Biolan Sommarblommylla - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Sommarblommylla
Biolan Sommarblommylla
Biolan Sommarblommylla
Biolan Sommarblommylla
Biolan Sommarblommylla Biolan Sommarblommylla Biolan Sommarblommylla Biolan Sommarblommylla
Biolan Sommarblommylla

Biolan Sommarblommylla är en kompostgödslad och kalkad mullblandning, som har utvecklats till växtunderlag speciellt för sommarblommor och utplanteringsväxter. Myllan är luftig och lätt. Också efter att myllan har torkat suger den i sig vatten bra och blir jämnt fuktig. I myllan har tillsatts bevattningskristaller, som förbättrar dess förmåga att hålla vatten och gör att bevattningsintervallerna kan vara längre. 

Bruksändamål

 • Balkonglådor
 • Amplar
 • Krukor
 • Blombassänger

Förpackningsstorlekar: 24 l och 45 l säck

 

Biolan Sommarblommylla innehåller rikligt med näringsämnen, så tillfälliga försummelser i underhållsgödslingen tolereras. För tilläggsgödsling lämpar sig Biolan Flytande Naturväxtnäring för Sommarblommor vid varje bevattning eller Biolan Naturnäring (hönsgödsel + havsalg) som placeras som gödselreserv i kärlet.

Gödsling på lager: Innan planteringskärlet fylls, ser man efter att det i bottnen finns hål så att överflödigt vatten kan rinna bort. Man breder ut ett tunt lager mylla på kärlets botten, över det placeras som gödselreserv små högar av Biolan Naturgödselkorn, 1–1,5 liter i över 10 liters kärl och 0,5–1 liter i mindre kärl. En lämplig gödselmängd för amplar är 1 dl Naturgödselkorn/1 liter mylla. Även i amplarna sättes gödsselreserven i små högar på bottnen och rörs inte ut i myllan. Gödselkornen täcks med ett tunt lager mylla innan växterna planteras. Planteringskärlet fylls med mylla så, att man lämnar bevattningsmån på ytan. Gödselreserven ger näringsämnen för hela växtsäsongen, så man bevattnar med enbart rent vatten.

Gödsling i samband med bevattningen: Alternativt kan man i stället för gödsling på lager använda Biolan Flytande Naturväxtnäring för Sommarblommor vid varje bevattningsgång. Man doserar 1 kork av lösningen till 3 liter vatten. En liter Flytande näring räcker till 100 liter brukslösning.

 • Typbeteckning: Förpackad jordblandning
 • Bruksändamål: Växtunderlag
 • Komposterad råämnen (FIC020-001159/2006): Komposterad jordblandning (broilergödsel, krossad barkflis, ljus växtorv) 
 • Andra råämnen: Ljus och mörk växttorv, krossat lättgrus, växtbaserad växtunderlagskol 
 • Kalkningsmedel: Magnesiumhaltigt kalkstensmjöl 3 kg/m³
 • pH: 6,0
 • Ledningsförmåga: 40 mS/m
 • Näringsämneinnehåll:
  • Kväve (N) vattenlösligt 180 mg/l (1100 mg/kg ts)
  • Fosfor (P) löslig 90 mg/l (530 mg/kg ts)
  • Kalium (K) löslig  400 mg/l (2400 mg/kg ts)
 • Volymvikt: 340 g/l
 • Fuktighet: 50 %
 • Grovleksgrad: < 25 mm

På grund av råämnena kan produkten innehålla små träbitar, kvistar och naturfiber såsom tuvull.

Tillverkare: 
Biolan Oy
PB 2
27501 Kauttua, Suomi

Produkten uppfyller alla kvalitetskrav bestämda av jord- och skogsbruksministeriet i Finland (MMM 24/2011). Värdena som har givits i varudeklaration grundar sig på forskningsresultat från laboratorier ackrediterade av Livsmedelssäkerhetsverket.