Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Barktäckning
Biolan Barktäckning
Biolan Barktäckning
Biolan Barktäckning Biolan Barktäckning Biolan Barktäckning
Biolan Barktäckning

Biolan Barktäckning är ett naturenligt täckmaterial som tillverkats av barrträdsbark. Barktäckning passar för marktäckning i träd- och buskplanteringar, i frukt- och bärträdgårdar samt i grönsakslandet.

 • Skyddar mullytan från uttorkning och från igenslamning vid hårt regn
 • Hindrar ogräsplantor att växa upp
 • Främjar mikrobverksamheten och gör att det bildas en god grynstruktur i jorden
 • Ökar jordens humushalt
 • Hindrar myllan att stänka upp vid regn och håller skörden ren. 

Biolan Barktäckning har tillverkats av ren barrträdsbark. Den innehåller inga rester av bekämpningsmedel eller andra skadliga kemikalier. Biolan Barktäckning har krossats och sållats. Det går snyggt och snabbt att sprida ut täckningen i planteringarna. 

Förpackningsstorlek: 50 l säck

Träd- och buskplanteringar: Biolan Barktäckning passar för täckning av markytan under prydnadsträd och –buskar, i rosengrupper samt under fruktträd, bärbuskar och hallonplanteringar. Barktäckning ger också lättskötta gångar och stigar i bärodlingar och grönsaksland.

Sätt ut barktäckning över växternas rotområde helst genast vid planteringen. Ett fem centimeters lager är i allmänhet tillräckligt; det skyddar markens ytskikt och hindrar ogräsen att gro. Genom att använda ett tjockare, 10–15 cm, täckskikt kan du också hindra fleråriga ogräsväxters tillväxt. Innan täckmaterialet sätts ut ska ogräs noggrant putsas bort.

Grönsakslandet: Biolan Barktäckning används i grönsakslandet för att förbättra tillväxtförhållandena, underlätta ogräsbekämpningen och hålla skörden ren från mullstänk. Barktäckning passar för grönsaker som planteras, såsom kål, huvudsallat, purjo, gurka och tomat, samt för fleråriga grönsaksväxter som rabarber och sparris. Barktäckning passar också utmärkt som ytmaterial på gångarna i grönsakslandet.

Du kan sätta ut Barktäckning antingen före eller efter planteringen. Undvik dock att sätta ut täckningen för tidigt: Jorden skall vara ordentligt uppvärmd innan den täcks. Lämplig tjocklek på täckskiktet är cirka 5 cm.

Perenner: För täckning av markytan i perennagrupper rekommenderas Biolan Gödslande Trädgårdstäckmaterial. Täckningsmaterialet är en mycket kraftigt gödslad blandning av kompostmylla och barkhumus och den påminner till utseendet om vanlig mylla. Täckningsmaterialet hindrar ogräsfröna att gro. Eftersom Täckningsmaterial innehåller mycket näringsämnen, minskar behovet att gödsla växterna som planterats.

Då du använder Barktäckning i planteringar, behöver jordytan inte bearbetas eller luckras. Mikroberna och daggmaskarna sköter om jordbearbetningen. Då Barktäckning används för ettåriga prydnadsväxter och grönsaker kan du blanda in den i jorden i samband med jordbearbetningen på hösten.

Biolan Barktäckning förmultnar småningom i marken och bildar ny bördig humus. Till en början binder humusen mycket näringsämnen, så gödslingsbehovet ökar något de första åren då man använder täckmaterial.

 • Typbeteckning: Täckmaterial
 • Bruksändamål: Jordförbättringsmedel
 • Råämnen: Trädsbark, trä
 • Kornstorlek: < 40 mm
 • Volymvikt: 250 g/l
 • Lös volym: 50 l