Att avlägsna och samla upp vätskor från toaletten - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Att avlägsna och samla upp vätskor från toaletten

Att avlägsna och samla upp vätskor från toaletten

Att avlägsna och samla upp vätskor från toaletten

En modern välfungerande torrtoalett är luktfri, trivsam och bekväm att använda. För att torrtoaletten ska fungera bra, bör vissa basprinciper tas i betraktande under byggandet och installationen samt vid val av apparater.

 

Vätskor från Torrtoalett

Det lönar sig att separera Torrtoalettens vätskor från avfallet så att den vätska som blir i tanken inte ska förorsaka luktskador. Beroende på toalettmodellen separeras vätskorna från Biolan-toaletterna antingen redan i stolen eller på bottnen av toalettanken på följande sätt:

Separering av urin redan i stolen:

  • Separerande Torrtoalett

Separering av sippervatten på bottnen av toalettanken:

  • Komposttoalett
  • Torrtoalett

I toaletter där vätskorna separeras på toalettankens botten samlas det mindre vätska jämfört med toaletter där separeringen sker i stolen.

Vätskor från toaletterna innehåller rikligt med näringsämnen och därför borde man inte låta dem rinna direkt i marken från toaletten utan det lönar sig att samla upp dem i ett separat slutet kärl för nyttobruk eller för att förstöras. Lämplig volym för uppsamplingskärlet varierar från fall till fall. I en Komposttoalett räcker i allmänhet den kanister på 25 liter som följer med i paketet för uppsamling av sippervattnet. Vätskorna separerade från en torrtoalett vid fast boende med flera invånare kan samlas upp till exempel i en sluten behållare på 5 m3.