Oikopolut

Selaa tuotteita

Lue puurhanhoidon artikkeleita

Lue ekoasumisen artikkeleita


Etsi lähin Biolan-jälleenmyyjäsi

Jälleenmyyjähaku


Biolan Oy – pääkonttori

Käyntiosoite: Lauttakyläntie 570, 27510 Eura
Postiosoite: PL 2, 27501 Kauttua, avoinna arkisin: 8–16

Jälleenmyyjille

Tilauspalvelu: (02) 5491 666, arkisin klo 8–16,myynti@biolan.fi

Kuluttajille: 

Tuoteneuvonta puhelimitse: 0600 16999, arkisin klo 9–12 (50 senttiä minuutti + paikallisverkko tai matkapuhelumaksu)

Vastuullisuus Biolanilla

Biolan sitoutuu kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen ja kestävän kehityksen arvomaailman mukaiseen toimintaan.

Biolan viestittää joka solullaan vastuullisuutta. Jo yrityksen perustamisesta lähtien kestävän kehityksen mukaiset periaatteet ovat ohjanneet toimintaamme.  Kehitämme kuluttajille jatkuvasti uusia tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla jokainen voi helposti osallistua luonnonvarojen kierrätykseen ja vaikuttaa ympäristökuormitukseen.

Noudatamme toiminnassamme lainsäädäntöä ja määräyksiä. Tunnemme toimintamme ympäristövaikutukset ja asetamme toiminnallemme ympäristön suojeluun liittyviä päämääriä ja tavoitteita.  Valitsemme aina elinkaaritarkastelun kestäviä sekä käyttötarkoituksen, asiakkaan ja ympäristön kannalta parhaimpia ja soveltuvimpia ratkaisuja ja raaka-aineita.

Kierrätys on keskeinen osa toimintaamme. Biolan-ryhmän ympäristöliiketoiminta vastaanottaa erilaisia maatalouden ja teollisuuden sivuvirtoja. Näin niiden sisältämät ravinteet ja energia palautetaan hyötykäyttöön. Tämä auttaa vähentämään neitseellisten ravinteiden ja energialähteiden käyttötarvetta.

Biolan kantaa vastuunsa myös työnantajana. Toimimme arvojemme mukaisesti luotettavana, tasapuolisena ja arvostavana työnantajana, joka huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista ja mahdollisuuksista kehittää osaamistaan.

Vuonna 2012 Biolan selvitti ensimmäisenä valmistajana Suomessa kasvualusta- ja lannoitetuotteiden hiilijalanjäljen. Tulokset osoittivat, että tuotteemme kuormittavat ympäristöä erittäin vähän, koska hyödynnämme teollisuuden ja maatalouden sivuvirtoja raaka-aineena. Esimerkiksi multatuotteilla pakkausmateriaali muodostaa merkittävän osan hiilijalanjäljestä, joillakin tuotteilla jopa 80 prosenttia.

Hiilijalanjälkemme

Hiilijalanjälkemme

Haluamme osaltamme vaikuttaa ympäristökuormituksen vähentämiseen ja ottaa osaa ilmastotalkoisiin. Laskimme tuotteillemme hiilijalanjäljen, jotta tiedämme, millaista kuormitusta tuotteemme aiheuttavat ja voimme osoittaa tuotteidemme ekologisuuden myös numeroin. Käytämme hiilijalanjälkilaskennasta saatuja tietoja jatkossakin kehittäessämme uusia ympäristöystävällisiä tuotteita ja pienentäessämme tuotannosta aiheutuvia päästöjä.

 

Elinkaariajattelun periaate

Elinkaariajattelun periaatteena on tarkastella tuotteen elinkaaren eri vaiheita ”kehdosta hautaan” eli raaka-ainelähteeltä valmistuksen ja jalostuksen kautta kulutukseen sekä käytön jälkeen tapahtuvaan hyötykäyttöön (kierrätys, energiantuotanto, uusiokäyttö raaka-aineena tai tuotteena tai loppusijoitus kaatopaikalle). Kussakin vaiheessa käytetään erilaisia panoksia, kuten materiaaleja, energiaa ja vettä, ja aiheutetaan erilaisia päästöjä ja ympäristökuormitusta ilmaan, veteen tai maaperään.

Kasvihuonekaasuja ovat Kioton pöytäkirjan mukaisesti CO2, CH4, N2O, SF6, HCF:t ja PCF:t. Hiilijalanjälki on näiden summa, joka ilmastaan hiilidioksidiekvivalentteina (CO2-ekv.).

 

Näin sen teimme

Hiilijalanjälkilaskenta rajattiin ”kehdosta portille”, eli tarkasteluun sisällytettiin raaka-aineet ja pakkausmateriaalit sekä näiden kuljetukset Euraan, sekä Biolanin oma tuotantoprosessi (energia, vesi ja jätteet). Valmiiden tuotteiden kuljetuksia kauppoihin ja edelleen asiakkaille ei otettu mukaan laskelmaan, koska niissä on suurta vaihtelua. Multatuotteiden ja lannoitteiden varsinaisesta käytöstä ei aiheudu päästöjä. Käytetyt pakkausmateriaalit voidaan joko polttaa ja ottaa näin niiden sisältämä energia talteen, tai toimittaa kaatopaikalle. Loppusijoituksesta syntyviä päästöjä ei näin ollen otettu mukaan laskentaan, mutta niiden määrä arvioitiin pieneksi. Laskennan suoritti Gaia Consulting Oy perustuen hiilijalanjäljen ISO-standardeihin ja se tehtiin vuoden 2010 tiedoilla.

Tuotteiden hiilijalanjälki ilmoitetaan kilogrammoina hiilidioksidiekvivalentteja päästöjä (CO2-ekv.) / kg tuotetta.

 

Multatuotteiden ja lannoitteiden hiilijalanjälki (pdf)

 

Tiesitkö että...

Suomalaisen kuluttajan hiilijalanjälki on noin 10 t CO2-ekv./vuosi
10 km ajoa keskimääräisellä suomalaisella autolla päästää noin 1,8 kg CO2-ekv. (lähde: VTT)