Biolan Stugkompostor - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Stugkompostor
Biolan Stugkompostor
Biolan Stugkompostor
Biolan Stugkompostor Biolan Stugkompostor Biolan Stugkompostor
Biolan Stugkompostor

För toalett- och köksavfall

 • För kompostering av toalett- och köksavfall sommartid

 • Värmeisolerad stomme, oisolerat lock

 • Effektiv ventilation

 • Tät konstruktion som hindrar att skadedjur tar sig in

 • Enkel och hygienisk att tömma via lucka nedtill

Komposteringsguide

Stugkompostorn lämpar sig för kompostering av toalett- och köksavfall sommartid. Kompostorn har en tät konstruktion som hindrar att skadedjur tar sig in och effektiv ventilation som påskyndar komposteringen. Kompostmassan är lätt att tömma ut genom luckan nedtill. Den tillhörande dunken och slangen gör det möjligt att samla in lakvatten från toalettavfallet så att den inte rinner ut i naturen.

Kompostering är en ekogärning

Kompostering är ett naturligt sätt att återföra organiskt material som förmultnar till naturens kretslopp. När biologiskt avfall komposteras frigörs i huvudsak koldioxid, värme och vattenånga. Komposteringsprocessens slutprodukt är näringsrik kompostmylla. Den innehåller näringsämnen som stimulerar mikroberna i marken och humus som förbättrar vattenhushållningen och strukturen i marken.

Mikrober som svarar för nedbrytningen av de organiska ämnena i komposten behöver syre, vatten och näring för att kunna leva. De rätta förhållandena fås lättast i en kompostor med god ventilation.
Genom kompostering kan du spara pengar. En tredjedel av hushållsavfallet är biologiskt avfall. När biologiskt avfall komposteras minskar mängden blandavfall och därmed blir transportavgiften för avfallet billigare.

Användning och underhåll

Korrekt användning av Stugkompostorn är en förutsättning att komposteringen är effektiv. Komposteringsprocessen inleds då mängden avfall i kompostorn är tillräcklig, dvs. när den har fyllts
upp ungefär till hälften. Med inledning av komposteringsprocessen avses att massans temperatur inne i kompostorn över-stiger uteluftens temperatur. Om avfall tillsätts regelbundet, höjer livsfunktionerna hos den mikro-organismstam, som utvecklas där, kompostorns temperatur.

Vid början kan det bildas rikligare med lakvatten, men i takt med att kompostmassan värms upp och att det sker avdunstning den minskar.

Vad kan man sätta i Stugkompostorn

Stugkompostorn är avsedd för toalettavfall och köksavfall som komposteras. Köksavfallet gör komposteringen av toalettavfall effektivare eftersom det balanserar kompostens näringshalt och gör den mångsidigare. Kompostorn är avsedd för biologiskt nedbrytbart avfall.

Sätt inte i kompostorn något sådant som förhindrar dess funktion eller inte komposteras, såsom:

 • bindor
 • plast, glas, gummi, läder
 • kemikalier, rötskydds- och desinfektionsmedel, lack, lösningsmedel, bensin
 • tvättmedel, tvättvatten
 • kalk
 • aska, cigarettfimpar, tändstickor
 • dammsugarpåsar
 • färgat reklampapper
 • stora mängder papper på en gång

Du kan kompostera våtservetter som är avsedda för rengöring av händer eller för intimhygien.

Användning av strömaterial

Det är ytterst viktigt för kompostorns funktion att man använder lämpligt strömaterial. Täck alltid både toalettavfall och köksavfall med: Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten. En lämplig mängd är ca 1/3–1/2 av den mängd avfall som tillsattes. Om avfallet är fuktigt använd mera strö under tömningen. Luftkanalen syns endast i inledningsskedet. Efter det är den i praktiken alltid täckt av massan.

Påfyllning

Toalettavfall

 • Sätt till rikligt med strömaterial i kompostorn för att binda vätskan innan du tillsätter toalettavfall. Täck till slut med ett tjockt lager av strömaterial.
 • Då du tömmer biopåsar från Biolan Icelett eller övriga frysande toaletter, ska du först sätta ett tjockt lager av strömaterial som absorberar vätska i kompostorn, och efter det tömmer du påsens innehåll på strömaterialet. Påsen lossnar inte helt från innehållet, men du kan lämna den som en ”svans”. Täck till slut med ett lager av strömaterial.

 

Köksavfall

 • Töm bioavfallskärlet i kompostorn. Ju mindre avfallsbitarna är, desto snabbare bryts de ned.
 • Täck alltid avfallet med Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten. En lämplig mängd är ca 1/3–1/2 av den mängd avfall som har tillsätts. Använd mera strö om avfallet är fuktigt.
 • Om du vill kan du sätta strö eller en bit av tidningen redan på bioavfallkärlets botten så att även kärlet förblir snyggt.
 • Fortsätt påfyllningen i samma takt som avfall bildas. Sträve efter att ta avfall till kompostorn flera gånger i veckan i och med att mikroorganismerna kräver regelbundet färskt avfall för att underhålla sina livsfunktioner.
 • Rör om med en Kompostuppluckrare i ca 20–30 cm djup från ytan. Man behöver inte nödvändigtvis luckra upp vid varje påfyllning. Ju mera generöst du tillsätter strö, desto mindre behöver massan luckras upp.

 

Tömning

Som följd av att syrehalten ökar, höjer partiell tömning av komposten ofta massans temperatur vilket effektiverar komposteringsprocessen.

 • Töm Stugkompostorn först när den är nästan full. Töm ur kompostorn endast kompost som redan har mognat till täckkompostfasen och lämna kvar det råa avfallet i tanken.
 • Töm högst hälften av allt innehåll, för att klara komposteringen ska fortsätta så effektivt som möjligt. Om du använder kompostorn på vintern, lönar det sig att tömma den på hösten för att säkerställa att den massa som bildas under vintern ryms in.
 • Öppna tömningsluckan och töm massan nedre vägen med en spade. Slutför tömningen med hjälp av en Tömningsspatel.
 • Rengör också vätskesepareringsskivan och lakvattenrännan samt försäkra dig om att lakvattenröret inte är tilltäppt.
 • Om den massa som töms är mycket blöt, ska du sätta ett par spadtag strö på kompostorns botten.
 • Rengör särskilt noggrant tömningsluckans och tömningsöppningens kanter. Stäng tömningsluckan.
 • Fäll ned massan ovanifrån med Kompostuppluckaren eller en spade. Enklast är det att börja från hörnen. Akta dig så att du inte har sönder luftkanalen i mitten på kompostorn.
 • Töm också lakvattenkanistern vid behov, i synnerhet före vintern, för att den inte skulle frysa och gå sönder.

 

Rengöring

 • Det är onödigt att tvätta kompostorn. Olika mögelsvampar och strålrötor tillhör de nödvändiga nedbrytande organismerna i komposten och därför lönar det inte sig att tvätta bort dem.
 • Om nödvändigt, rengör luftventilerna, lakvattenröret, vätskesepareringsskivan (del 16) och lakvattenrännan under den.

Tillstånd och bestämmelser som gäller komposteringen varierar från land till land, men det finns också variationer i bestämmelserna mellan kommunerna. Försäkra dig om vilka bestämmelser som gäller i din kommun hos den lokala miljöförvaltaren.

Innan apparaten tas i bruk

Placera Stugkompostorn på en plats dit det är enkelt att föra avfall. Placera kompostorn horisontellt på ett bärande underlag på ett ställe där det inte samlas vatten. Eventuell överflödig vätska rinner ut ur kompostorn genom det lakvattenhål, som sitter på tömningsluckans vänstra sida. Om kompostmassan är exceptionellt våt, kan det rinna ut lakvatten även från tömningsluckans undersida eller från luftinloppsventilen.

Vätskesepareringsskiva

Det finns en lös vätskesepareringsskiva på Biolan Stugkompostorns botten. Sätt den på plats i fördjupningen på kompostorns botten dvs. lakvattenrännan. Med vätskesepareringsskivan
skiljer man ut den eventuella överflödiga vätskan från kompostmassan. Man kan senare vid behov lösgöra och rengöra skivan.

Luftkanal

Försäkra dig om att luftkanalen i Stugkompostorn är på plats efter transporten. Kanalen bör ligga på förhöjningen vid tankens inre väggar så att det strömmar in luft obehindrat genom inloppsluftventilen ovanför tömningsluckan. Inloppsluftventilen kan inte regleras.

Tack vare luftkanalen är kompostorns funktion effektiv. Kanalen tillför komposten den luft som behövs mitt i kompostmassan, i det skikt där den behövs mest. Samtidigt förhindrar luftkanalen kompostmassan från att komprimeras på botten och håller massan upplyft under tömningen. Luftkanalen syns endast i inledningsskedet. Efter det är den i praktiken alltid täckt av massan.

Avledning av lakvatten

Anslut det lakvattenrör som medföljer apparaten till vätskeavrinningshålet på tömningsluckans vänstra sida. Observera att man kan förlänga röret genom att dra i ändarna. Led röret till en kanister.
Sänk ned kanistern i marken eller placera den annars så att lakvattnet rinner in i den med hjälp av tyngdkraften. Man kan förlänga vätskeröret vid behov genom att använda avloppsrör
och anslutningsdelar (diam. 32 mm).

Du kan köpa vätskerör även som reservdel från Biolans nätaffär eller genom att be återförsäljaren beställa delen. Koppla alltid ihop rören med hjälp av en tätningsförsedd muff. Om du vill, kan du göra en lockförsedd grop av filmfaner för kanistern. Du kan också lägga kanistern på sidan.

Att tillsätta strö

Sätt ett lager på fem centimeter (ca 20 liter) av Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten på Stugkompostorns botten. Använd i början mera strömaterial än rekommenderas.

Volym: 200 l
Höjd: 101 cm
Bredd: 66 cm
Djup: 63 cm
Vikt: 22 kg
Material: polyeten (plast)
Dunk : 10 l
Slang : 1000 mm


Relaterade produkter