Biolan Svartmylla - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Svartmylla
Biolan Svartmylla
Biolan Svartmylla
Biolan Svartmylla Biolan Svartmylla Biolan Svartmylla
Biolan Svartmylla

Biolan Svartmylla är en naturenlig mullblandning för blomstrande krukväxter och grön växter. Mullblandningen har mognat genom kompostering och gödslats med naturenlig hönsgödsel-torvkompost och kalkats med magnesiumhaltigt kalkstensmjöl. Svartmylla är en universalblommylla som innehåller rikligt med långtidsverkande näringsämnen.

Förpackningstorlekar: 4 l, 10 l och 24 l påse

  

Mullbyte

Den bästa tiden att byta mylla åt rumsväxterna är vårvintern. Efter mullbytet utförs underbevattning försiktigt, helst i små doser. Det bästa resultatet får du om du fuktar myllan i ett rymligt kärl innan krukorna fylls och låter ytmullen tydligt torka upp före den första bevattningen efter omkrukningen. Så bildas det i myllan en hållbar luftig grynstruktur, och mullytan slammar inte igen eller blir hård.

Gödsling

Krukväxter: Börja med tilläggsgödslingen 1–2 månader efter mullbytet. För krukväxter rekommenderar vi Biolan Krukans Kraft näringspinnar och Biolan Krukans Kraft flytande naturväxtnäring.

Vintern är vilotid för rumsväxterna. Då behöver de inte någon egentlig gödsling. Knapp bevattning och duschning med Biolan havsalgextrakt hjälper rumsväxterna att klara sig över den mörka årstiden.

 • Typbeteckning: Förpackad blomstermylla
 • Bruksändamål: Växtunderlag
 • Komposterad råämnen (FIC020-001159/2006): Kompostblandning (träfibermassa, broilergödsel, krossad barkflis, ljus växtorv)
 • Andra råämnen: Mörk växttorv, sand
 • Kalkningsmedel: Magnesiumhaltigt kalkstensmjöl 3 kg/m³
 • pH: 6,5
 • Ledningsförmåga: 40 mS/m
 • Näringsämneinnehål:
  • Kväve (N) vattenlösligt 100 mg/l (450 mg/kg ts)
  • Fosfor (P) löslig 60 mg/l (270 mg/kg ts)
  • Kalium (K) löslig  400 mg/l (1800 mg/kg ts)
 • Volymvikt: 500 g/l
 • Fuktighet: 55 %
 • Grovleksgrad: < 35 mm

På grund av råämnena kan produkten innehålla små träbitar, kvistar och naturfiber såsom tuvull.