Biolan Växtsäck - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Växtsäck
Biolan Växtsäck
Biolan Växtsäck
Biolan Växtsäck
Biolan Växtsäck Biolan Växtsäck Biolan Växtsäck Biolan Växtsäck
Biolan Växtsäck

Biolan Växtsäck är ett naturenligt växtunderlag för hemträdgårdsodlaren, färdigt att planteras i, antingen i växthus eller vid husväggen, för odling av t.ex. tomat, gurka, paprika eller melon. Säcken innehåller en lätt grundgödslad del växtunderlag och en skild gödselreserv. Växtsäckens näringsämnen har doserat så att de räcker för tre gurk- eller tomatplantor för hela växtperioden. På säcken finns tydliga bruksanvisningar.

Förpackningsstorlek: 60 l säck (inkl. gödselreserven) 68 x 50 cm

  

 1. Gör skåror vid märkena på säckens baksida, så att överskottsbevattningsvatten kan rinna ur säcken. Om du använder Biolan Vattenbassäng, behövs skårorna inte.
 2. Skär planteringshål för plantorna på de färdigt märkta ställena!
 3. Om det har funnits växtsjukdomar i bottenjorden tidigare och du använder inte Vattenbassängen, placera säcken så att den inte rör marken, t.ex. på en ren styroxskiva (viktigt för t.ex. gurka och melon)!
 4. Plantera plantorna, och vattna till en början vid plantbasen! När plantorna har rotat sig ordentligt, gör då hål mitt i säcken for bevattning - fortsätt bevattningen genom dessa hål.
 5. Du kan vattna antingen med en kanna eller en slang eller genom att använda särskilda munstycken för droppbevattning. Se upp för överbevattning! Plantorna suger upp vatten från Biolan Vattenbassängen efter behov och det finns ingen fara för överbevattning. Kontrollera dock med jämna mellanrum att växtunderlaget är fuktigt och vid behov vattna det ovanifrån genom bevattningshålen.
 6. Under sommaren behövs ingen extra gödsling. 
OBS!

Blanda inte onödigt om innehållet i säcken, gödseldelen skall hållas skild från det övriga växtunderlaget! Efter användningen är innehållet i Växtsäcken ett utomordentligt jordförbättringsmedel för köksväxtland, blombänk eller under buskar.

Varudeklaration, växtunderlagsdelen

 • Typbeteckning: Förpackad jordblandning
 • Bruksändamål: Växtunderlag
 • Komposterad råämnen (FIC020-001159/2006): Komposterad jordblandning (ljus växtorv, broilergödsel, krossad barkflis)
 • Andra råämnen: ljus växttorv, odlingsunderlagsmossa
 • Kalkningsmedel: Magnesiumhaltigt kalkstensmjöl 6 kg/m³
 • pH: 6,5
 • Ledningsförmåga: 40 mS/m
 • Näringsämneinnehåll:
  • Kväve (N) vattenlösligt 100 mg/l (950 mg/kg ts)
  • Fosfor (P) löslig 80 mg/l (760 mg/kg ts)
  • Kalium (K) löslig 400 mg/l (3800 mg/kg ts)
 • Volymvikt: 240 g/l
 • Fuktighet: 60 %
 • Lös volym: 60 l
 • Grovleksgrad: < 40 mm

Varudeklaration, gödseldelen

 • Typnamn: Organisk gödselmedel av animaliskt ursprung (NPK 4-1-3)
 • Handelsnamn: Biolan Naturgödsel
 • Råämnen (FIT020-01159/2006): Komposterad broilergödsel, havsalgmjöl
 • Näringsämneshalter: 
  • Kväve (N) 4 %, varav vattenlösligt 0,7 %
  • Fosfor (P) 1 %, varav vattenlösligt 0.3 %
  • Kalium (K) 2,7 %
 • Fuktighet: 10 %
 • Halten av organiskt material: 70 %

På grund av råämnena kan produkten innehålla små träbitar, kvistar och naturfiber såsom tuvull.