Biolan ottaa uusia askeleita kohti turpeetonta multapussia – tutkii ensimmäisenä Suomessa sammaleen viljelyä soilla - Biolan

Oikopolut

Selaa tuotteita

Lue puurhanhoidon artikkeleita

Lue ekoasumisen artikkeleita


Etsi lähin Biolan-jälleenmyyjäsi

Jälleenmyyjähaku


Biolan Oy – pääkonttori

Käyntiosoite: Lauttakyläntie 570, 27510 Eura
Postiosoite: PL 2, 27501 Kauttua, avoinna arkisin: 8–16

Jälleenmyyjille

Tilauspalvelu: (02) 5491 666, arkisin klo 8–16,myynti@biolan.fi

Kuluttajille: 

Tuoteneuvonta puhelimitse: 0600 16999, arkisin klo 9–12 (50 senttiä minuutti + paikallisverkko tai matkapuhelumaksu)

Biolan ottaa uusia askeleita kohti turpeetonta multapussia – tutkii ensimmäisenä Suomessa sammaleen viljelyä soilla

Biolan ottaa uusia askeleita kohti turpeetonta multapussia – tutkii ensimmäisenä Suomessa sammaleen viljelyä soilla

Biolan ottaa uusia askeleita kohti turpeetonta multapussia – tutkii ensimmäisenä Suomessa sammaleen viljelyä soilla

Kohti turpeetonta tuotantoa kulkeva Biolan on käynnistänyt hankkeen rahkasammaleen vastuullisesta keruusta ja kasvatuksesta. Hankkeen tavoitteena on paitsi synnyttää innovaatioita tulevaisuuden tuoteaihioista myös tuottaa kansainvälistä tutkimustietoa rahkasammaleen viljelystä ja sen käytön vaikutuksista suoympäristöön. Biolan työskentelee hankkeen parissa tiiviissä yhteistyössä kotimaisen ja kansainvälisen tiedeyhteisön kanssa. 

Biolan on käynnistänyt vuoden 2022 alussa kolmivuotisen USVA-hankkeen. Uudistuvan suobiomassan vastuullinen keruu ja kasvatus -hankkeen tarkoituksena on tutkia rahkasammaleen vastuullista keruuta ja sammaleen viljelyn mahdollisuuksia soilla. Rahkasammaleet kasvavat suon pintakerroksessa.

Hankkeessa tutkitaan turvetuotantoalueiden ja metsäojitettujen soiden soveltuvuutta rahkasammaleen kasvatukseen. Viljelytutkimuksessa yhteistyökumppanina on Itä-Suomen yliopisto. Heidän kanssaan oppia haetaan myös Saksasta, Greifswaldin yliopiston Mire Centerin viljelykoealueilta.

– Meille on tärkeää tehdä tutkimusta yhdessä tiedeyhteisön kanssa. Yhdessä yritämme löytää ratkaisuja, jotka ovat kestävällä pohjalla ja mahdollistavat tulevaisuudessa turpeen korvaamisen. Yhteistyö tutkijoiden kanssa sekä akateemisen tutkimustiedon tuottaminen olivat myös merkittäviä kriteerejä hankkeen rahoituksen saamiseksi, kertoo Biolanin tuotekehitysjohtaja Hannamaija Fontell.

Hanke on EU:n vihreän siirtymän NextGeneration -instrumentin rahoittama. Tuen myöntämisen keskeisenä kriteerinä on DNSH-periaatteen, eli Ei merkittävää haittaa -periaatteen, toteutuminen. Tuen on myöntänyt Business Finland.

Merkittävä askel kohti turpeettomuutta

Suomessakin kuluttajille myytävästä mullasta valtaosa on perinteisesti ollut turvetta. Alan edelläkävijänä Biolan on sitoutunut luopumaan turpeen käytöstä vuoteen 2040 mennessä ja tarjoamaan kaikista tuotteistaan turpeettoman vaihtoehdon jo ennen sitä. Turpeen korvaamiseksi etsitään jatkuvasti uusia raaka-aineita, joista rahkasammal on yksi varteenotettava vaihtoehto.

– Rahkasammaleen ominaisuudet yhdessä puukuidun kanssa vaikuttavat lupaavilta sekä kasvualustana että eläinten kuivikkeena. Rahkasammaleen kaupallinen keruu soilta on kuitenkin vielä verrattain uusi asia, ja haluamme varmistaa, että toimintamme on myös sen osalta kestävällä pohjalla, Fontell kertoo.

– Sekä me että tutkijat uskomme, että tämän hankkeen kautta meillä on mahdollisuus saada isossa mittakaavassa muutosta aikaa. Usein ajatukset eri kierrätysraaka-aineiden hyödyntämisestä ovat aika idealistisella pohjalla, eivätkä ne pienten volyymiensa puitteissa kykene ratkaisemaan isoja haasteita, Fontell jatkaa.

Hankkeen ensimmäiset rahkasammaleen koeviljelmät aloitetaan kesällä 2022. Rahkasammalta ei ole aiemmin yritetty Suomessa viljellä. Hankkeen myötä myös keruukalustoa kehitetään suoympäristöä mahdollisimman vähän vahingoittavaksi. USVA-hankkeen aikana tullaan testaamaan laajasti erilaisia rahkasammaleen viljelytekniikoita ja keruutapoja.

– Tulosten perusteella valitsemme parhaat käytännöt, joiden avulla tulevaisuudessa rahkasammalta voidaan tuottaa mahdollisimman vastuullisesti. Näin voimme varmistaa, että myös kuluttajat saavat aina vastuullisesti tuotetun tuotteen, Fontell päättää.

 

Lisätiedot:

Hannamaija Fontell, tuotekehitysjohtaja, Biolan, 0405036746, hannamaija.fontell@biolan.fi