Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Örtagård
Biolan Örtagård
Biolan Örtagård
Biolan Örtagård
Biolan Örtagård Biolan Örtagård Biolan Örtagård Biolan Örtagård
Biolan Örtagård

Biolan Örtagård är ett naturenligt gödslat och kalkat färdigt växtunderlag för sallat, örter, smågrönt och blommor. Innehåller odlingsunderlagsmossa, som ökar luftighet i växtunderlag. Innehåller också biokol. Biokol och mossa binder vatten som växterna kan uppta långsamt när myllan torkar. 

Plantera växterna som småplantor eller så dem direkt i Örtagård-myllan.

Örtagård passar med Biolan Balkongtäppa, Växtbord eller Växtlåda.

Förpackningsstorlek: 50 l säck Säckens storlek 67 x 54 cm

 

 1. Gör skåror vid märkena på säckens baksida, så att överskottsbevattningsvatten kan rinna ur säcken. Om du använder Biolan Vattenbassäng behövs inga skåror.
 2. Skär ut platserna för växterna längs de streckade linjerna.
 3. Fukta mullen.
 4. Så eller plantera.
 5. Du kan vattna med kanna, slang eller droppbevattningsmunstycke. Vattna inte för mycket! Plantorna tar vatten från Vattenbassängen enligt behov och det finns ingen risk att de får för mycket vatten. Granska ändå regelbundet att växtunderlaget är fuktigt och vattna vid behov uppifrån.
 6. Mullen i Örtagård är basgödslad och innehåller rikligt med långverkande näringsämnen. För tillskottsgödsling rekommenderar vi enligt behov Naturväxtnäring för Sommarblommor som tillförs med bevattningsvattnet eller Biolan Naturgödselsom gödselreserv inblandat i myllan. Sallater, örter och smågrönsaker ger vanligen skörd utan tillskottsgödsling.

 

Efter användningen är innehållet i Örtagård ett utmärkt jordförbättringsmedel för köksträdgården, blombänken eller under buskar.

 • Typbeteckning: Förpackad jordblandning
 • Handelsnamn: Biolan Örtagård
  Bruksändamål: Växtunderlag
 • Komposterade råämnen: Kompostblandning (broilergödsel, krossad barkflis, ljus växtorv)
 • Andra råämnen: Odlingsunderlagsmossa, mörk växttorv, växtbaserad växtunderlagskol
 • Kalkningsmedel: Magnesiumhaltigt kalkstensmjöl 4 kg/m³
 • pH: 6,5
 • Ledningsförmåga: 40 mS/m
 • Näringshalter:
  • Kväve (N) vattenlöslig 95 mg/l (470 mg/kg ts)
  • Fosfor (P) löslig 52 mg/l (430 mg/kg ts)
  • Kalium (K) löslig 570 mg/l (4600 mg/kg ts)
 • Volymvikt: 360 g/l
 • Fuktighet: 65 %
 • Grovleksgrad: <35 mm

 

Valmistaja: 
Biolan Oy
PB 2
27501 Kauttua, Finland

Produkten uppfyller alla kvalitetskrav bestämda av jord och skogsbruksministeriet i Finland (MMM 24/2011). Värdena som har givits i varudeklaration grundar sig på forskningsresultat från laboratorier ackrediterade av Livsmedelssäkerhetsverket.