Ofta ställda frågor om torrtoaletter - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Ofta ställda frågor om torrtoaletter

Ofta ställda frågor om torrtoaletter

Ofta ställda frågor om torrtoaletter

Kan man leda urinen till Gråvattenfilter efter separering i en torrtoalett?

Det kan man inte. Den absolut största delen av näringsämnena i hushållasavloppsvattnet kommer från urinen. Man kan inte garantera Gråvattenfiltrets reningsresultat om näringsbelastningen är så stor.

Kan man installera Komposttoaletten så att den kan tömmas från sidan?

Ja, det kan man. Toalettlocket kan installeras i vilket läge som helst. Genom att svänga det kan man rikta tömningsluckan i önskad riktning.

Hur stor ska en dassbyggnad som är lämplig för Komposttoaletten vara?

Ju rymligare, desto bekvämare. Bottenytan ska helst vara 130 x 130 cm. Då man planerar byggnadens höjd bör man ta i beaktande att sitsen är en meter ovanför marken. Sitthöjden är bekväm då ca hälften av anordningen är under golvet.

Hur sker separeringen? (Biolan Separerande Torrtoalett)

I sitsens främre del i Biolan Separerande Torrtoalett har man format en tratt, från vilken vätskan leds ut genom en slang vid toalettens bakre del. Det fasta avfallet samlas upp i hinkar som är enkla att tömma.

Vilket är det rätta blandningsmaterialet för en torrtoalett?

Ett bra torkmaterial är tillräckligt grovt och det absorberar fukt bra. För finfördelat torkmaterial, såsom sågspån, ren torv, kutterspån eller torra löv, lämpar sig inte som blandningsmaterial utan de packas upp för mycket och förorsakar därför fukt- och luktproblem. Kvistflis suger å sin sida inte upp fukt tillräckligt.
Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten är ett bruksfärdigt torkmaterial för traditionella torrtoaletter. I Naturum kan man använda Biolan Bastorv eller granulerat Naturum-torkmaterial.

Vad är sippervatten?

Den överflödiga vätska som bildas i kompostorn kallas sippervatten. Sippervatten bildas i hushållsavfallskompostorer samt i icke-separerande torrtoaletter.

Vätskan är näringsrik, men i synnerhet då den filtreras genom toalettavfallinnehåller den mycket mikrober. Därför ska den lagras i ungefär ett år innan den används som gödsel. Sippervatten utgör även en utmärkt aktivator för t.ex. en trädgårdskompostor.

Vad ska man göra med sippervatten eller urin?

Det lönar sig att utnyttja dessa näringsrika vätskor från toaletten t.ex. som gödsel. Förutom kväve och fosfor innehåller urin bl.a. rikligt med kalium i jonform som växterna kan utnyttja. Att använda separerad urin som gödsel är enkelt. Halterna av skadliga ämnen, såsom tungmetaller, är låga i så gott som steril urin. Efter förvaring i en sluten behållare i ett halvt år, så som Arbetseffektivitetssällskapet rekommenderar, kan den utan bekymmer användas även för ätbara växter. Under förvaringen förstörs mikroberna effektivare ju varmare förvaringsstället är, ju starkare urinlösningen är och ju mindre det finns nedbrytbart organiskt material i lösningen.

Sippervatten som har sipprat genom avföring lönar det sig att låta sugas upp som näringslösning i trädgärdskomposten eller återföra det till komposttanken i en komposterande toalett. Man kan även använda sippervatten som gödsel efter förvaring, men helst bara för prydnadsväxter. Man får inte sprida ut sippervatten på genomdränkt mark nära vattendrag eller i områden där grundvattennivån är hög. Man ska sprida ut vätskan på ett stort område och samma område bör inte användas ofta.

Man ska späda ut vätskorna från toaletten med vatten (1:5) eller vattna området genast efter gödslingen. Under växtperioden kan man sprida ut 1-1,5 liter urin per kvadratmeter. Man ska inte sprida vätskor på hösten så att inte växternas förberedlser inför vintern störs.