Biolanin käynnistämän selvitystyön tulokset valmistuneet - Biolan

Oikopolut

Selaa tuotteita

Lue puurhanhoidon artikkeleita

Lue ekoasumisen artikkeleita


Etsi lähin Biolan-jälleenmyyjäsi

Jälleenmyyjähaku


Biolan Oy – pääkonttori

Käyntiosoite: Lauttakyläntie 570, 27510 Eura
Postiosoite: PL 2, 27501 Kauttua, avoinna arkisin: 8–16

Jälleenmyyjille

Tilauspalvelu: (02) 5491 666, arkisin klo 8–16,myynti@biolan.fi

Kuluttajille: 

Tuoteneuvonta puhelimitse: 0600 16999, arkisin klo 9–12 (50 senttiä minuutti + paikallisverkko tai matkapuhelumaksu)

Biolanin käynnistämän selvitystyön tulokset valmistuneet

Biolanin käynnistämän selvitystyön tulokset valmistuneet

Biolanin käynnistämän selvitystyön tulokset valmistuneet

Biolan käynnisti 13.11.2020 laajan ulkopuolisen selvitystyön Sarvinevan suolla Pirkanmaalla, jossa epäiltiin tapahtuneen virheitä rahkasammalen keruussa. Selvitystyön laati Luonnonvarakeskus (Luke) ja Sarvinevan lisäksi selvitystyötä tehtiin myös Kivisalmennevalla, Salmilamminkeitaalla ja Salojennevalla, joilla Biolan Groupiin kuuluva Ecomoss Oy on kerännyt rahkasammalta vuoden 2020 aikana, sekä Limingannevalla, jolla rahkasammalta on kerätty vuonna 2019. Toimeksiannossa selvitettiin erityisesti suon luonnontilaisuutta korjuualueella ja sen lähistössä sekä koneellisen keräämisen työnjälkeä suhteessa alan työohjeeseen. Biolan julkaisee raportin sisällön kokonaisuudessaan verkkosivuillaan.

Selvityksen tulokset tiivistettynä

Raportin mukaan viidestä tarkastetusta korjuualueesta neljällä (Liminganneva, Kivisalmenneva, Salmilamminkeidas ja Salojenneva) oli toimittu pääosin rahkasammalen korjuun työohjeen mukaisesti. Selkeitä puutteita sekä työohjeesta poikkeavia toimia esiintyi Sarvinevalla.

Raportista selviää, että Limingannevan, Kivisalmennevan ja Sarvinevan suolla Biolan on ulottanut rahkasammalen keruuta luonnontilaisen kaltaiselle alueelle. Näistä vain Sarvinevalla rahkasammalen keruu on työohjeen valossa ulottunut liiallisen pitkälle.

Työjälkeen liittyviä puutteita löydettiin pääosin Sarvinevalla, jossa keruusyvyys on selvityksen mukaan yltänyt paikoin selvästi yli 50 cm syvyyteen. Työohjeen mukaan Biolan on sitoutunut keskimäärin 30 cm keruusyvyyteen. Paikoitellen työohjeen mukainen syvyys oli ylitetty myös Limingannevalla ja Kivisalmennevalla.

Sarvinevalla keskeisiä puutteita ilmeni lisäksi suon suojakaistojen sijoittelusta, ojien ja ylitysten jälkihuollosta sekä syöpyneistä ajourista. Raportin mukaan korjuualueen yleisilme ja korjuun toteutus eivät olleet Sarvinevalla asianmukaiset. Sarvinevalla suoritetaan ensi keväänä alueen viimeistelytyöt.

Biolan pahoittelee virheitä ja ryhtyy välittömästi korjaaviin toimenpiteisiin

“Olemme selvittäneet työmme jäljet ja pahoittelemme vilpittömästi tapahtuneita virheitä. Aloitamme korjaavat toimenpiteet, jotta näin ei enää tapahdu jatkossa. Täsmennämme työohjettamme siten, että osaamme jatkossa huomioida paremmin soiden erilaisuutta. Tavoitteemme on korvata vähitellen turvetta uusiutuvalla rahkasammaleella, ja haluamme tehdä sen vastuullisesti ja suoalueita kunnioittaen”, toteaa Biolan Groupin toimitusjohtaja Teppo Rantanen.

Biolan täsmentää rahkasammalen keruun työohjetta monilta osin nykyisestä.

“Yksi keskeisimmistä uusista linjauksista on, ettei yhtiö toimi luonnontilaisuudeltaan luokan 3 suoalueilla ennen kuin sammalen keruuta varten on laadittu selkeät yhteiset pelisäännöt. Annamme alan yhteisten pelisääntöjen luomiselle kaiken tukemme”, toteaa Biolan Groupin toimitusjohtaja Teppo Rantanen.

Biolan aikoo määritellä työohjeessa tarkemmin myös esimerkiksi suoalueiden suojavallien muodostamiseen ja ajourien kuntoon liittyviä asioita. Yhtiö myös tarjoaa lisää koulutusta keruuseen osallistuvalle henkilöstölleen. Näin varmistetaan, että uudet toimintaperiaatteet tulevat käytäntöön mahdollisimman nopeasti. Jatkossa työohjeet löytyvät Biolanin verkkosivuilta.

Teppo Rantasen mukaan tarkoituksena on avata koko keruuprosessi mahdollisimman läpinäkyväksi ja ennakoitavaksi.

“Jatkossa kerromme etukäteen verkkosivuillamme, millä soilla aiomme seuraavaksi toimia. Sitoudumme myös tekemään laajemman ennakkokartoituksen soilla, jotka eivät ole ympäristöluvituksen piirissä. Kartoituksessa hyödynnämme ELY-keskusten luontoarvotietoja ja maastokartoituksia”, Teppo Rantanen linjaa.

Rantanen toteaa, että oikean rahkasammalen keruusyvyyden määrittämiseen vaaditaan lisää tutkimustietoa. Yhtiö aikookin kehittää kokeiluvaiheessa olevaa keruumenetelmäänsä jatkuvasti tarkemmaksi.

“Tarvitsemme kiireesti uusiutuvia vaihtoehtoja turpeen korvaamiseksi muun muassa ruuantuotannossamme, ja rahkasammal on yksi niistä. Olemme täysin avoimia muillekin uusiutuville vaihtoehdoille sitä mukaa, kun niitä kehitetään”, Rantanen kertoo.

Biolan tutkii paraikaa myös mahdollisuutta soiden ennallistamiseen ja tiedottaa asiasta myöhemmin lisää.


Linkki selvitykseen:
www.biolan.fi/media/tiedotekuvat/korjuukohteiden-inventointi_2020.pdf

 

Lisätietoja:

Teppo Rantanen
Biolan Group, toimitusjohtaja
EcoMoss Oy, hallituksen puheenjohtaja
puh. 040 5010 589
teppo.rantanen@biolan.fi