Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Biolan Easylett
Biolan Easylett
 • Kan installeras under utedassets befintliga sitslock utan att riva underliggande konstruktioner
 • Lätt och snygg att använda
 • Lätt att tömma via luckan nedtill

 

Mörkbrun
Produktnummer: 70576900
VVS-nummer: 8332015

Biolan Easylett är en luktfri, snygg och miljövänlig toalett. Toaletten kan installeras utan att ha sönder sitslocket. Funktionsprincipen är naturlig och det behövs varken vatten- eller elanslutning.

Innan apparaten tas i bruk

Sätt ett ca 5 cm tjockt lager (ca 20 l) Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten, kvisthack eller täckbark på stomdelens botten för att vätskeavrinningshålen i bottnen inte ska täppas till. Sätt i avdunstningsfatet ogödslad och okalkad torv (till exempel Biolan Grundtorv) eller Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten upp till den översta klackens nivå. Den del som är försedd med genomföring för sippervattenslangen ska lämnas tom. Fyll i utrymmet under stommen tätt med strömaterial upp till tömningsluckans nedre kant.

Luftkanalen i toalettanken

Tack vare den luftkanal  som går inne i toalettens stomdel fungerar Biolan Easylett effektivt. Kanalen tillför komposten den luft som behövs mitt i kompostmassan, i det skikt där den behövs mest. Samtidigt förhindrar luftkanalen kompostmassan från att komprimeras på botten samt håller massan upplyft under tömningen. Luftkanalen syns endast i inledningsskedet. Efter det är den I praktiken alltid täckt av massan.

Vad kan man sätta i Easyletttoaletten

Biolan Easylett är avsedd för toalettavfall som komposteras. Det rekommenderas inte att sätta köksavfall i Easylett-toaletten. Sätt inte någonting som förhindrar komposteringen eller inte komposteras i toaletten, såsom:

 • skräp, bindor
 • kemikalier (inkl. kalk)
 • tvättmedel, tvättvatten
 • aska, cigarettfimpar, tändstickor

 

Användning av strömaterial

Tillsätt 2–5 dl Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten på avfallet efter varje användningsgång. Observera att strömaterial bör användas även efter urinering. Det är ytterst viktigt för toalettens funktion att man använder lämpligt strömaterial. Som strömaterial rekommenderas Biolan Barkströ för Komposten och Torrklosetten.

Om toaletten används på vintern

Om du har för avsikt att använda toaletten kontinuerligt även på vintern, ska du placera den i ett varmt utrymme och se till att inte heller vätskeavrinningsslangen och sippervattenkanistern fryser. Om du installerar toaletten i ett varmt utrymme inomhus, ska du värmeisolera de delar av toalettens ventilationsrör som går i kalla utrymmena, t.ex. i innertaket, för att förebygga uppkomst av kondensvatten. Toaletten kan användas tillfälligt under vintern (t.ex. under veckosluten) även om den är placerad i ett kallt utrymme.

Tömning av Biolan Easylett

Ta bort det luftrör  som går ut från avdunstningsfatets lock (och avdunstningsfatets lock. Sätt  tömningstråget på avdunstningsfatets kanter under tömningsluckan. Öppna och ta bort tömningsluckan. Ta ut massa från tömningsluckan med en spade eller en tömningsspatel. För att komposteringen ska fortsätta så effektivt som möjligt, rekommenderas det att högst hälften av massan töms på en gång. Utför den första tömningen först då tanken har blivit full. Toalettanken behöver inte tvättas på insidan i samband med tömningen. Toalettavfall kan vara så trögflytande, att det efter tömningen inte faller på oalettanordningens botten av sig själv. Om massan inte faller ska du trycka ned den med en stadig käpp eller tömningsspateln.  Enklast är det att börja från hörnen. Akta luftkanalen i mitten på anordningen så att du inte har sönder den. En toalett som endast används på sommaren ska tömmas på våren före första användningsgången. Då är  tömningen enklast och behagligast att utföra. Byt ut torven/strömaterialet i avdunstningsfatet på våren innan du tar toaletten i bruk. Det går att ta ut massan med hjälp av tömningsspateln.

Tömning av sippervattenkanistern

Töm sippervattenkanistern vid behov, dock minst en gång om året. Du kan utnyttja det näringshaltiga sippervattnet som kvävekälla för komposten. Det förbättrar aktiviteten hos den näringsfattiga och kolhaltiga trädgårdskomposten. Då behöver sippervattnet inte spädas ut. Du kan använda sippervattnet även för gödsling av prydnadsväxter på gården och i trädgården. Ett tryggt utspädningsförhållande är 1:5. Du kan använda sippervatten även utan att späda ut det, men då ska du vattna området omsorgsfullt efter spridningen för att förebygga torrfläcksjukan. Gödsling på hösten rekommenderas inte för att inte störa perennernas förberedelser för vintern. Rekommenderad förvaringstid för sippervatten före användning som gödsel är ca ett år.

Planering och installation

Vid byggandet och placeringen av Biolan Easylett bör man bl.a. beakta dimensioneringen så att det finns tillräckligt med rum för användning och underhåll, möjlighet att leda ventilationsröret rakt genom taket upp över taknocken samt var sippervattenkanistern placeras. Se dimensionsritningen av toalettanordningen . Installera toalettanordningen direkt på markytan med bra bärförmåga eller på ett underlag av betong. Placera inte anordningen på ett brädgolv.

Installation i toalettbyggnaden

Biolan Easylett ska installeras under sitslocket på en befintlig toalettbyggnad. Jämna ut  installationsunderlaget så att avståndet mellan underlaget och sitslocket blir 86–90 cm. Underlaget ska vara vågrätt över avdunstningsfatets  hela längd (113 cm). Installera ventilationskanalen  på sin plats i stomdelen.  Sätt locket för stomdelen på plats. Sätt stommen på plats ovanpå  avdunstningsfatet, i motsatt ända till avrinningshålet för sippervatten. Testa med hjälp av avdunstningsfatet och stommen att avståndet mellan underlaget och sitslocket är rätt. Tätningen  i Easyletts lock ska pressas mot sitslockets nedre yta. Se till att öppningen i Easyletts lock kommer exakt vid öppningen i sitslocket. Anslut sippervattenröret  till genomföringsgummit I avdunstningsfatets  ända. Led röret in i kanistern . Sänk ned kanistern i marken eller placera den annars så att sippervattnet rinner ner i kanistern med hjälp av tyngdkraften. Vid behov kan vätskeröret skarvas med avloppsrör och anslutningsdelar (Ø 32 mm). Koppla alltid rören ihop med hjälp av en tätningsförsedd muff. Om det är svårt att sänka ner sippervattenkanistern, kan du ersätta den med en mindre kanister. Du kan också lägga kanistern på sidan. Koppla ihop de en meter långa ventilationsrör  som går uppåt från ventilationskanalen (del 17) med hjälp av skarvhylsorna (del 19) och stöd dem mot väggen med hjälp av rörkonsolerna. Installera i ventilationsrörets översta ända en skarvhylsa som är försedd med en hatt för avluftsröret. Ventilationsrör går att kapas. Försäkra dig ändå om att ventilationsröret sträcker sig upp över toalettbyggnadens taknock. Sätt avdunstningsfatets lock på. Installera det 0,46 meter långa ventilationsröret på plats så att röret ansluts till ventilationskanalen med hjälp av skarvhylsan . Lås röret på plats genom att sätta ett låsstift  in i hålet i rörets nedre ända.

Året runt-användning av Biolan Easylett

En toalett som är installerad i ett kallt utrymme fryser till under vintern. Frysningen av kompostmassan skadar varken anordningen eller kompostmassan, som fortsätter att brytas ned då vädret igen blir varmare. En toalettanordning som är placerad i ett kallt utrymme kan användas någon enstaka gång under vintern.

Tekniska data

Måttskiss (PDF)

 • Lockets yta: 53 x 53 cm
 • Totalhöjd till tätningens övre kant: 91 cm
 • Apparatens totallängd: 124 cm
 • Avdunstningsfatets höjd: 9,7 cm
 • Stomdelens volym ca: 130 l
 • Vikt ca: 14 kg
 • Vätskeavrinningsslangens ytterdiameter: 32 mm
 • Sippervattenkanisterns volym: 15 l
 • Ventilationsrörets ytterdiameter: 75 mm, längd 3 x 1,0 m x 0,46 m