mitat (leveys x korkeus x syvyys): 600 x 700 x 1010 mm
 • Kaksi moduulia rinnakkain leveys: n. 1350 mm
 • Putkiyhteet: Ø 75 mm viemäriputkille
 • Tulo- ja lähtöyhteen korkeusero: 530 mm (pudotuskorkeus)
 • Kapasiteetti:
  • 500 litraa vuorokaudessa
  • maksimituntivirtaama 50 l/h
 • Paino ilman suodatinmassaa: 2 x n. 38 kg

Mittatiedot kuvana

Asennus- ja havainnekuvat

Biolan Harmaavesisuodatin 70 suunnitelmapiirustukset sekä dwg -että pdf-muodossa. Huomaa, että dwg-muotoisen kuvan avaaminen vaatii omalle koneellesi asennetun ohjelman, joka on tarkoitettu tämän tiedostomuodon avaamiseen.

Biolan Harmaavesisuodatin 70 havainnekuvat:
 • viettoviemäri päättyen imeytykseen (dwg, pdf)
 • viettoviemäri päättyen ojaan (dwg, pdf)
 • viettoviemäri (rinne) päättyen imeytykseen (dwg, pdf)
 • viettoviemäri (rinne) päättyen ojaan (dwg, pdf)
 • pumppaus päättyen imeytykseen (dwg, pdf)
 • pumppaus päättyen ojaan (dwg, pdf)

Varaosat Harmaavesisuodatin 125:een verkkokaupastamme


Aiheeseen liittyviä tuotteita

Aiheeseen liittyviä artikkeleita