biolan_logo
Kuivakäymälät

Kompostikäymäläeco

Icelett

Simplett

Naturum

Easylett

Populett 200

Erotteleva Kuivikekäymälä

Kuivikekäymälä

Käymälöiden tarvikkeet

Toimiva kuivakäymälä -opas

Rakennusten valmistajat

Usein kysyttyä

JälleenmyyjätYritysesittely
Yhteystiedot
Tuotehaku
Tilaa uutiskirje


 
 
Kompostikäymälä


Biolan Kompostikäymälä


Kompostikäymälän käyttö
 
Kompostikäymälän oikeanlainen käyttö mahdollistaa massan tehokkaan kompostoitumisen ja siten käymälän miellyttävän käytön ja tyhjennyksen. Kompostikäymälän lämpöeristetyn rakenteen vuoksi jätteen kompostoitumien on tehokasta ja lisää siten käymälälaitteen kapasiteettia jätteen painuessa voimakkaasti kasaan hajoamisen tuloksena.
 
Kompostoituminen käynnistyy kunnolla, kun käymäläsäiliössä on riittävästi eli noin ilmakanavan korkeudelle saakka jätettä. Syntyvän suotonesteen määrä vähenee kompostimassan lämpenemisen ja haihduttamisen myötä. Käynnistymisen jälkeen jäte saavuttaa katekompostivaiheen jo noin 6–7 viikossa.
 
Ennen käyttöönottoa

Varmista että kompostisäiliön sisällä oleva ilmakanava on kuljetuksen jäljiltä paikoillaan. Kanavan tulee levätä säiliön sisäseinissä olevan kynnyksen päällä siten että tyhjennysluukun yläpuolella oleva tuloilmaritilä johtaa ilman ilmakanavan sisään esteettä.

Biolan Kompostikäymälän pohjalle laitetaan noin 5 cm:n kerros (n. 20 l) Biolanin Komposti- ja Huussikuiviketta, jotta nesteenpoistolevy ei tukkeennu.

Istuinkannen ilmaventtiilin säätäminen

Istuinkannen korvausilmaventtiilillä säädetään Kompostikäymälän tuuletusta. Kesällä venttiiliä pidetään auki, jolloin tuuletus on tehokasta ja nesteiden haihtuminen suurta. Talvella ilmaventtiiliä pidetään lähes kiinni, jolloin kompostin lämmönhukka pienenee. Istuinreiän kansi pidetään suljettuna käyntikertojen välissä, jotta ilmanvaihto toimii oikein.

Käymäläsäiliön ilmakanava

Käymälälaitteen sisällä kulkevan ilmakanavan ansiosta Biolan Kompostikäymälän toiminta on tehokasta. Kanava tuo kompostin tarvitseman ilman kompostimassan keskelle, kerrokseen, missä sitä eniten tarvitaan. Samalla ilmakanava estää kompostimassaa tiivistymästä kompostorin pohjalle ja pitää massaa ylhäällä tyhjentämisen aikana.
 
Mitä Kompostikäymälään voi laittaa

Kompostikäymälä on tarkoitettu kompostoituville käymäläjätteille sekä talouden biojätteelle. Keittiöjätteet tehostavat käymäläjätteen kompostoitumista, sillä ne tasapainottavat ja monipuolistavat kompostin ravinnetilannetta. Toisaalta keittiöjätteiden kompostoinnissa on omat riskinsä. Erityisesti näkyville jääneet liha- ja kalajätteet saattavat houkutella kompostisäiliöön kärpäsiä. Kuivikkeen lisäyksessä tulee olla huolellinen.
 
Käymälään ei saa laittaa mitään, mikä haittaa kompostin toimintaa
tai ei kompostoidu, kuten:
  • roskia, siteitä
  • kemikaaleja, kalkkia
  • pesuaineita, pesuvesiä
  • tuhkaa, tupakan tumppeja
Kuivikkeen käyttö

Jokaisen käyntikerran jälkeen lisätään noin 2–5 dl Biolan Komposti-ja Huussikuiviketta jätösten päälle. Sopivan kuivikkeen käyttö on käymälän toiminnan kannalta ensisijaisen tärkeää. Kuivikkeeksi suositellaan Biolan Komposti- ja Huussikuiviketta. Komposti- ja Huussikuivike sitoo tehokkaasti hajua ja pitää käymäläkompostin ilmavana.
 
Käymälän ympärivuotinen käyttö

Kompostikäymälän toiminta sietää pikkupakkasia, mikäli käymälän käyttö on jatkuvaa ja jätteen määrä riittävän suurta. Kovilla pakkasilla tai käytön ollessa vähäistä kompostimassa jäähtyy ja jopa jäätyy talvella. Jäätyminen ei vahingoita laitetta eikä kompostimassaa, jonka hajoaminen jatkuu ilmojen lämmettyä. Suotonestemäärän vähentämiseksi Komposti- ja Huussikuiviketta suositellaan käytettäväksi talvella kaksinkertainen annos. Suotonestekanisteri tyhjennetään syksyllä, jotta kanisteri ei jäädy rikki.