Vinranka - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Vinranka

Vinranka

Vinrankan trivs vid en ljus och varm södervägg. Vinrankan kan också planteras i växthuset.

Vinranka

Vinrankan trivs vid en ljus och varm södervägg. Vinrankan kan också planteras i växthuset.

Översikt

Vinrankan trivs vid en ljus och varm södervägg. Vinrankan kan också planteras i växthuset. Bästa planteringstiden är på våren och försommaren, då hinner plantorna rota sig ordentligt. Containerplantor kan planteras under hela växtperioden. Vinrankan trivs i näringsrik och humushaltig jord.


Att grundlägga växtbeståndet

För jordförbättring passar Trädgårdens Svartmylla, som tillverkats genom kompostering och innehåller mycket näringsämnen med långtidsverkan. De lettiska vinsorterna Zilga och Supaga trivs i sur jord och för att förbättra växtunderlaget för dem använder man Mylla för Rodo och Barrträd. Lämpligt djup för växtunderlaget är 60 cm. Även om vinrankan under växtperioden behöver mycket fuktighet, tål den inte väta på vintern. Under hösten och vintern får det inte droppa vatten till exempel från takkanten ner på växtplatsen. I samband med planteringen kan man som gödselreserv ge PK-höstgödsel. Gödselkornen lämnas i en hög i kanten av planteringsgropen och de täcks med mylla innan rotklumpen placeras i planteringsgropen. Lämplig gödselmängd är 2 dl/ranka

Gödsling

Vinrankan använder mycket näringsämnen och den har nytta av den humus som naturgödselmedel tillför jorden. Naturgödsel för Bär och Frukt är ett gödselmedel som har rätt förhållande mellan näringsämnen för en vinranka som producerar skörd. Gödseln ges på våren, då vinrankans tillväxt kommer igång. Gödselkornen blandas i ytmullen eller täcks med ett tunt mullager. Bevattning gör att gödselmedlet löses snabbare. I augusti ger man åt vinrankan kvävefri PK-höstgödsel, som säkerställer att skörden mognar och att växtligheten avmognar inför vintern.


Skötsel

Vinrankan skjuter mycket skott, och måste regelbundet beskäras för att man ska få skörd. Tack vare beskärningen utvecklas bären och blir stora och saftiga. En planta kan odlas som en- eller flerstammig. De första åren strävar man till att genom beskärningen stärka plantans rotsystem och huvudstammen. Kraftiga underhållsbeskärningar utförs alltid sent på hösten, då rankan har avmognat ordentligt och bladen har fallit av. Vårbeskärning rekommenderas inte, eftersom skotten då blöder kraftigt och det försvagar växten. På sommaren kan man knipa av nya skott, för att klasarna ska bli större. Skörd fås på hösten och det lönar sig att låta klasarna mogna i fred, då stiger sockerhalten i druvorna och smaken blir söt och aromatisk. Mogna druvor tål till och med några grader köld. Då man skördar druvklasarna skär man alltid med en liten stump av skottet.
 
En ung vinranka har örtartade skott som lätt fryser. Det lönar sig att till vintern lägga ned de unga skotten mot marken och täcka dem med grankvistar eller med frostskyddsduk. Äldre vedade skott skyddas på platsen. Skyddet hjälper växten att klara också vårsolen och de uttorkande vårvindarna. Om en del av skotten fryser under vintern, hålls ändå vinrankans djupa och kraftiga rotsystem livskraftigt i jorden och under nästa sommar växer det snabbt upp nya friska skott.

Odla på balkongen

Man kan också prova att odla vinrankor på en ljus balkong. Växten övervintrar desto bättre ju större krukan är. Kärlet för en vinranka ska ha minst 50 cm diameter. Kärlet dräneras med Lättgrus. Till vintern lönar det sig att fodra planteringskärlet helt och hållet med styrox som skydd mot köld. På en inglasad balkong ska man komma ihåg att vädra på vårvintern, så att inte solen får temperaturen att stiga för högt. Efter höstens beskärning kan en vinranka i kruka ännu föras för övervintring också i en sval källare.