Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Pumpbrunn
Biolan Pumpbrunn
Biolan Pumpbrunn

Biolan Pumpbrunn är planerad för pumpning av tvättvatten till Biolan Gråvattenfilter. Pumpbrunnen kan även användas som avsättningsbrunn eller som infiltreringsbrunn med hål för små avloppsvattenmängder.

Installeringen

Planritningar över Biolan Pumpbrunn i dwg- och pdf-format. Observera att du för att öppna en bild i dwg-format behöver ha ett program avsett för öppnande av detta filformat installerat på din dator.

Installeringen

Vid installeringen av Pumpbrunnen måste installeringsanvisningarna och planen för avloppsvattensystemet på platsen iakttas. Av planen framgår bl.a. placeringen av systemet på tomten samt höjdlägen. För att säkra det bästa slutresultatet lönar det sig att låta en utbildad och erfaren VVS- eller jordbyggnadsentreprenör utföra installeringen.

Installeringsplats och djup

Pumpbrunnen installeras i upprätt ställning på ett jämnt och komprimerat grus-, stenkross- eller sandlager (min. 150 mm). Installeringsdjupet bestäms efter höjdläget för avloppet från fastigheten. Lutande avlopp måste ha tillräcklig lutning (minst 1-1, 5 %) för att avloppsvattnet skall rinna obehindrat genom avloppet från huset och in i pumpbrunnen.

Pumpbrunnens maximitäckningsdjup från inkommande anslutning till jordytan är cirka 750 mm. Vid behov kan brunnens halsdel göras högst 700 mm kortare. Schaktets fyllnadsjord måste vara tjälfri, t.ex. sand. Fyllnadsjorden får inte innehålla vassa stenar. Fyllnadsjorden komprimeras i skikt på cirka 300 mm.

Förankring

Pumpbrunnen måste förankras, om grundvattnets eller jordvattnets lyftkraft är stark. På pumpbrunnens botten finns fästdon för förankringen. Brunnen kan förankras t.ex. med 1 meter långa kamstål (tjocklek 15 mm).

Vid stark lyftkraft i grundvattnet används t.ex. betongplatta eller färdiga förankringsplattor vid förankringen.

Anslutning av inkommande avloppsrör

Den inkommande rörkopplingen är färdigt öppen för 75 mm rör, men 110 mm rör är också möjligt att ansluta till den. Vid anslutningen används en med tätning försedd skarvmuff.

Ledning av utgående tryckavlopp

Tryckavloppsröret leds genom pumpbrunnens lock in i Biolan Gråvattenfilter eller Bastufilter. Genomförningspunkten för röret och elledningen är markerad på brunnslocket och den öppnas genom sågning. Som tryckavloppsrör används en textilförstärkt slang med glatt yta och yttre diameter på 32 mm. 

Tjälisolering

En pumpbrunn i vinterbruk måste isoleras t.ex. med styroxskivor, om pumpbrunnens täckningsdjup är under 75 cm. Det rekommenderas att en isoleringsskiva skall i vinterbruk installeras även under locket.

  • Höjd: 1450 mm
  • Behållarens höjd: 500 mm
  • Behållarens diameter: 650 mm
  • Stigrörets diameter: 250 mm
  • Vattenvolym: 150 l
  • Kopplingsstycke för inkommande rör: 75 mm, 110 mm
  • Kopplingsstycke för utgående rör, avsättningsbrunn: 75 mm, 110 mm
  • Kopplingsstycke för utgående rör, tryckavlopp: 32 mm
  • Vikt: ca. 15 kg
  • Max. sänkningsdjup: ca. 1400 mm