Ofta ställda frågor om täckningsmaterial - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Ofta ställda frågor om täckningsmaterial

Ofta ställda frågor om täckningsmaterial

Ofta ställda frågor om täckningsmaterial

Ofta ställda frågor om täckningsmaterial

Ofta ställda frågor om täckningsmaterial

Vad har man för nytta av Barktäckning?

Barktäckning är ett naturenligt täckmaterial, som passar för täckning av markytan under träd och buskar. Det hindrar fukten att avdunsta från jorden, skyddar jordytan mot igenslamning som förorsakas av störtregn och hindrar ogräs att växa. Barktäckning kan också användas för lättskötta stigar och gångar i bär- och grönsaksland. Barktäckning sätts ut över växternas rotområde helst genast i samband med planteringen. I allmänhet räcker ett lager om 5 cm; det skyddar jordens ytskikt och hindrar ogräsfrön att gro. Genom att använda ett tjockare 10–15 cm lager hindrar man också fleråriga rotogräs att växa.

Vad är det för skillnad mellan Gödslande Trädgårdstäckmaterial och Barktäckning?

Alla organiska täckmaterial stimulerar mikrobverksamheten i marken, förbättrar jordstrukturen och den vägen också växternas trivsel. Gödslande Trädgårdstäckmaterial är ett täckmaterial som tillverkats genom kompostering och det påminner till utseendet om mylla. Ur täckmaterialet frigörs näringsämnen som växterna kan ta upp, därför kan man minska på den övriga gödslingen. Barktäckning igen tillverkas av ren bark från barrträd och den ser grov ut. Då barktäckningen nedbryts använder den kväve ur markförrådet, så det är skäl att lite höja på gödselgivorna då man använder Barktäckning. Lämplig mängd extra gödsel är 1,5 liter Naturnäring/10 m².

Hur använder man Gödslande Trädgårdstäckmaterial?

Rätt tid att sätta ut Gödslande Trädgårdstäckmaterial är våren och försommaren. Åt fleråriga växter ger man inte längre Gödslande Trädgårdstäckmaterialet efter slutet av juli. Innan man strör ut täckmaterialet rensar man noga bort ogräsen. Gödslande Trädgårdstäckmaterialet sätts på jordytan på planteringsområdet i ett 2–5 cm lager, för perenner 2 cm och för träd och buskar 5 cm. Täckningen hindrar ogräsfrön att gro, men hindrar inte rotogräs som finns i marken att utvecklas.