Cinderella Comfort - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Cinderella Comfort
Cinderella Comfort
Cinderella Comfort
Cinderella Comfort
Cinderella Comfort
Cinderella Comfort Cinderella Comfort Cinderella Comfort Cinderella Comfort Cinderella Comfort
Cinderella Comfort
 • Slutet luftsystem
 • LCD display
 • Minimal påverkan av inomhusklimatet
 • Kräver ingen tank, vatten eller avlopp
 • Komplett och hygienisk toalettlösning
 • Optimal förbränning
 • Barnsäker
 • Luktfri
 • Skandinavisk design
 • Tömningsindikering
 • Kapacitet: 3-4 personer/timme
 • CE-märkt och godkänd av SEMKO
 • Antibakteriell sits
 • 3 års garanti

Vit: 
Produktnummer: 70201011

 

Cinderella har en inbyggd programvara som anpassar och optimerar förbränningen i förhållande till mängden avfall och antalet besök, vilket ger en energieffektiv förbränning.

Cinderella har en större kapacitet än andra förbränningstoaletter, är barnsäker, CE-märkt och godkänd av SEMKO. Med sina rena linjer passar Cinderella i alla bad- och toalettutrymmen.

Cinderella Comfort

Cinderella Comfort är vår mest komfortabla produkt som höjer standarden markant inom
segmentet förbränningstoaletter. 

Toaletten är baserad på storsäljaren Cinderella Classic som har mer än 50.000 nöjda kunder i Norden. Toaletten kräver varken vatten eller avlopp och allt avfall förbränns vid hög temperatur och kvar blir endast en liten mängd aska. Toaletten har fått sitt namn ”Comfort” tack vare sitt slutna luftsystem som minimerar kallras i toalettutrymmet. Detta bidrar till ett väsentligt bättre inomhusklimat än de traditionella förbränningstoaletterna. På så sätt undviks även konflikter med andra luftkrävande installationer såsom köksfläktar och kaminer. Cinderella Comfort har även en antibakteriell sits som standard.

Vad är en förbränningstoalett?

En förbränningstoalett förbränner urin och fekalier vid hög temperatur och avfallsprodukten blir endast en liten mängd aska.

Förbränningen sker i en sluten brännkammare och avgaserna leds ut genom ett frånluftsrör. Förbränningstoaletter är en helhetslösning där avfallet inte transporteras vidare såsom andra toalettsystem kräver. Lösningen är miljövänlig, luktfri och hygienisk.

Förbränningstoaletter är en populär lösning för fritidshusägare i Norden eftersom den varken kräver indraget vatten, avlopp eller latrintömningar.

Varför en förbränningstoalett?

Nordiska förhållanden bjuder på många utmaningar med tanke på vatten- och avloppslösningar till stugor och hus, vilket är förknippat med höga kostnader och krångliga regelverk. Med en förbränningstoalett är det lätt att uppnå en god komfort och hög standard.

 

Så använder du Cinderella

1. Kontrollera att grön LED-lampa lyser i kontrollpanelen, vilket visar att nätspänningen är ansluten.
2. Öppna både toalettlocket och sittringen. Röd LED-lampa blinkar. Fläkten startar automatiskt.
3. Lägg en Cinderella originalpåse i skålen. Använd en ny påse för varje besök.
4. Fäll ned sittringen. Toaletten är nu klar att användas.
5. Uträtta dina behov i påsen. Blir det lite kan du hälla i ett par deciliter vatten så att påsen blir tung nog för att falla ned.
6. Fäll ned toalettlocket.
7. Tryck på startknappen. Påsen med innehåll faller ned i förbränningskammaren. Gul LED lampa på kontrollpanelen visar
att förbränning startar/pågår. Toaletten är nu klar att användas på nytt.
8. Gul LED lampa lyser under hela förbränningen. Förbränningstiden varierar med mängden avfall och antal besökare.

Cinderellas unika säkerhetsfunktioner

1. Förbränningen är inte aktiv när toalettlocket är öppet. Locket måste vara stängt för att det ska gå att ”spola”.
2. Luckorna till förbränningskammaren kan inte sättas i öppet läge (t.ex. vid rengöring) så länge toaletten är varm. Detta kan bara göras när toaletten är avkyld (fläkten har stannat).
3. Vid för hög temperatur i toalettskal aktiveras temperaturvakten och förbränningen stoppas. Denna måste sedan nollställas manuellt innan toaletten kan användas igen. Se felsökning: Avbrott i värmekretsen.
4. Förbränningen stoppas om askskålen inte är i rätt position. Röd och gul LED-lampa blinkar och meddelandet presenteras i klartext i displayen.
5. Fläkten i toaletten är programmerad att gå tills temperaturen i förbränningskammaren är 85 °C eller lägre. Batteriet driver fläkten i händelse av strömavbrott. 

Cinderella vinterförvaring

Cinderella kan installeras i ett kalt läge och även användas i kala läget. Cinderella toalett kan också förvaras i kala läget men tillverkaren rekommenderar att du håller toalett apparat ansluten till elnätet så att batterilivslängden (Classic- och Comfort -modeller) inte förkortas. Om toaletten inte används under vintertid kan batteriet alternativt förvaras under vintern i en varm plats, kopplad från toaletten.

Instruktioner för byte av batteri (in English)

Att ta bort eller byta batteri påverkar inte toalettens garanti. Det är den enda delen av toaletten som kan bytas ut själv utan att förlora garantin.

Alternativt kan hela toalett apparat flyttas till ett varmt läge för vintern, så att batteriet inte behöver tas bort. 

Tekniska data: 

Sitthöjd: 540 mm
Höjd: 600 mm
Bredd: 390 mm
Djup: 590 mm
Vikt: 34 kg
Kapacitet: upp till 12 personer
Ventilationsrör: 110 mm
Förbränningseffekt: 2000 W
Energiåtgång per förbränning: 1-2 kWh
Spänning: 220–240 V, 10 A
Cerifikater: NEMKO, UL, NFS ja CE


Relaterade produkter