Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Vegetabilisk gödsel
Biolan Vegetabilisk gödsel
Biolan Vegetabilisk gödsel
Biolan Vegetabilisk gödsel
Biolan Vegetabilisk gödsel Biolan Vegetabilisk gödsel Biolan Vegetabilisk gödsel Biolan Vegetabilisk gödsel
Biolan Vegetabilisk gödsel

Biolan Vegetabilisk gödsel är ett naturenligt gödselpulver för sommarblommor, sallat, örter, krukväxter och plantor. Produkten tillverkas av vegetabiliska råvaror och innehåller de huvudnäringsämnen och spårämnen som växten behöver. Gödseln aktiverar också mikrobverksamheten i växtunderlaget. Den innehåller havsalgspulver med naturliga ämnen som förbättrar växternas näringsupptagningsförmåga och välbefinnande.

Förpackning: 1 l

Bruksanvisning:

Blanda gödselpulvret före användning. Gödseln kan ges till växter som depågödsling eller blandas ned i växtunderlaget. 

Depågödsling:

Gör en grop i jorden och häll i gödselpulver enligt doseringsanvisningarna. Till sallat och örter kan du bredvid såraden göra en fåra där du doserar gödseln. Täck gödselpulvret med jord. Vid depågödsling kan växten ta upp näringsämnen efter behov och det finns ingen risk för övergödsling.

 • Sommarblommor 1 dl/planta, vid behov ny gödsling på sommaren
 • Sallat 2 dl/radmeter
 • Örter 0,5 dl/planta, vid behov ny gödsling på sommaren
 • Plantodling av tomat och chili: 2 msk/planta
 • Plantodling av sommarblommor: 1 msk/planta 
 • Krukväxter: 0,5–2,5 msk/växt beroende på krukans storlek och växtens näringsbehov

Gödsling av växtunderlag:

 • Örter och sallat: 4 dl/1 m2
   

Typnamn: Organisk gödselmedel (NPK 4-1-7)    

Handelsnamn: Biolan Vegetabilisk gödsel

Råämnen: Rypskross, vinass, havsalgmjöl

Näringsinnehåll:    

 • Total kväve (N)    4 %
  • varav vattenlösligt    0,2 %
 • Total fosfor (P)    1 %
  • varav vattenlösligt    0,1 %
 • Total kalium (K)    7 %
 • Svavel (S)        4 %
 • Kalsium (Ca)        0,8 %
 • Magnesium (Mg)    0,5 %
 • Järn (Fe)        0,04 %
 • Mangan (Mn)        0,005 %
 • Zink (Zn)        0,005 %

                      
Fuktighet: 7 %

Halten av organiskt material: (% av ts) 79 %        


 


Relaterade produkter