Planteringtips - www.biolan.fi

Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Planteringtips

Planteringtips

Planteringtips

Den viktigaste förutsättningen för att växterna ska trivas är att man väljer växt enligt planteringsstället. På en solig plats planterar man arter som trivs i sol och för grupperna på tomtens skuggsida väljer man skuggväxter. Då man har beaktat ljusförhållandena, kan man genom att förbättra växtunderlaget skapa en god växtplats för varje art. Ett gammalt växtunderlag kalkas och gödslas och ogräsen utrotas. Om det finns mycket ogräs, lönar det sig att skala av ett lager av den gamla jorden och tillföra ny mull i stället. Planteringsområdet bearbetas genom hela matjordslagret och formas så att det blir högre än den omgivande jordytan, eftersom växtunderlaget kommer att packas till en del på grund av regn och vintern. Arter som kräver värme eller som lider av vinterväta planteras alltid i upphöjd bädd.

Planteringstid

Container- och klumpplantor kan planteras under hela växtperioden. Barrotade plantor planteras då de är i vilostadiet, det vill säga på våren innan tillväxten kommit igång eller på hösten efter att växten avmognat. Plantor som planteras på sensommaren eller hösten behöver inte vattnas lika mycket som på våren. Höstplantering passar för både perenner, buskar och träd. Rätt planteringstid beror på när marken fryser. Ju känsligare arter det gäller desto mer tid bör reserveras för växten att rota sig innan marken fryser. Härdiga lantraser av perenner kan flyttas ända tills tjälen går i jorden. Däremot ska klematis, klänghortensia, rabattrosor, rododendron, azalea, fruktträd och andra vinterömma växter planteras på våren. Också perenner som blommar sent på hösten, så som stånds och aster, samt känsliga barrväxter övervintrar säkrare om de planteras på våren.

Rätt planteringsdjup

De flesta häckplantor planteras ungefär i samma djup som de stått tidigare, alltså så att övre ytan av klumpen just täcks av jorden. Undantag utgör ympade busk- och rabattrosor samt storblommig klematis, de planteras alltid djupare. På rosor ska ympstället, från vilket grenarna växer ut, vara till och med 20–30 cm under markytan. Klematis planteras i södra Finland på 20–30 cm djup och i norra Finland till och med 40 cm djupt. Ett tjockt jordlager skyddar rötterna från köld och mot skador som uppkommer då jorden turvis fryser och tinar. Alla träd planteras så, att rothalsen som är det bredaste stället nertill kommer ovanför jordytan. Några perenner, som pion och dvärgiris, är noga med planteringsdjupet och de får inte grävas ned för djupt, annars blir blomningen lidande.

Växtunderlagets tjocklek
  • stenpartiväxter: 10–20 cm
  • medelstora perenner: 30–40 cm
  • stora perenner: 50 cm
  • rabattrosor: 40–60 cm
  • buskar: 50 cm
  • klängväxter: 40–60 cm
  • små träd: 60–80 cm
  • stora träd: 80–100 cm

Vattna tillräckligt

Barrotade plantor blötläggs i ett ämbar och container- och klumpplantor vattnas väl före planteringen. Växten får inte vara vissnad då den planteras. Vid behov kan man skugga växterna före planteringen. Efter planteringen ges tillräckligt vatten åt varje planta, 10 liter åt klängväxter, 20 liter åt buskar och 30–40 liter åt träd. Efter plantering fortsätter man vattna en gång i veckan.