Biolan Underbevattningsmylla - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Underbevattningsmylla
Biolan Underbevattningsmylla
Biolan Underbevattningsmylla
Biolan Underbevattningsmylla
Biolan Underbevattningsmylla Biolan Underbevattningsmylla Biolan Underbevattningsmylla Biolan Underbevattningsmylla
Biolan Underbevattningsmylla

Biolan Underbevattningsmylla är en specialmylla för underbevattningskrukor och -bassänger. Dess hållbara struktur ger växtunderlaget tillräcklig porositet också i stora underbevattningskrukor. Den fiberhaltiga torven i myllan främjar en jämn upptagning av vatten från krukans vattencistern. Den långtidsverkande kompostgödslingen underlättar underhållsgödslingen och jämnar ut variationer i näringsämneshalten i myllan.

Förpackningstorlek: 12 l påse

Mullbyte i underbevattningskrukor

 • Fukta växtens rotklump i god tid på förhand - myllan hålls då bättre samman och växten klarar sig bättre från de rotskador som eventuellt uppkommer vid mullbytet.
 • Reservera ett tillräckligt stort plast- eller pappskydd att arbeta på. Hantering av stora växter lyckas i allmänhet bäst på golvet.
 • Ta fram en stor så eller ett annat kärl, i vilket du på förhand kan fukta myllan som skall användas så den blir lämpligt fuktig.
 • Lösgör växten från krukan. Hantera rötterna varsamt. I allmänhet behöver man inte söndra rotklumpen.
 • Fyll den nya krukans botten med mylla till lämplig höjd så, att växten vid planteringen kommer på samma djup som i den tidigare krukan.
 • Fyll utrymmet mellan rotklumpen och krukan med ny mylla och tryck till lätt.
 • Vattna till en början ovanifrån under ett par veckor. Låt ytmullen torka upp tydligt före bevattning. Blöt inte upp mullytan med alltför riklig bevattning i början.

 

Gödsling av växter i underbevattningskrukor

 • För gödsling av underbevattningskrukor och -bassänger lämpar sig bäst Biolan Krukans Kraft flytande naturväxtnäring, som kan blandas i bevattningsvattnet.
 • Kom ihåg, att vintern är vilotid för växterna, då behöver de inte gödsling, det räcker med knapp bevattning. Regelbunden duschning med Biolan Krukans Kraft havsalgextrakt hjälper växterna att klara sig över den mörka årstiden.
 • Fyll inte krukans vattencistern genast då den tömts, utan låt mullklumpen torka upp några dagar före påfyllningen!
 • Vattna tidvis växterna ovanifrån också i underbevattningskrukorna.

Typbeteckning: Förpackad blomstermylla
Bruksändamål: Växtunderlag
Komposterad råämnen (FIC020-001159/2006): Kompostblandning (träfibermassa, broilergödsel, krossad barkflis, ljus växtorv)
Andra råämnen:

 • Ljus och mörk växttorv, sand
 • Kalkningsmedel
 • Magnesiumhaltigt kalkstensmjöl 4 kg/m³

pH: 6,5
Ledningsförmåga: 30 mS/m
Näringsämneinnehåll:

 • Kväve (N) vattenlösligt 80 mg/l (310 mg/kg ts)
 • Fosfor (P) löslig 70 mg/l (270 mg/kg ts)
 • Kalium (K) löslig  400 mg/l (1540 mg/kg ts)Volymvikt: 450 g/l

Fuktighet: 50 %
Grovleksgrad: < 35 mm

På grund av råämnena kan produkten innehålla små träbitar, kvistar och naturfiber såsom tuvull.