Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Pulverkalk
Biolan Pulverkalk
Biolan Pulverkalk

Biolan Pulverkalk tillverkas av dolomitkalksten. Tack vare sin fina struktur löser den sig snabbt. Biolan Pulverkalk innehåller också magnesium som växterna behöver. 

Biolan Pulverkalk passar som kalkningsmedel för att minska jordens överflödiga surhet överallt i trädgården:

 • för gräsmattan
 • i grönsakslandet
 • i blombänkar
 • för kalkning av torv- och mullblandningar
   

Förpackningsstorlekar: 15 kg säck

Sprid ut Biolan Pulverkalk i trädgårdslandet på våren eller hösten. Du kan också sprida ut den som ytkalkning för t.ex. gräsmattor och under buskar och träd. 

En lämplig bruksmängd för underhållskalkning i trädgården är 10–30 kg/100 m2 med ca 2–3 års
mellanrum. Då naturgödselmedel används är behovet av kalkning mindre än om konstgödsel används.

För grundkalkning på sura jordar rekommenderas 40–100 kg Biolan Pulverkalk/100 m2. Det krävs mera kalk för att avlägsna surhet från ler- och mulljordar än från lätta sand- och mojordar.

ARUDEKLARATION

 • Typbeteckning: Dolomitkalksten
 • Handelsnamn: Biolan Pulverkalk
 • Bruksändamål: Kalkningsämne 
 • Råämnen: Kalksten, Dolomitkalksten
 • Näringsämneinnehåll: (% av ts)  
  • Kalcium (Ca) total    20 %
  • Magnesium (Mg) total  11 %
 • Finhetsgrad:    
  • 100 % släpper igenom   1,5 mm siktning
  • 50 % släpper igenom    0,15 mm siktning
 • Fuktighet:    0,2 %
 • Skadliga ämnen:   (mg/kg ts)     
  • Arsenik (As)        < 25        
  • Kvicksilver (Hg)    < 1,0
  • Kadmium (Cd)    < 1,5
  • Krom (Kr)        < 300
  • Koppar (Cu)        < 600
  • Bly (Pb)        < 100
  • Nickel (Ni)        < 100
  • Zink (Zn)        < 1500

        Fosfor löslig i neutralt ammoniumcitrat och vatten < 100

Produkten uppfyller alla kvalitetskrav bestämda av jord och skogsbruksministeriet i Finland (MMM 24/2011). Värdena som har givits i varudeklaration grundar sig på forskningsresultat från laboratorier ackrediterade av Livsmedelssäkerhetsverket.