Vintergröna - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Erilaisilla väreillä ja kasvutavoilla vaihtelevuutta, muista Biolanin Havu- ja Rodomulta.
Erilaisilla väreillä ja kasvutavoilla vaihtelevuutta, muista Biolanin Havu- ja Rodomulta.

Vintergröna

Barrväxter och rododendron hör till hemträdgårdens vintergröna växter.

Vintergröna

Barrväxter och rododendron hör till hemträdgårdens vintergröna växter.

Vintergröna växter ger grönska och skydd i trädgården också då, när andra växter har vissnat ner. Bl. a. barrväxter och rododendron hör till hemträdgårdens vintergröna växter.

Välj rätt växtplats

Barrväxterna har mycket olika krav på växtplats. I torr jord trivs enar, tallar och bergstallar. Gran, ädelgran, cembratall, tuja och idegran vill ha fuktigare växtunderlag. Rododendron planteras på norrsidan av byggnaden eller i skydd under barrväxter.

Variation med former och färger

Specialformer av barrväxter ger variation i gårdens växturval. Ett speciellt växtsätt eller avvikande färg på barren kommer bra fram då de kombineras med andra växter. Ofta är specialformer av växterna ömtåligare än grundarten i fråga om klimatet. För känsliga växter är våren den bästa planteringstiden, så att växterna hinner rotas innan vintern kommer. Ömtåliga vintergröna växter behöver ett luftigt och näringshaltigt växtunderlag, som kan hålla vatten. Ett sådant specialväxtunderlag är Biolan Mylla för Rodo och Barrträd, som är avsedd till växtunderlag för alla surjordsväxter.

Kom ihåg att skydda mot vårsolen

Från barrväxter och rododendron avdunstar vatten också på vintern. Avdunstningen är större på soliga växtplatser och vid blåsigt väder. Mylla för Rodo och Barrträd kan lagra mycket vatten till växternas förfogande. Rododendrons och unga barrväxters rötter kan ändå vara så nära markytan, att hela deras rotområde fryser på vintern. Från frusen jord kan växten inte ta upp vatten, vilket ses som torkande blad och brunfärgade barr. Snö är ett gott skydd mot tjäle. På hösten bygger man som skydd för de vintergröna växterna en stödram, på vilken man på vårvintern sätter skuggduk eller grankvistar som skydd mot vårsolen.