Hallon - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Hallon

Hallon

Hallon planteras på en solig och varm plats i mullhaltig jord.

Hallon

Hallon planteras på en solig och varm plats i mullhaltig jord.

Hallon kan odlas ända upp till zon VI. De första bären mognar i södra Finland redan i slutet av juli och i norr några veckor senare.


Att grundlägga växtbeståndet

Att anlägga odlingen

Hallon planteras på en solig och varm plats i mullhaltig jord. Lämpligt plantmellanrum är 50 cm och radmellanrum 2–2,5 m. Det lönar sig att plantera raderna i nord-sydriktning, I samband med planteringen kortas plantorna av till en skottlängd på ca 30 cm. För plantor i försäljning har denna planteringsbeskärning i allmänhet gjorts redan i plantskolan. Vid planteringen aktar man sig för att trampa till jorden, för att inte knopparna på de nya hallonskotten ska skadas. Plantorna sätts på samma djup som de vuxit tidigare. Man får skörd cirka 10 år från samma buskar. Det nya hallonbeståndet anläggs sedan långt ifrån det gamla beståndet.


Skötsel

Gödsling

Om marken är i gott växtskick, räcker det som grundgödsling före planteringen med 0,4 liter Biolan Naturgödsel för Bär och Frukt per radmeter. För trädgårdsjord som är mager eller som åstadkommits genom att vända gräsmattan ger man en rikligare grundgödsling, 1,5 liter/radmeter. De följande åren gödslas hallonbeståndet på våren med 0,4 l/radmeter Biolan Naturgödsel för Bär och Frukt. Efter skörd gödslar man hallonen med Biolan PK-höstgödsel, 0,3 liter/radmeter. Höstgödslingen ger bättre vinterhärdighet och större skörd följande år.

Skötsel

Hallonbuskarna bör glesas för att växtbeståndet skall hållas friskt och skörden av god kvalitet. Numera rekommenderar man att all beskärning utförs på våren. Skadade och klena skott samt sådana som växer utanför raden tas bort helt. Hallon är en tvåårig växt, den blommar och ger bär först på andra årets skott. Skotten som gett skörd föregående sommar skär man bort på våren. Lämplig bredd för hallonraden är cirka 30 cm och man lämnar 10–15 skördebärande skott per radmeter. För att underlätta plockningen kan man jämna ner höga sorter till 130–160 cm. Beskärningsavfallet samlas ihop och bränns så att sjukdomar och skadegörare förstörs.

Efter beskärningen kontrollerar man att plantorna är ordentligt uppbundna, för att skotten inte ska hänga ned och för att skörden ska mogna jämnt. Det är nödvändigt att stöda hallonskotten med undantag av en del lågväxta eller buskaktiga sorter.

Barktäckning passar som täckmaterial under hallonen. Täckningen skyddar markytan och hindrar uttorkning. Hallon har ett ytligt rotsystem och drar därför nytta av täckningen. Man sätter ut Barktäckning som ett 5–10 cm lager och då täckningen förmultnar fyller man på årligen. Täckningen gör att marken värms upp en aning långsammare och hallonets tillväxt kommer igång lite senare på våren. Barktäckningen förmultnar småningom i marken och bildar ny bördig humus. Till en början binder humusen mycket näringsämnen, så gödslingsbehovet ökar en aning de första åren då man använder täckning. Som kompletteringsgödsling räcker 1,5 liter Biolan Naturgödsel eller Universalgödsel/10 m². Gödseln sätts ut innan man täcker markytan.


Sorter

Ottawa
 • konformade, medelstora och fasta bär
 • bärens färg grannröd
 • mild, något syrlig smak
 • något mottaglig för mjöldagg, men motståndskraftig mot skottsjuka
 • kraftigt växande och stadiga skott
Muskoka
 • runda, fasta och medelstora bär
 • bärens färg djupt mörkröd
 • aromatisk och söt smak
 • mottaglig för skottsjuka, men inte för mjöldagg
 • långa skott med få taggar
Jatsi
 • stora bär med god smak
 • bärens yta matt och ganska ljus
 • bären sitter hårt fast i skaftet
 • styva skott
Jenkka
 • runda och glansigt röda bär
 • bären medelstora och söta
 • långa, tunna och böjliga skott
Maurin Makea
 • korsning mellan trädgårdshallon och vildhallon
 • bären medelröda och något avlånga
 • bärens smak påminner om vildhallon
 • skotten blir cirka en meter höga och förgrenas väl