Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Hästgödsel Kompost
Biolan Hästgödsel Kompost
Biolan Hästgödsel Kompost

Biolan Hästgödsel Kompost är en naturenlig och  hygienisk jordförbättringskompost som tillverkats av komposterad hästgödsel. Den gör markens mikrobverksamhet livligare och ökar växtunderlagets humushalt. Hästgödsel Kompost innehåller också rikligt med långverkande näringsämnen, så växternas gödslingsbehov minskar. Näringsämnena gör att Hästgödsel Kompost passar speciellt bra som jordförbättring för alla fleråriga växter.  Hästgödsel Kompost är ett jordförbättringsmedel och rekommenderas inte som sådant som planterings- eller såjord.

Förpackningsstorlek: 45 l säck

Brunksändamål

Som jordförbättring för

 • rosor och andra prydnadsväxter
 • jordgubbar och bärbuskar
 • fruktträd
 • potatis och köksväxtlandets grödor
 • växthuset
 • gräsmattsanläggning

 

Vid anläggning av planteringsgrupper blandas i jorden Hästgödsel Kompost en säck/1–2 m² beroende på markens näringsnivå. Hästgödsel Kompost kan användas för att grundförbättra jorden på våren eller på hösten.  

Då man förbättrar existerande planteringsgrupper kan man blanda in Hästgödsel Kompost lätt i ytmullen på växtplatsen. Lämplig dosering är en säck/2 m².

Om Hästgödsel Kompost används som råmaterial för en växtunderlagsblandning, blandas den med sand-, ler-, mo- och mjäljordar 3 säckar/m³ jord.

Eftersom Hästgödsel Kompost innehåller knappt med lösligt kväve, rekommenderar vi för kraftigt växande växter (t.ex. kål, gurka, tomat) kvävehaltig Biolan Naturgödsel  som tillskottsgödsling.

 • Typnamn: Jordförbättringskompost
 • Bruksändamål: Jordförbättring
 • Råämnen FI020-00831/2010NA: Komposterad hästspilling med torv
 • pH: 5    
 • Ledningsförmåga: 110 mS/m    
 • Volymvikt: 570 g/l    
 • Organiskt material: 30 %    
 • Fuktighet: 50 %    
 • Näringsämneinnehåll:
  • Kväve (N) total 2 000 mg/l (6 800 mg/kg ts)
  • Kväve (N) vattenlösligt 25 mg/l (80 mg/kg ts)
  • Fosfor (P) total 370mg/l (1 200 mg/kg ts)
  • Fosfor (P) vattenlöslig 90 mg/l (340 mg/kg ts)
  • Kalium (K) total 1 700 mg/l (6 000 mg/kg ts)
 • Skadliga tungmetaller mg/kg ts:
  • Arsen (As) 1,1
  • Kvicksilver (Hg) < 0,5
  • Kadmium (Cd) < 0,5
  • Krom (Cr) 11
  • Koppar (Cu) 13
  • Bly (Pb) 6,1
  • Nickel (Ni) 3,3
  • Zink (Zn) 25
 • Grovleksgrad: < 50 mm siktning