Lagändring främjar kretsloppet för bioavfall - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Lagändring främjar kretsloppet för bioavfall

Lagändring främjar kretsloppet för bioavfall

Lagändring främjar kretsloppet för bioavfall

Förändringen av avfallslagen innebär att sorteringsskyldigheten blir strängare i Finland: senast från juli 2024 är det obligatoriskt att sortera bioavfall i alla fastigheter i tätorter med fler än 10 000 invånare. I bakgrunden finns EU:s återvinningsmål som förutsätter 60-procentig återvinning av kommunalt avfall fram senast 2030.

I och med förändringen av avfallslagen måste hushållen välja mellan separatinsamling av bioavfall och kompostering.

Vid separatinsamling av bioavfall blir det ett kärl till under avfallstaket och kärlet töms i allmänhet minst varannan vecka. Kompostering ger alltså besparingar redan med tömningskostnaderna. Den som komposterar tjänar dubbelt på det om jorden som produceras används i trädgården.

Boende i egnahemshus kan också skaffa kompostor tillsammans med grannarna.

Läs mer om Biolan kompostorer