Genvägar

Bläddra bland produkter

Läs artiklar om trädgårdsskötsel

Läs artiklar om ekoboende


Hitta närmaste Biolan-återförsäljare

Sök återförsäljare


Biolan Oy – huvudkontor

Besöksadress: Lauttakyläntie 570, FI-27510 Eura
Postadress: PB 2, FI-27501 Kauttua, öppet vardagar: 8–16
info@biolan.fi

Ratkaisut talous- ja jäteveden käsittelyyn

Vesi on tärkeä osa suomalaista kansallismaisemaa. Vesivarannoistamme huolehtiminen kestävän kehityksen arvojen mukaisesti auttaa varmistamaan, että tulevaisuudessakin suomalaisilla on riittävästi puhdasta vettä.

 

Jäteveden käsittely

Jätevesien puhdistamisen tavoitteena on suojella ihmistä ja luontoa sekä säästää luonnonvaroja. Ihmisille haitallisia ovat muun muassa ulosteperäiset bakteerit ja virukset sekä puhdistusaine- ja kemikaalijäämät. Oikealla jäteveden käsittelyllä ehkäistään niiden päätyminen läheisiin kaivoihin, pohjaveteen tai vesistöihin. Luontoa rasittavat jätevesien ravinteet ja happea kuluttavat aineet, jotka rehevöittävät vesistöjämme. 

Jätevedestä puhdistettavat ravinteet ovat peräisin syömästämme ruuasta. Kun ravinteet kerätään vedestä uudelleen hyödynnettävään muotoon ja puhdistettu vesi voidaan päästää luontoon, edesautamme ravinteiden kierrätystä. Kompostointi ja kuivakäymälät edesauttavat ravinteiden kierrätystä. Haja-asutuksen jätevedet ovat maatalouden jälkeen toiseksi suurin vesistöjen kuormittaja.

Valitse jätevesijärjestelmä tarpeen mukaan 

Kun lähdetään kartoittamaan kiinteistölle sopivaa jätevesijärjestelmää, otetaan ensimmäiseksi selville onko kiinteistö mahdollista liittää kunnalliseen järjestelmään. Jos se ei ole mahdollista, kartoitetaan millainen järjestelmä soveltuu kyseisen kiinteistön ja sen asukkaiden käyttöön. 

Jätevesijärjestelmäksi on olemassa useita, toiminnaltaan, puhdistusmenetelmältään ja -tehokkuudeltaan poikkeavia ratkaisuja.  Yhdessä asiantuntijan kanssa valitaan kohteen vaatimukset täyttävä järjestelmä. Asiantuntija voi olla esimerkiksi Biolan Ekomestari

Kun kiinteistöllä syntyy vähäisiä määriä jätevettä, on umpisäiliö helppo ratkaisu. Vesimäärien kasvaessa tyhjennyskulut nousevat suuriksi. Tällöin edullisemmaksi tulee niin sanottu kaksivesijärjestelmä, jossa wc-vedet johdetaan erilliseen umpisäiliöön ja harmaat vedet, eli pesuvedet, puhdistetaan harmaavesisuodattimella tai maaperäkäsittelyllä. 

Laitepuhdistamot on tarkoitettu kaikkien vesien puhdistamiseen eli niihin voidaan johtaa sekä WC- että pesuvedet. Laitepuhdistamon jälkeen puhdistettu jätevesi voidaan ohjata suoraan maastoon, esimerkiksi avo-ojaan. 

Maaperäkäsittelyyn tarkoitetut järjestelmät, maasuodatus ja maaimeytys, soveltuvat kaikille jätevesille. 

Biolan Ekoasumisen jätevesijärjestelmien joukosta löytyy jokaiseen käyttökohteeseen ja tarpeeseen sopiva vaihtoehto, niin jokapäiväiseen kuin vapaa-ajan käyttöönkin. 

Tutustu tuotteisiin 

Kokeile jätemaksulaskuria

Talousveden puhdistus

Suomalaisesta luonnonvedestä saa puhdistettua helposti ja kustannustehokkaasti talousvettä. 
Luonnonvesiin liukenee helposti ympäristön epäpuhtauksia ja maaperän mineraaleja. AquaThor-puhdistuslaitteen avulla voi puhdistaa turvallista vettä mistä tahansa kaivosta ja luonnonvedestä. Laite poistaa vedestä mm. suolan, raudan, mangaanin, bakteerit, virukset ja lääkejäämät.

AquaThor-vedenpuhdistuslaite on suomalainen cleantech-innovaatio.  Yhdellä laitteella saa poistettua vedestä kaikki epäpuhtaudet käänteisosmoositekniikan avulla. AquaThorin ominaisuuksia ovat tehokas vedentuotto yhdistettynä vähäiseen energian kulutukseen ja pieneen kokoon. Laite on helppo asentaa sekä uuteen että saneerauskohteeseen. 

Tutustu tuotteeseen

Ota yhteyttä