Biolan Kompostaktivator - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Kompostaktivator
Biolan Kompostaktivator
Biolan Kompostaktivator Biolan Kompostaktivator
Biolan Kompostaktivator

Biolan Kompostaktivator är ett komposteringsämne av naturråämnen. Den påskyndar förmultningen av hushålls- och trädgårdsavfall till näringsrik kompostmylla.

Kompostaktivatorns effekt grundar sig på näringsämnena den innehåller. Det lönar sig att alltid använda kompostaktivator då man anlägger en kompost. Kompostaktivator gör komposteringen effektivare speciellt då, när man komposterar material med lågt näringsinnehåll, som t.ex. torrt trädgårdsavfall. Kompostaktivator är drygt; förpackningen om 6 liter räcker till kompostering av mer än 1000 liter avfall. Näringsämnena i Kompostaktivatorn gör den mogna kompostmyllan bördigare.

Användning:

Strö kompostaktivator in i avfallet. Om avfallet är torrt, kan Kompostaktivator blandas i ljummet vatten.

Dosering:

Hushållsavfallskompost cirka ½ mått Kompostaktivator i 10 liter avfall. Trädgårdskompost cirka ½ - 1 mått Kompostaktivator i 10 liter avfall.

Förpackningsstorlekar: 1 l och 5,5 l 

 • Typnamn: Kompostaktivator 
 • Handelsnamn: Biolan Kompostaktivator
 • Bruksändamål: Kompostaktivator, som befrämjar avfallets kompostering 
 • Råämnen (FIO236-6590/2015): rypsmjöl, melass, havsalgmjöl 
 • Näringsämneinnehåll:    
  • Kväve (N)        24 g/l    (51 g/kg ts)
  • Fosfor (P)        4,9 g/l    (10 g/kg ts)        
  • Kalium (K)        6,8 g/l    (14 g/kg ts)    
 • Skadliga ämnen:        
  • Arsen (As) 2,9 mg/kg ts 
  • Kvicksilver (Hg)    < 0,5
  • Kadmium (Cd)    < 0,5
  • Krom (Kr) 1,1
  • Koppar (Cu)  11
  • Bly (Pb) < 1
  • Nickel (Ni) 1,6
 • Fuktighet: 7 %
 • Organisk ämne: 90 % (% ts)