Äpple - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Äpple

Äpple

Äppelträden planteras på en solig och varm plats i grundgödslad och kalkad jord.

Äpple

Äppelträden planteras på en solig och varm plats i grundgödslad och kalkad jord.

Översikt

Äpplet är en av de äldsta frukterna. I Europa har äppelodlingar funnits redan länge, i mer än 5 000 år. Till Norden spreds odlingen med kristendomen fr.o.m. 1100-talet och till Finland under 1400- och 1500-talen.  I Finland var äppelodlingen som störst på 1930-talet, men en stor del av äppel- och också päronodlingarna förstördes under de kalla krigsvintrarna.

 


Att grundlägga växtbeståndet

Plantering

Äppelträden planteras på en solig och varm plats i grundgödslad och kalkad jord. Man kan dosera långsamt lösliga gödselmedel direkt i planteringsgropen. Som planteringsgödsel passar den naturenliga PK-höstgödseln som lämnas som en hög i kanten av planteringsgropen och täcks med mylla innan rotklumpen placeras i gropen. Lämplig gödselmängd är 0,5 liter/träd. I planteringsskedet får man inte ge lättlösliga handelsgödselmedel, eftersom de försvårar rotningen. Växtens näringsbehov ökar först i det skede då den producerar skörd, då gödslas äppelträden årligen. I norra och mellersta Finland lönar det sig att plantera äppelträden i en cirka 20–30 cm hög ås. Åsen värms snabbare upp och hindrar att det blir vatten stående i rotområdet. Också i södra Finland har plantor som planteras på låglänta områden eller i lerjord nytta av en upphöjd bänk.

Beroende på sort och grundstam varierar det lämpliga planteringsavståndet. För kraftigt växande sorter ska plantmellanrummet vara 5 meter, för plantor som ympats på dvärgväxande grundstammar räcker 2–2,5 meter och för pelaräppelträd 1,5 meter.

Containerplantor kan planteras från början av maj till slutet av september. Myllan packas till efter planteringen, men plantklumpen söndras inte. Plantorna stöds i samband med planteringen och man låter stöden vara på plats minst två år. I planteringsskedet är tillräcklig tillgång till vatten det viktigaste för plantan. Plantorna bevattnas ordentligt en gång i veckan.


Skötsel

Gödsling

Träd i skördeåldern gödslar man årligen. På våren då trädens tillväxt kommer igång ger man kvävehaltig gödsel. Ett naturenligt specialgödselmedel är Naturgödsel för Bär och Frukt, som ges 2–3 liter/träd. Också Naturgödsel och Universalgödsel passar för vårgödsling. Trädet kan bäst dra nytta av gödselmedlen, då man i rotområdet med ett järnspett gör hål, i vilka gödselkornen sätts.

I början av augusti är det dags för höstgödsling. Avsikten med höstgödsling är att det ska bildas mera blomknoppar för följande år och att förbättra vinterhärdigheten. Av PK-höstgödsel är en lämplig dosering 0,5–1 liter/träd.

Beskärning

På containerplantor har man i allmänhet gjort planteringsbeskärningen redan i plantskolan, men vid behov beskär man i samband med planteringen i hemträdgården. I planteringsbeskärning lämnas den lägsta grenen att växa vid ca 60 cm höjd. Efter det beskärs den och övriga grenar, som växer ut i en bra grenvinkel, till 2/3 av sin längd. Då man kortar av grenarna lämnas den sista knoppen på undersidan av grenen, för att grenen ska fortsätta sin tillväxt så vågrätt som möjligt. Grenar som växer ut i en smal vinkel från stammen ska tas bort helt, så att de inte senare rivs och skadar trädet. Toppskottet tas av cirka 30–40 cm ovanför den översta sidogrenen som lämnats kvar att växa. Om trädet planteras på hösten, lämnar man planteringsbeskärningen till följande vår.

Tidpunkten för de årliga skötselbeskärningarna är på vårvintern, då knopparna ännu är i vilostadium. Genom att beskära äppelträdet strävar man till att hålla trädets krona luftig och få trädet att bilda kraftiga grenar. På det sättet blir trädet mer långlivat och frukternas kvalitet bättre. Man börjar beskärningen med att ta bort torra och rivna grenar samt sådana som skaver mot varandra. Därefter tar man bort grenar som växer inåt mot kronans mitt. Också grenar som har en spetsig grenvinkel i förhållande till stammen ska tas bort så att de inte rivs.


Sorter

Äpplena indelas i sommar-, höst- och vintersorter enligt när frukterna mognar. Sommaräpplen kan förvaras ca 1–2 veckor, höstäpplen 1–2 månader och vinteräpplen ännu längre. Nedan finns samlat äppelsorter som är lämpliga för hemträdgården.

Antonovka, I-V, vintersort
 • hushållsäpple som ger stor skörd, mognar i november
 • stora gulgröna frukter
 
Bergius, I-III (IV), sommarsort
 • medelstora, mörkröda frukter
 • mild och behaglig smak
 • god pollinerare
 
Heta, I-III, höstsort
 • stora röda frukter, som mognar i september
 • mycket saftigt och fast fruktkött
 • milt syrlig smak
 • kan angripas av monilia (mumiesjuka)
 
Eppulainen, I-IV, vintersort
 • medelstor eller stor, vackert röd frukt
 • knaprigt och saftigt fruktkött
 • aromatisk, söt och syrefattig smak
 • frisk sort
 
Juuso, I-III, vintersort
 • medelstor frukt med gul bottenfärg, som nästan helt täcks av mörkröd täckfärg
 • lämpligt syrlig, aromatisk smak med en arom som påminner om päron
 • frukterna mognar i oktober och kan förvaras cirka 3 månader
 • motståndskraftig mot skorv och mumiesjuka
 
Gul Kanel, I-V (VI), höstsort
 • gul frukt med röda strimmor, kraftigt kanelkryddig
 • hållbar och frisk sort, god pollinerare
 
Konsta, I-III (IV), vintersort
 • stor, nästan helt röd frukt
 • behagligt syrlig smak, svagt aromatisk som helt mogen
 • mognar i medlet av oktober och kan förvaras ett par månader
 
Lavia, I-IV, sommarsort
 • medelstor frukt, för det mesta helt mörk- eller grannröd
 • sötsyrlig, behaglig smak
 • välformat träd, mycket motståndskraftig mot sjukdomar
 
Lepaan liereä, I-IV, vintersort
 • frukten som mogen mycket ljust gul
 • milt syrlig smak
 • mognar i medlet av oktober och håller till jul
 • frisk sort
 
Pekka, I-II (III), höstsort
 • medelstor frukt med tjockt skal
 • fruktens färg mörkt purpurröd, nästan svart
 • söt, vacker specialitet
 • trädet blir litet till växten
 
Pirja, I-V, sommarsort
 • rätt liten frukt, vackert rödstrimmig
 • mycket behaglig smak
 • frukterna mognar tidigt, under varma somrar redan i juli
 • trädet har moderat tillväxt, passar som spaljéträd
 • ger stor skörd och är vinterhärdig ända till zon V
 
Röd kanel I-V, höstsort
 • medelstor frukt, mängden röd färg varierar hos olika stammar
 • kraftigt kanelsmakande
 • mycket frisk och vinterhärdig
 
Sariola, I-V, höst-/vintersort
 • frukten mindre än medelstor, plattrund
 • fruktens grundfärg är gul, röda strimmor som täckfärg
 • söt vinsyrlig smak, fin arom, delikatessfrukt av god kvalitet
 • blir sent skördebärande, men som dvärgträd börjar trädet bära skörd redan tidigt
 • kräver en pollinerarsort
 • god köldhärdighet och motståndskraft mot sjukdomar
 
Särsö, I-III (IV), höstsort
 • medelstor eller stor frukt, plattrund, orange prickar eller strimmor
 • fast, något syrligt fruktkött med svagt söt smak
 • frisk sort