Biolan Naturgödsel - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Naturgödsel
Biolan Naturgödsel
Biolan Naturgödsel
Biolan Naturgödsel Biolan Naturgödsel Biolan Naturgödsel
Biolan Naturgödsel

Biolan Naturgödsel har tillverkats genom att torka och granulera hönsgödsel. I den har tillsatts havsalgspulver för att förbättra växternas förmåga att ta upp spårämnen. Gödselmedlet innehåller i en naturlig form alla huvudnäringsämnen och spårämnen som växterna behöver. Det ger växterna en kraftig tillväxt och riklig blomning samt näring för jordens mikrober och daggmaskar. Gödselmedlet innehåller inte ogräsfrön och inte heller sjukdomsalstrare; det kan tryggt användas även för gödsling av bladgrönsaker och rotsaker som äts råa. 

Förpackningsstorlekar: 1 l påse, 6 och 10 l packlåda, 10 l kasse och 25 l säck

  

Grundgödsling: Ge 3–5 l Biolan Naturgödsel/10 m², vid grundläggning av gräs-plan och nya planteringar samt för jord, som inte under de senaste åren fått naturgöd-sel.

Vårgödsling: Sprid ut Biolan Naturgödsel i köksträdgården som strösådd före vå-rens markbearbetning. Gräsmattorna gödslas lämpligast genast efter snösmältningen. Gödslingen blir effektivare och hönsgödselns lukt försvinner snabbare, om du vattnar marken genast efter gödslingen. Frukt- och prydnadsträd gödslar du förmånligast som s.k. djupgödsling, särskilt om de är planterade i gräsmattan. Gör runt trädet med järn-spett 30 cm djupa hål, som ifylls med Biolan Naturgödsel.

Gödsling under växtperioden: Växterna, som behöver mycket näring, såsom kålväxter, tomat, rosor, gräsplan, kan du gödsla även under sommaren. Ge tilläggsgödseln under juni–juli. Du kan ge tilläggsgödseln också i form av gödselvatten.

Balkongväxter: Bred ut ett tunt lager mylla på balkonglådans botten och dosera Biolan Naturgödselkorn i små högar som lagergödsling ovanpå myllan, 1–1,5 liter i lådor på över 10 liter och 0,5–1 liter i mindre lådor. Täck kornen med mylla innan växterna planteras. Denna gödsling räcker för hela sommaren. Du kan använda Biolan Natur-gödsel även som tilläggsgödsling: 2 dl med 4–5 veckors mellanrum, täck över med mylla mellan plantorna eller lös upp den i bevattningsvattnet.

Doseringsanvisning

 •  
 • Typnamn: Organisk gödselmedel av animaliskt ursprung (NPK 4-1-3)
 • Handelsnamn: Biolan Naturgödsel
 • Råämnen (FIT023-04004/2009): Komposterad broilergödsel, havsalgmjöl
 • Näringsämneshalter:
  • Kväve (N) 4 %, varav vattenlösligt 0,7 %
  • Fosfor (P) 1 %, varav vattenlösligt 0,3 %
  • Kalium (K) 2,7 %
 • Fuktighet: 10 %
 • Halten av organiskt material: 70 %
 •