Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Grundtorv
Biolan Grundtorv
Biolan Grundtorv
Biolan Grundtorv
Biolan Grundtorv
Biolan Grundtorv Biolan Grundtorv Biolan Grundtorv Biolan Grundtorv Biolan Grundtorv
Biolan Grundtorv

Biolan Grundtorv är ren, ljus vitmossetorv, som inte har gödslats eller kalkats. Den är naturligt sur och innehåller inte ogräsfrön eller sjukdomsalstrare. Grundtorv passar t.ex. för lagring av rotsaker och till jordförbättring. 

Förpackningsstorlek: 70 l säck

Användingsändemål:

 • Täckämne i torrtoaletter och komposter
 • Vinterlagring av rotväxter 
 • Jordförbättring för växter som fordrar surt växtunderlag
 • Råämne i växtunderlagsblandningar
 • Torrströ för t.ex. reptiler

Vinterförvaring av rotfrukter: Rotväxterna håller sig till våren i en källare eller ett kyllager när du vid lagringen använder ogödslad grundtorv. Rotväxterna sätts i lager i lådor så att de inte rör varandra. Varje lager täcks med lätt fuktad torv. Torven hindrar att fukten avdunstar och växterna skrumpnar.  Torven hindrar också att lagringssjukdomar sprids.

Jordförbättring: När du planterar växter som fordrar surt växtunderlag, såsom alprosor och buskblåbär, kan du förbättra vanlig trädgårdsjord med sur Biolan Grundtorv. Observera att Grundtorven inte är gödslad. Som gödsel passar Biolan Naturgödsel, 1 l/50 l torv. Färdigt gödslad mylla för växter som kräver surt växtunderlag är Biolan Mylla för Rodo och Barrträd. Att breda ut Grundtorv på potatislandet före plantering minskar potatisskorv (speciellt om jordens pH-värde är över 6) och möjligt överlopps kväve binds. En lämplig mängd är ett 10 cm:s lager torv blandad i planteringsjorden.

Växtunderlagsblandningar: Om du vill göra din växtunderlagsblandning enligt eget recept, kan du använda Grundtorv som grundmedel för blandningen. Minns dock att grundtorven inte är gödslad eller kalkad och alltså inte som sådan lämpar sig som växtunderlag. En lämplig kalkningsnivå är 0,6 kg Biolan Trädgårdskalk i en säck torv. En lämplig gödsel får du genom att tillsätta 1–1,5 liter Biolan Naturgödsel i en säck torv.

Torrtoaletter: Ogödslad och okalkad torv är ett idealiskt blandningsmaterial för torrtoaletter, i toalettens avdunstningsfat och som täckämne vid kompostering av torrtoalettens avfall. Torven suger effektivt upp vätskor och avdunstande ammoniak. Torven håller toaletten och komposten luktfri och snygg.

Blandningsmaterial i Biolan Naturum: Dosera Biolan Grundtorv en liter i veckan per användare. Blandningsmaterialet doseras genom sittbrunnen då man med hjälp av pedalen snurrar trumman. Grundtorven fuktas före användning. Torven är lämpligt fuktig då det sipprar ut några droppar vatten då torven kläms i handen. Torr torv avvisar vätska istället för att binda den.

 • Typbeteckning: Torvblandning
 • Bruksändamål: Växtunderlag
 • Råämnen: Ljus växttorv
 • Kalkningsmedel: -
 • pH: 4
 • Ledningsförmåga: 3 mS/m
 • Volymvikt: 110 g/l
 • Bulkdensitet: 65 g/l
 • Grovleksgrad: < 35 mm