Biolan Tomat- och grönsaksgödsel - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Tomat- och grönsaksgödsel
Biolan Tomat- och grönsaksgödsel
Biolan Tomat- och grönsaksgödsel
Biolan Tomat- och grönsaksgödsel Biolan Tomat- och grönsaksgödsel Biolan Tomat- och grönsaksgödsel
Biolan Tomat- och grönsaksgödsel

Biolan Tomat- och grönsaksgödsel är ett naturenligt gödselpulver för gödsling av grönsaker som tomat, gurka, chili och paprika. Näringsförhållandena i gödseln är optimerade för just dessa grödor. Den höga kaliumhalten ger större skörd av bättre kvalitet. Gödseln innehåller huvudnäringsämnen och spårämnen som växterna behöver. Det organiska materialet i gödseln ger livligare mikrobverksamhet i växtunderlaget.

Förpackningsstorlek: 3,5 l

Använding 
Blanda gödseln före användning. Gödseln ges till växter som depågödsling. Den första gödslingen görs vid plantering och eventuell ytterligare gödsling i juli. Gör en grop i jorden och häll i gödselpulver enligt doseringsanvisningarna. Täck pulvret med jord.

Dosering 
Uppdrivning av plantor: 0,25 dl/planta
Tomat, gurka, melon: 2 x 3,5 dl/växt
Chili, paprika, zucchini,aubergine: 2 x 3 dl/växt
Små grönsaker:  1,5 dl/m2
Jordgubbar: 0,5 dl/växt
 

Typnamn:  Organisk mineralgödsel av animaliskt ursprung (NPK 6-2-9)    
Handelsnamn: Biolan Gödsel för tomater och grönsaker
Råämnen: Kött- och benmjöl, kaliumsulfat, kiserit, blodmjöl, havsalgmjöl
     
Näringsinnehåll:    

Total kväve (N)    6 %
   varav vattenlösligt    0,09 %
Total fosfor (P)    2 %
   varav vattenlösligt    0,05 %
Total kalium (K)    9 %
Svavel (S)       7 %
Kalsium (Ca)        4 %
Magnesium (Mg)    2 %
Järn (Fe)        0,06 %
        
Fuktighet:    4 %
Halten av organiskt material: (% av ts):   52 %