Sparris - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Sparris

Sparris

Sparris är en mångårig växt och därför bör växtplatsen väljas noga.

Sparris

Sparris är en mångårig växt och därför bör växtplatsen väljas noga.

Översikt

Sparris (Asparagus officinalis) är en gammal grönsaksväxt, som i Norden blev känd redan på 1600- och 1700-talen. Sparrisen ger hos oss skörd i maj, det vill säga vid en tidpunkt då det inte ännu finns just något annat färskt ätbart i trädgården. Sparris kan odlas som vit eller grön. Vit sparris skördas just innan den kommer fram i dagsljus. Det är arbetsdrygt att skörda vit sparris och dess näringsvärde är inte lika bra som den gröna sparrisens, så det rekommenderas att man hellre odlar grön sparris.


Att grundlägga växtbeståndet

Anläggning av odlingen

Sparris är en mångårig växt och därför bör växtplatsen väljas noga. Växtplatsen skall vara varm och skyddad och i växtunderlaget får det inte finnas fleråriga ogräs. Sparris trivs bäst i mullhaltig mojord med ett pH-värde på minst 6,5, jorden skall alltså vara väl kalkad.

Det tar flera år att odla sparris tills den ger skörd. Man kan så sparris från frö eller plantera färdiga plantor. Plantodlingen före plantering tar två år. För plantorna gräver man en fåra, på botten av den läggs till exempel väl förmultnad kompost. Plantorna planteras med ca 40 cm mellanrum och på minst 15 cm djup på botten av fåran. På hösten planteringsåret fyller man fåran. Ju djupare sparrisen är planterad, desto bättre klarar den vinterns köld. I samband med planteringen vattnas plantorna ordentligt och under planteringssommaren ser man till att växtunderlaget är tillräckligt fuktigt.

Man låter sparrisen bli frodigare och rotsystemet växa ut åtminstone planteringsåret och 1–2 år därefter. Under växtperioden gödslar man, renshackar mot ogräs och på hösten klipper man ner de avmognade skotten.


Gödsling

Då sparrisbeståndet avmognar, transporteras största delen av växtens näringsämnen till rötterna. Då skördeperioden börjar finns näringsämnena där för plantan att ta av, så det är nyttigare att gödsla genast efter skörden än före. För gödsling av sparris lämpar sig Biolan Universalgödsel mycket väl, den har förutom rätt förhållande mellan näringsämnena också lättlöslig kalk som minskar markens surhet. Man ger 2 liter Universalgödsel/10 m².


Skörd och användning

Skörd

Sparris skördas det första skördeåret (då plantan är minst tre år gammal) i en veckas tid. De följande åren kan skördetiden förlängas ända upp till en månad. För lång skördeperiod minskar plantans kolhydratlager och följanade års skörd blir lidande. Skörd tas med ett par dagars mellanrum; lämplig längd på skotten vid skörd är cirka 15 cm. Skotten skärs eller bryts av vid markytan eller något under den.

Användning

Sparris innehåller mycket vitaminer, men lite energi. Grön sparris behöver inte skalas, utan man kan skära den i sallader som sådan. Sparrisen kan också ångas i knippen och avnjutas till exempel med smält smör eller gräddfilsdressing. Av sparris kan man göra en delikat puresoppa som förrätt eller så kan man gratinera den med ost som tilltugg till varmrätten.